آذوح: در یک جهش آماری نگران کننده، ظرف کمتر از سه هفته اخیر دست‌کم ۵۶ زندانی با اتهامات گوناگون در ۱۰ شهر مختلف ایران به دار آویخته شدند.

ظرف ۱۷ روز گذشته تعداد ۵۶ اعدام در شهرهای شاهرود، گرگان، کرج، ارومیه، میناب، تبریز، مشهد، تایباد، نی‌ریز و شیراز ثبت شدند.

بر اساس مرکز آمار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز بیست و سوم شهریورماه، تعداد هفده زندانی در زندان وکیل‌آباد مشهد با اتهامات مربوط به مواد مخدر و سه زندانی در زندان عادل آباد شیراز، دو زندانی متهم به سرقت و یک زندانی به اتهام «تجاوز به عنف» به دار آویخته شدند.

مهرماه اما با اعدام یک زندانی در ملاء عام آغاز شد. روز اول مهر، حکم اعدام یک زندانی متهم به «تجاوز به عنف، قتل عمد، آدم‌ربایی و سرقت» در استادیوم ورزشی شهر نی‌ریز در استان فارس اجرا شد. در تصاویر منتشره در این روز، کودکان نیز در میان تماشاگران اجرای حکم دیده می‌شدند.

مورخ شنبه سوم مهرماه، چهار زندانی متهم به حمل و نگهداری مواد مخدر در محل زندان مرکزی تبریز به دار آویخته شدند.

در روزهای چهارم و پنجم مهرماه به ترتیب یک زندانی در زندان تایباد و یک زندانی در زندان مرکزی ارومیه، هر دو با اتهامات مربوط به مواد مخدر اعدام شدند.

در اواخر شهریورماه حکم اعدام دو زندانی در شاهرود و یک زندانی در گرگان با اتهامات مربوط به مواد مخدر اجرا شد.

در ششمین روز از ماه مهر، اجرای حکم اعدام هفت زندانی با اتهامات مربوط به مواد مخدر در زندان مرکزی میناب ثبت شد.

هفتمین روز از ماه جاری با ادامه روند اعدام‌ها، حکم یازده زندانی در زندان رجایی‌شهر کرج با اتهامات مربوط به مواد مخدر، قتل و سرقت مسلحانه اجرا شد.

نهایتا سحرگاه روز جاری هشت زندانی شامل یک زن با اتهامات مربوط به مواد مخدر در زندان مرکزی ارومیه به دار آویخته شدند.

لازم به یادآوری است این تعداد اعدام در بازه زمانی کوتاه مدت مورد اشاره در دو سال اخیر بی سابقه بوده است.

 Iran microscope map