آذوح: سحرگاه روز جاری ۸ زندانی شامل یک زن با اتهامات مربوط به مواد مخدر در زندان مرکزی ارومیه به دار آویخته شدند.

صبح امروز هشتم مهرماه، ۷ زندانی مرد و یک زندانی زن در زندان مرکزی ارومیه با اتهامات مربوط به مواد مخدر اعدام شدند.

هویت احراز شده ۷ زندانی مرد عبارت است از: بهنام پیرکو زادگان، اسماعیل ایوبی، کرم کلشی، قادر محمودی، افندی عمری، کریت عبدال زاده و فرهاد ملکی.

حکم اعدام یک زندانی زن نیز با نام ملوک نوری از بند زنان (نسوان) این زندان اجرا شد.

شایان ذکر است روز گذشته انتقال این هشت زندانی به سلول انفرادی جهت اجرای حکم اعدام  گزارش شده بود.

Azerbaijan