Tapmaca ilə Atmaca

Heç bilirsinizmi nə təhər İNAM bir toplumda ölüb və aradan gedəbilər ?

Bir : toplum içində yayğın yalan kültürü .

İki : fəqirlikdən törənən fəlakət .

Üç : başqanlar arası , karrobçıya əyləmi .

Dörd : yönətənlərin iqtisadi və əxlaqi fəsada bılaşımı .

Beş : biyoloji və doğal cavab-dehliyin , ölümü .

Altı : ayrıseçgiliyin qanun olub və yasıya dönməsi və nəticə etibari ilə etkisi .

Birdə urfan ilə dinin hakmiyət həvəsi .

                 ++++++++++

Heç bilirsiniz niyə Yer-kurəsinin yalnız üçdə biri topraqdı ?

Elə məhz ona görə ki yer-üzündə topraq davası bundan artıq , artmasın .

                 +++++++++++

Heç bilirdiniz Afərin sözünü kim qazandı ?

Əlbətdə Afərin sözü , vüqarli,təmkinli Azərbaycan Türklərinə qismət oldu

Elə ondan dolayi 1000 point Traxtur Cəbhəsinə nəsib oldu və1000+1 point Samballı milli hərəkətin içəri qanadına təqdim olundu .

               +++++++++++

Sayqı-dəyər Tapmaca ilə Atmacanı təqib edənlər !!!

Keçmiş kərə Mr Trampın Amerika siyasətində bir çox müsbət fenomin olduğunu vurğulamışdıq və onun muqabilində duran mafiyadan işarətlər olmuşdur .

Demək o qəddar sərmayədari öz zirvəsinə doğru yəni nəhaiy hədəfə çatmaq için dördəm getməkdədir , indi bu sürəc beş il ya on il ya daha çox çekəcək heç kimsəyə bəli deyildir.

Elə haman o zirvədə yəni öz gəlişməsində demək bu günki sərmayədari bir başqa sərmayədarini doğmağa məcbur olacaqdır .

Sistim öz sürəcinin dəvamində nə təhər gəlişəcək oda heç kimsiyə aydın deyildir amma o gələn prosenin sancısıni biz aşkara görməkdəyik .

əgər biz bunu sadə dilidə desək ya ekiz doğacaq yada doğum ərəfəsində balası ölüb itəcəkdir .

elə əslində Mr Trampın siyasəti bir çox balaca işarət o böyük çençdəndir .

biz bu konunun ardısında nədən komonistlər bu sürəci yalnış görüb və gic olmuşlara yer ayracayıq.

             +++++++++++

Heç bilirsiniz niyə Türkyyə danışıqdan yəni diplomasıdan yanadı ?

Bir ,Türkyyə açıq siyasətin tərəfdarıdır .

İki , elə yalnız bu nədən-dən , əgər deməyə bir haqqlı sözün varsa nədə gizlətməlisən ?

Üç , gizli siyasətin ömürü daha çox zamandan bəry bitmişdir .

Dörd , bu çağda doğrudan nə var gizlətməyə ?

Yəni nəyi ört , basdır edəcəksən ki , bir kiçik mobail filmi onu ifşa eyliyə bilməsin ?

                 +++++++++++

İnsan cəbrə tabehdir !!

Bir yazıq zəhmət-keş Eşşəyin dal ayağında nalı laxlayirdı , o yazıq Eşşəkin ayağını incidib və yaralayirdı .

Yazıq Eşşək kərələr sahibindən istədi , onu Nalbəndin yanına aparıb və onun nalını dəyişdirsin , amma o Eşşəkin sahibi bu gün , sabah edərək , Eşşəki ciddiyə almayırdı .

Demək o yazıq Eşşəkin ayaqı yaralı və sızım sızım zızıldayırdı .

Ta günlərin bir günündə Eşşəkin sahibi Eşşəkə yük çatan zaman ,o Eşşəkə bir fırsət yarada-bilmişdir .

Elə bu fırsəndi görən Eşşək demiş ”fırsəndi foot eyləməz aqil , məgər nadan ola “

Yəni ! ya Əli mədəd deyə ! o dışarıya çıxan nal ilə öz sahibinin dizinə bir möhkəm təpik endirir .

O yazıq Eşşəkin qəddar sahibi huşdan gedir və yük bir tərəfli olduğuna görə yük ilə Eşşək o biri tərəfə yıxılı qalır .

Demək uzun zamandan sonra huşa gələn Eşşəkin gəddar sahibi ayağa qalxıb və deyir ”indi düşündüm”.

Bir gün sonra Eşşəkin sahibi çolaqlıya-çolaqlıya və yazıq Eşşək axsıya-axsıya Nalbəndin yanına gedirlər

O arif Nalbənd görən kimi deyir “ Haaa siz o zəhmət-keş Eşşəkinizi düşünməkdən çətinlik çəkirdiniz , amma nə gözəl ki o laxlayan Nalı düşündünüz “?

İndi bildim ki bəşər layiq ehsan dəyil-imiş

Onu yola gətirən yalnız zor ilə cəbr-imiş “

             ++++++++++++

Heç bilirsiniz neyə Makron NATO-nu bir ölmiş beyin kimi tərif etdi ?

əslində bu qonu zamanın ən maraxlı bir movzusudır , niyə Fransə bu dünyada Anti Türk siyasətinin başda gedənlərindən birisidir ?

elə məhz buna görə Türkyyənin Teror ilə mubarizəsinin qarşında durmuş və Türkyyəni bu yoldan insraf eyləməyə çalımışdır .

elə ona görədə Türkyyənin əleyhinə təxribat ilə məşğuldur .

yalnız bu səbəbdən Amerikanı qınayır ki nədən suriyədə Türkyyənin qarşısında dayanmadın və icazə verdin Türkyyə Suriyəyə girsin .

Makro Amerikaya demək istəyir ki əgər biz bir olsaq İraqı , Əfğanistani və hər yeri pis günə qoya-billik .

O Amerikaya demək istəyir yəni biz bir olmalıyıq və Türkyyənin-də əl ayaqını bağlamalıyıq .

               ++++++++++

Yol azdıran bir şuar !

Biz hamımız İranlıyıq şuarının altında gizlənən Hejemoni , hansı Hejemonidir ?

Bir - o hejemonidır ki İran adlanan yerdə hamı millətlərə bəxtəvərlik yaradabilmişdir ?

İki - o hejemonidır ki İranda reform ilə refah yaradıb və hamı potansilləri müsavi gəlişdirməyə çaba göstərmişdir ?

Üç - o haman hejemonidır ki ayrı millətlərədə Fars milləti qədər haqq tanımışdır ?

Dörd - o mənfur yetərsiz hejemonidir ki , özünün qalmağını özgələrin ölümündə gömüşdır ?

Elə ona görədə o digər-sitiz və kəm-zərfiyətdir , ayrı dilləri və kültürləri öldürməklə məşğuldur .

                   ++++++++++

Adı-gözəldən sordular Traxtur Cəbhəsində nə var ?

O dedi : Traxtur sükmək ilə məşğuldur .

Sordular onun silahı nədir ?

O dedi onun dilidir !

                   ++++++++++

Rusdan sordular haralısan ? o dedi ” Raşiya “!

Farsdan sordular haralısan ? o dedi “ perşiya “!

Güney-Azərbaycanlıdan sordular sən haralısan ? sən kimsən ? utana utana o dedi “ hələ bilməyirəm “.

                   ++++++++++

Adı-gözəldən sordular bir şey demək isdəyirsənmi ?

O dedi bəli , demək istəyirəm ki patriyot Pan-İranistlər , Pan-Fars deyirlər , bəlkə onların maşasıdırlar .

Sordula bəs Pan-Fars nədir ?

O dedi özgələrə işliyən bir böyük quruh Fars ziyalısı , o hama elitədir ki uluslar arası mafiyanın (mafiyaiy biynəlmilləlinın) oyuncağıdır .

Sordular yəni bunlar biganiyə çalışırlar ?

O dedi bu mənfur Hejemoni yalnız özgələrin əlindədir-lər .

Sordular bəs milli hərəkət nə edməlidir ?

O dedi çox təəssüflə bu mənfur elitə yalnız zor dilin başa-düşür , yəni bizim zorlu siyasi təşkilatlarımızın olması lazim , başqa bir yol yoxdu !

                 +++++++++++

Allah üç adama lənət eylədi !

Düşmanına düz siyasətçiyə .

Xalqına əyri siyasətçiyə .

Bir-də adama yox , siyasətçiyə .

                 ++++++++++

Sehirli Pahooov sözü , həmişə bir dərin nəfəs çekməyə səbəb olmuşdur .

Elə məhz ona gördə bu seherli sözün işlənim alanı çox böyük olmuşdur .

Bir , çox təəcüb-də qalan zaman .

İki , hirsin öz bağırsağını kəsən zaman .

Üç , heyrət ilə həyəcanda qərq olan çağ .

Dörd , dörd ayaqlı yalan ilə üz bə üz gələn zaman .

Beş , ən mətəl qaldığın çağ ,

Altı , ifratı , ifrata çarpan zaman,

Yeddi , həkkədən yanım yanım yananda .

Səkkiz , ağlın bir gözəlliyin zirvəsində uçan zaman .

Doqquz , bir gözəlliyin sevdası ağlın ilə könülünü zirvəyə daşıyan əyyam .

Amma bir nəşəli Pahooov ondadir ki Pan-fars özünü reklam eyləyən........!

O mənfur şəxsiyət həmişə cümləsini Ye-Türke ilə başlayıb və Ye- Ərəb ilə bitirən zaman !

Yəni Türk bəli ??? o zamandır ki o nəfəs kəsən Pahooov gəlməkdədir .

                 ++++++++++

Heç bilirdinizmi Bakıda maşın sürmək eyni Ərəbistanda dəvə sürmək kimidir ?

Hər ikisidə sellimidir , yəni gözünü yum , qaz ver .

                 ++++++++++

Bir çox ağılı Azərbaycan türkündən sordular ,

Sən İsrail-dən yoxsa Filistin-dən yanasan ?

O heç fikir eyləmədən tez dedi : “ bu bohran bizdən çox uzaqdır , biz ora-ya sülh və onlara barış istəyriz , bizə Yəhudi və Ərəb eyni potansildir , biz onlar ilə ticarət və dostluq yaratmaq niyətindəyik, nə bunun yanın-da onun qarşısında və nə onun yanın-da bunun üz bə üzündəyik , biz bu arada noytural qalmalıyıq və yalnız Azərbaycanı düşünməliyik , əslində biz heç bir böhrandan yana deyillik “.

                 ++++++++++

Qəcələ beyin qavramı Azərbaycan toplumunda !

Bir Qarğa çox dəyərli üzüyü gizlədərkən , Qəcələ yetişdi və sordu “ orada nə eyləyirsn A-Qarğa ” ?

O qarğa dedi : “ Cəviz axtarıram ” !

Qəcələ dedi ki ” Cəviz ağaç başında olar “ və uçub getdi.

Qarğa yanındaki balasına dedi ” Qəcələ beyin yəni bu” !

                ++++++++++

Heyvanlar arası tutuşdurma !

Bir dörd ayaqlı Dəvə Tikan yeyərkən dilinə batan Tikandan bir daha yemək istəməz .

Şor-göldə çimən dörd ayaqlı Gamışın gözünə duz getsə , o Gamış bir daha o Göldə çimmək istəməz !

Bir kərə batlaqda qalan dörd ayaqlı Eşşək ,bir daha heç zaman eyni batlaqa girməz !

Amma !!!!

Gündə eyni səhfi yaşayan iki ayaqlı hayvan , dünən gördüyü səhf-dən bu gün dərs almq istəməz !

                 +++++++++++

Adı-gözəldən sordular ay Adı-gözəl hansı haqq ən üstün haqqdır ?

Dedi : “ özünü qorumaq haqqı “ .

Sordular bəs o zaman , Azərbaycanlılar nədən özlərini qorumaq isdəməyirlər ?

Dedi : “ onlar öz-özləri deyillər , hətta onlar heç özləri deyillər “ .

               ++++++++++++

Heç bilirdinizmi ?

O tay bu tay min Azərbaycan insanından ən çətin məslək nədir ? üzərə bir təhqiqat və sorqulama olmuşdur .

Onların 599-zu cavab vermişlər ki ən ağır şoğl Rəis-Cümhur olmaqdır .

Elə Adı-gözəl bu nəticiyə gülmüşdır !

Sormuşdılar nədən bəs gülürsən ?

O demişdir yəni İranda Rəis-Cümhur olmaq bu qədər çətin və ağır şoğldır ?

599 insan bir ağz ilə demişlər , yalan danışmaq ən ağır ən çətin bir məslək-dir .

Bu sözü eşidən Adı-gözəl susmuşdır.

Bu təhqiqatın davamında 399 nəfər Baş-Nazir olmaqı ən çətin məslək tanımışdırlar .

Yenə Adı-gözəl bu nəticiyə gülmüşdır !

Sormuşlar nədən bəs gülürsənmi ?

O demiş yəni Azərbaycanda Baş-Nazir olmaq bu qədər çətin məsləkdir ?

Elə 399 nəfər yenə bir ağız ilə demişdirlər ki , heç iş görməmək özü çox ağır yəni yalnız yeyib yatmaq ən ağır bir şoğldur hər kəs bacarmaz ?

Adı-gözəl bir daha susmuşdır .

Təhqiqatın dəvamında o min adamda təkcə biri demiş Dülgarlıq ən çətin şoğldır .

O bir adamdan sormuşlar nədən Dülgarlıq bu qədər ağır işdir ?

O demiş ,əgər Dülgar olmasa kim qapı düzəldəcək ?

Yəni əgər qapı olmasa ağızlar açıq qalacaq və ölkənin gizləri üryan olub ifşa olacaq bəs qapı lazimdir ki sirrlər içəridə qalsın .

Demək bu min o taylı bu taylı Azərbaycanlıların içində yalnız bir nəfərdə Qazetəçiliyi ən önəmli və ağır şoğl tanımışdır

min birinci olaraq Adı-gözəldə o adamın fikirinə qatılmışdır .

doğrdanda hirfeyi jurnalist olmaq ən çətin məsləkdir çün ki onlar demokrasinin gərçək Ata , Analarıdırlar.

                 +++++++++++++

Heç bilirsiniz neyə azərbaycanlılar bu taya keçib o tayın və o taya keçib bu tayın həsrətini yaşayırlar?

Çün ki onların babaları dövvlət qurmaq yerinə , həsrət ağacı tikmişdirlər .

                 +++++++++++

Eşilbax   اشیلباخ