حضور صد ها آزربایجانی و ترکان قشقایی و همچنین بلوچها در تظاهرات ۲۰ مای برلین و سر دادن شعارهای ملی

#آزادلیق_عدالت_میلی_حؤکومت

قادین کیشی ال اله ، ظولمون باشین ایمه یه

محو اولسون فاشیست و ....

https://t.me/AZOH_qrupu/18074