آذوح: همزمان با رسیدن خبر آزادی شوشا از اشغال متجاوزان ارمنی، جشن و شادی بسیاری از شهرهای آزربایجان جنوبی را فراگرفت.

بر اساس دهها ویدیو و تصاویر منتشر شده در شبکه های اجتماعی مردم در شهرهای مختلفی همچون تبریز، قزوین، اورمو، زنگان، اردبیل، قوشاچای، خیاو، داش ماکی، سولدوز و... به خیابانها آمده و به شادی پرداخته اند.

تصاویر و ویدیوهای کامل این تجمعات را می توانید از صفحه اینستاگرام آذوح یا کانال تلگرام آذوح پیگیری نمایید:

https://t.me/AZOH_qrupu

https://www.instagram.com/azoh_qrupu/

آذوح