حرکت ملی ملت تورک آزربایجان و کل ایران قدرتمندترین حرکت سیاسی داخل ایران فاشیسم زده

امیدوارم خوانندگان محترم اعم از تورک و غیرتورک با خواندن این نوشته های ما بفهمد که ما مبارزان راه آزادی ملت تورک و تورکمن از چنگ اشغال و استعمار فاشیسم راسیست فارس به خوبی به پتانسیل قدرتمند و عظیم جمعیتی ملت تورک آزربایجان و کل ایران واقفیم و جالب این که در زمانی که دشمنان قسم خوردۀ ما ملت تورک در داخل و خارج ایران اهریمن زده نیز به این قدرت ملی ملت تورک ما کاملا واقفند و مذبوحانه سعی می کنند که با نوشتن و پخش کردن راهکارهایی دروغین و مذبوحانه برای نجات به اصطلاح ملت ایران (بخوانید قوم جعلی فارس)، اذهان ملت تورک و تورکمن و ملل دیگر ایران را از واقعیت و حقیقت عریان وجود بیش از 42 میلیون انسان تورک و از پتانسیل عظیم جمعیتی ملت تورک در غفلت نگه دارند، بعضی از «خودیهای ما» که ادعای ملتچی بودن و آزربایجانچی بودنشان گوش فلک را کر کرده است، ابلهانه یا خائنانه، به بازی در زمینی که دشمن خونخوار خط کشی می کند، می پردازند و سعی وافری در محدود کردن مرزهای حقیقی آزربایجان تاریخی بزرگ به چهار استان جعلی آذربایجان شرقی و غربی و اردبیل و زنگان دارند، غافل از این که حرکت ملی ملت تورک آزربایجان هرگز بدون نخبه و بدون انسانهای مجرب متفکر تئوریسین استراتژیست، مثل صاحب این قلم و امیر مردانی و دوستانش در آذوح، قدرتمندترین سایت حرکت ملی ملت تورک آزربایجان و کل ایران نیست و ما با تجربۀ بیش از 30 سال هرگز اجازه نخواهیم داد که بعضی از کوته فکران ابله یا خائن حرکت ملی ملت تورک را به «چهار شهر تبریز و اردبیل و اورمو و زنگان» محدود و منحصر کنند. بیش از نیمی از جمعیت 40 میلیونی تورکان آزربایجان در خارج از چهار شهر تبریز و اردبیل و اورمو و زنگان و بیشتر در تهران و کرج و بسیاری از شهره و استانهای ایران جعلی زندگی می کنند و بیش از نیمی از جمعیت 80 میلیونی ایران تورک و تورکمن اند. عدالت حکم می کند حداقل نصف ایران مال تورکان باشد. هر کسی غیر از این فکر و عمل کند، دشمن یا خائن یا ابله است.

نگاهی به پلمپ کردن انتشاراتیهای کتابهای تورکی و آزربایجانی در تهران توسط فاشیسم راسیست پانفارس جمهوری شیطانی ایران

در روزهای اخیر می بینیم و می شنویم که حاکمیت فاشیستهای راسیست مذهبی پانفارس، یعنی جمهوری شیطانی ایران، در انتشارات اندیشه نو را که کتابهای تورکی و آزربایجانی ارزشمند از جمله کتابهای مرحوم دکتر جواد هیئت، شهید دکتر مخمدتقی زهتابی کیریشچی و استاد حسن راشدی را در طول سالیان دراز نشر می کرد و سبب بیداری گسترده نسلهای باسواد از ملت تورک آزربایجان و کل ایران می شد، پلمپ کرده است. در اقدامی مشابه انتشارات تکدرخت که ناشر کتابهای ارزشمند استاد دکتر حسین محمدزاده صدیق بوده و هست را پلمپ کردند و احسان شکرخدایی مدیر کوشای آن انتشارات برجسته کتابهای تورکی را راهی زندان کرده اند.آگاه باشیم که اگر به این حرکت فاشیستی فاشیسم راسیسم فارس مذهبی حاکم عکس العمل نشان ندهیم، بی شک دامنه این پلمپ کردنها به تبریز و انتشاراتیهای مشهورتر و مهمتر ما می رسد. سالهاست که من، اوجالان ساوالان فریاد می زنم و می نویسم که «تورکهای تهران را دریابیم و با بیدارسازی گسترده آنها فاشیسم راسیست فارس را در لانه خودش خفت و نابود کنیم» کو گوش شنوا؟ این نوشته های من به عنوان مدرک و سند خواهدماند. وقتی من می گویم رژیم جنایتکار پانفارس جمهوری اسلامی ایران سرکوب و کشتار ملت تورک را ازتهران شروع می کند، برخی از خودمان می گویند تهران به ما تورکها چه ربطی دارد؟! این قدر نمی فهمند که جایی که 8 میلیون انسان تورک آزربایجانی در آن ساکن هستند، به اندازه تبریز باید برای ما اهمیت داشته باشد.یک بار برای همیشه نظر دقیق خودم را درباره تهران بگویم: «فقط زمانی پیروزی قطعی ملت تورک آزربایجان بر فاشسیسم فارس آسان و با کمترین هزینه هاقطعی می شود که در خیابانهای تهران حداقل یک میلیون تورک آزربایجانی بیرون بریزند و به زبان تورک آزربایجانی شعارهای ملی تورکی چون «هارای هارای من تورکم، تبریز باکی آنکارا بیز هارا فارسلار هارا و آزربایجانا استقلال» سردهند وگرنه حرکت ملی ملت تورک آزربایجان باهزینه های گزاف به پیروزی خواهدرسید. بار دیگر و این بار از سر درد هشدار می دهم که تهران و هشت میلیون انسان تورک آزربایجانی این شهر را به فاشیسم فارس نسپاریم که فردا دیر خواهدبود. اگر پولی داریم سی دی تولید کنیم و در تهران در تهران در تهران پخش کنیم اگر پولی داریم کتاب تورکی و آزربایجانی بیدارساز بخریم و در تهران در تهران و در تهران به هموطنان تورک خودمان هدیه کنیم. در تهران در تهران در تهران هموطنان تورک آزربایجانی خودمان را از نظر شعور ملی تورکی آزربایجانی بیدار و مهیای استقلال آزربایجان جنوبی سازیم وگرنه تنها با تبریز و اردبیل و زنگان و اورمو نمی شود. از ثروتمندان تورک آزربایجانی تقاضای عاجزانه دارم اگر پولی می خواهید برای ملتتان خرج کنید این را در تهران برای بیدارسازی ملت تورک آزربایجانی خودمان خرج کنید و مطمئن باشید راه دوری نمی رود و به زودی با سودش به سوی خودتان بازمی گردد. فاشیسم راسیست فارس در وضعیتی است که بی رحم تر و دریده تر از کل تاریخ عمر ننگینش به سر می برد و قطعا به هیچ تورکی در تهران و کرج و قوم و دیگر شهرهای آزربایجان رحم نخواهدکرد. من چه قدر باید بنویسم؟ چرا تلویزیونهای سیاسی ما گوناز و آن- تی وی نسبت به این هشدارهای دلسوزانه ما بی تفاوت هستند. چرا برنامه هایی با عنوان «تهران تورکلری» و «کرج تورکلری» تولید و پخش نمی کنند؟ ما کی می خواهیم بیدارتر شده و درست تر و اساسی تر عمل کنیم: این که فاشیسم فارس مهمترین انتشاراتیهای تورکی و آزربایجانی ما را در تهران پلمپ می کند، به خاطر این است که سالها، ماهها و روزهای پایانی عمر فاشیسم فارس است و فاشیسم فارس می خواهد با این کارها ملت تورک را غافل نگه دارد و آسیمیله و مانقورت ضد تورک و ضد آزربایجان سازد که با این سستی و رخوتی که در میان سردمداران رسانه ای ما هست، مثل این که موفق خواهدشد.

بارها گفته ایم که ما با دقت و با وسواس هر گونه حرکت سیاسی دشمن جانی پانفارس- مانقورت خودمان را زیر نظر داریم و به عمق بازیهای سیاسی و استراتژیک دشمن کاملا واقفیم انچنان که حتی گاه حرکتهای مذبوحانه آنها را قبل از آنکه اجرا کنند می فهیم. و آنها را رسوا می کنیم. ما به خوبی می دانیم که:

1امید دانا»، فاشیست راسیست ضد تورک و ضد آزربایجان ذاتی مشهور که در اصل مزدور جمهوری اسلامی ایران است و به پروپاگاندای گسترده ای در یوتیوپ می پردازد و با تمام توان می کوشد تا علی خامنه ای مافنگی مفعول را همان «داریوش خاخام منشی» جا بزند و سپاه پارسداران جنایتکار و پلید جمهوری اسلامی ایران را همان «گارد جاویدان» (!)، مدام ما فعالان حرکت ملی ملت تورک آزربایجان و کل ایران و ما مبارزان راه مقدس آزادی و استقلال ملت تورک آزربایجان و کل ایران را این گونه تهدید جانی می کند:

«چنان قتل عامتان بکنیم؛ چنان خونتان را بریزیم. چنان سیل خون از شما راه بیندازیم که قتل عام زمان پیشه روی را آرزو کنید! حتی حرف زدن شماها («به زبان تورکی) جرم است! منتظر باشید. ما روی سپاهیها و اطلاعاتیهای عزیزمان (؟)کار می کنیم و به بیداری شعور ملی ایرانی در آنها می پردازیم تا شماها را با دستهای بر و بچه های سپاهی و اطلاعاتی خودمان قتل عام کنیم!».

لازم به ذکر است که همین امید دانا از این جهت ارزشمند است که یا از روی سادگی و جوانی یا از روی قصد و غرض صورت عریان و حقیقی فاشیسم فارس را فارغ از این که مذهبی باشد یا غیرمذهبی، کمونیست باشد یا کاپیتالیست، به صورت عریان نمایش داده و می دهد: فاشیسم فارس، فاشیسم فارس است چه ریش بگذارد و عمامه بر سر و عبا بر دوش و نعلین بر پا بکند و طرفدار جمهوری شیطانی ایران باشد؛ چه ریشش را تیغ بزند و کراوات به گردنش آویزان کند و از جمهوری و دموکراسی حرف بزند و طرفدار مصدق و بختیار باشد؛ چه اورکت آمریکایی بپوشد و لباس ساده خاکی بپوشد و ادعای کمونیسم و طرفداری از کارگر و رنجبر کند، هیچ فرقی نمی کند: همه متفقا ضد تورک، ضد آزربایجان، ضد عرب، ضد غیرفارس و فاشیست راسیست فارس پرست هستند. در این نباید هیچ شک و شبهه ای بکنیم که جنگ رضا کوچوک پالانی با علی خامنه ای مفعول جنگ حقانیت و حقیقت و دفاع از انسان و حقوق بشر و کرامت انسانی نیست، جنگ زرگری و دروغ قدرت سیاسی بین دو طیف و دو جناح از فاشیسم راسیست فارس است: جنگ کمونیستها با این دو و جنگ هر سه با هم نیز همین است: همه با هم متفقا دشمن خونی ملت تورک، ملت عرب و پرستنده نژاد پارس هستند. شکی نکنیم که همه متفقا دشمن ما هستند.

خوب این حرفهای این پانفارس ابله احساساتی را می شود چنین تعبیر و تفسیر کرد: پان ایرانیستها و پان فارسها یکی هستند و بین پان ایرانیستها و پان فارسهای جمهوری اسلامی ایران و اوپوزیسیون قلابی جمهوری اسلامی ایران که به تصریح «روح الله زم» فاشیست راسیست ضد تورک و ضد آزربایجان کورت پرست معروف که در تلویزیون ضد تورک و ضد آزربایجان و ضد تورکمن فاشیست راسیست «کلمه» به مجری گفت که «همۀ اپوزیسیون (فارس ایران) از جمهوی اسلامی ایران پول می گیرند و ما اسناد همه را داریم ولی از بیم تفرقه میان اوپوزیسیون فاش نمی کنیم»، هر دو «یکی» هستند و مطابق هزاران خط نوشتۀ من در کتابهایم و سخن جالب و هوشمندانۀ مهدی نعیمی نخبۀ تورک آزربایجانی در تلویزیون گوناز که استراتژی پان ایرانیسم و پان فارسیسم در دویست سال اخیر استراتژی ایجاد «جنگ حیدری- نعمتی» است، فاشیسم راسیست ضد تورک، ضد آزربایجان و ضد عرب و ضد انسان پارس، همیشه از استراتژی آفریدن «اوپوزیسیون قلابی» بهره گرفته است و هنوز هم می گیرد. اهم این گونه اوپوزیسیون سازی و ایجاد «جنگ قلابی» فاشیسم راسیست فارس در دویست سال اخیر اینها بوده اند:

1.جنگ دروغین بین ملاها (آغ باشها) و سیدها (قاراباشها)ی تشیع مجوسی شعوبی صلیبی پارسی، در حالی که هر دو یکی و در ضدیت نژادپرستانه با ملل تورک و عرب و دین اسلام و در یک کلمه «انسان» مشترک و متفق هستند و در تاریخ ایران هر دو در طول تاریخ ایران مدافع فاشیسم راسیست فارس و ضد تورک و ضد عرب و ضد اسلام و ضد انسان بوده و هستند. استثناهایی انگشت شمار مثل « ملا عبدالعزیز عظیمی قدیم» را باید جرو نادرترین نادرها و جزو عجایب تاریخ پر از خیانت و خباثت و جنایت ملا-سیدهای تشیع مجوسی شعوبی صلیبی فارسی دانست.

2. جنگ دروغین و زرگری دو فراکسیونِ فاشیست راسیست پانفارس ضد تورک و ضد آزربایجان موسوم «اعتدالیّون» با «عامّیون» یا همان جنگ زرگری بین «احزاب اجتماعیّون» با «دموکراتهای عامیّون» در مجلس شورای ملی بعد از انقلاب ضد تورک و ضد آزربایجان و ضد تورکمن مشروطه. این جنگ زرگری و طرح ریزی شده توسط استعمار ضد تورک و ضد آزربایجان انگلیس در نهایت با پیروزی اعتدالیوّن و روی کار آمدن رضا پالانی و قلع و قمع آزادیخواهان و دموکراتهای ملت تورک آزربایجان و ملل غیر فارس دیگر انجامید. رهبری فکری اعتدالیون دردست «سیّد محمّد طباطبایی» (فراماسون کهنه کار و کارکشتۀ مفعول ضدّ تورک مشهور از خاندانِ انگلیسی و ضدّ تورک و سیّدِ طباطبایی) بود. جناح راست و محافظه کار مشروطه خواهان را جمع کرده و از حمایت فئودالها (خانها)، اهل عمّامه های سیاه و سفید، اعیان و اشراف و شاهزادگان و بازاریان (اوّلین اتّحادیّه رسمی و علنی تشکیلاتیِ فراماسونهای انگلیسی-صلیبیِ ضدّ آزربایجان و ضدّ تورک ایران) برخوردار بود و در مجلس دوم دارای اکثریّت بود. جالب این که همین ملا-سیدهای فاشیست راسیست ضد تورک، ضد عرب، ضد اسلام و ضد انسان ذاتی تشیع مجوسی شعوبی صلیبی پارسی، بودند که مورد توجه استعمار صلیبی غرب علی الخصوص انگلیس بودند و سالها بعد، پس از انقلاب سیاه و ماسونی به اصطلاح «اسلامی ایران» در سال سیاه 1357، جمهوری اسلامی ایران را بنیاد گذاشتند و جناح محافظه کار و اصول گرای حزبِ جمهوری اسلامی ایران در زمان حاضر و شخصیّتهای ی چون خامنه ای رفسنجانی، ناطق نوری، عسکراولادی و هزاران تن دیگر را شامل شدند که به جنگ زرگری با اعتدالیون قدیم (اصلاح طلبان جدید) و فراماسونرهای نشاندار فاشیست راسیست پانفارس که این بار در ذیل عنوان عوام فریبانۀ «اصلاح طلب» چون محمد خاتمی و دار و دسته اش، جمع شده بودند، پرداختند. شرح کامل این جنگ زرگری فاشیستهای راسیست ضد تورک و ضد آزربایجان را در کتاب «ایران یا اَرَن؟ بررسی تحلیلی تاریخ استعمار ملت آزربایجان» من بخوانید:

لینک اصلی برای دانلود:

http://azoh.info/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=27&view=viewdownload&catid=2&cid=697

ایران یا اَرَن؟ بررسی تحلیلی تاریخ استعمار ملت آزربایجان- اوجالان ساوالان

http://azoh.info/index.php?option=com_content&view=article&id=23481:1393-07-14-01-47-41&catid=2:10&Itemid=18

3. جنگ دروغین و زرگری بین فاشیستهای راسیست پان ایرانیست و پانفارس ضد تورک و ضد آزربایجانی «سطنت طلب رضا پالانی پرست و محمدرضا پالانی پرست» با «کمونیستهای راسیست پان ایرانیست و پانفارس ضد تورک و ضد آزربایجان و ضد تورکیه ذاتی» که مهمترین آنها در تاریخ تلخ آزربایجان، جنگ زرگری و دروغین «حزب تودۀ ایران» با «رضا پالانی و پسر جنایتکارش» بود. متأسفانه عدم درک عمیق و وسیع رهبران فکری حرکت ملی ملت تورک آزربایجان از ماهیت این جنگ زرگری باعث شد که هم ملت مبارز و قهرمان تورک آزربایجان از پشت توسط کمونیستهای پانفارس مانقورت حزب توده خنجر بخورد و با دادن 75 هزار شهید، سنگین ترین تاوان تاریخش را بدهد و هم همین احزاب و گروهها و گروهکهای « به ظاهر کمونیست» پتانسیل عظیم و قدرتمند انسانی ملت تورک آزربایجان و کل ایران را تحت عنوان «فدائیان خلق» (اعم از اکثریت و اقلیت)، «مجاهدین خلق»، «پیکار» ، «حزب کمونیست کارگری» و ... در دوران سیاه محمدرضا پالانی و دهۀ اول حاکمیت صلیبی ضد تورک و ضد آزربایجان ملا-سیدهای فراماسون جمهوری اسلامی ایران، همین کمونیستها با خیانت کامل به تمامی ملل ایران، به طرفداری از جمهوری شیطانی ایران و ضربه زدن به حرکتهای آزادی بخش ملل تورک آزربایجان و تورکمن و قاشقایی پرداختند و خون هزاران جوان بی اطلاع تورک و تورکمن را به هدر دادند و هزاران جوان تورک آزربایجانی را قربانی مطامع «ایدئولوژیک لنین پرستانه، استالین پرستانه، مارکس پرستانه، مائو پرستانه پوچ و نژادپرستانه و ضد تورک «به ظاهر انسان دوستانه و کارگر پرستانه» و «در باطن به شدت ضد تورک، ضد آزربایجان، ضد تورکیه، فارس پرست، کورت پرست صلیبی» کردند.

بر همه آگاهان مثل روز روشن است که ایدئولوژی احمق فریب کمونیسم در شوروی تنها و تنها و تنها برای سلطه کامل و حفظ هژمونی مطلق و ضدبشری نژادپرستانه ناسیونالیسم فاشیست ضد بشر روس بر همه ملل غیر روس مخصوصا ملل تورک زیر سلطه فاشیسم روس و در چین تنها و تنها و تنها به قصد تسلط نژادپرستانه و فاشیستی نژاد هان چینی بر کل ملل تحت سلطه فاشیسم چین، مخصوصا ملت تورک اویغور به وجود آمده و ادامه دارد. در ایران فاشیستی فارس مدار نیز دقیقا همین وضعیت وجود دارد: کمونیسم ایرانی اساسا به قصد حمایت از کارگر و کشاورز و معلم به وجود نیامده است، بلکه هدف از ایجاد آن و هدف پروپاگاندایش، فقط و فقط و فقط نگه داشتن فاشیسم راسیست فارس در قدرت و حفظ هژمونی و سلطه فاشیسم فارس، چه مذهبی و چه غیرمذهبی بر تمامی عناصر غیرفارس مخصوصا عنصر تورک- تورکمن به وجود آمده و فعالیت کرده و ذات پلید این کمونیسم هرگز بشردوست نیست و دقیقا فارس دوست و ناسیسونالیست افراطی و شوونیسم فارس و در اصل فاشیسم فارس است: آری همان گونه که فاشیستهای فارس دویست سال است که از ایدئولوژی مذهبی تشیع شعوبی مجوسی پارسی سوء برای تبلیغ و تحکیم سلطۀ نژادپرستانۀ فاشیستی عنصر ضد بشر فارس سوء استفاده می کنند و ملا-سیدهای پانفارس، لباس ایدئولوژی تشیع شعوبی مجوسی پارسی را بر تن کرده و ریش گذاشته اند تا از ایدئولوژی مذهبی تشیع مجوسی شعوبی پارسی برای حفظ سلطه و هژمونی عنصر فاشیست فارس بر ملت تورک و کل ملل غیرفارس در ایران سوء استفاده کنند ، بخشی دیگر از همین فاشیسم به زی و لباس کمونیسم لنین پرست، مارکس پرست مائو پرست درآمده اند و شعارها و پروپاگانداهای احمق فریب طرفداری از کارگر و رنجبر سر می دهند که جوانهای غافل و ساده ملت تورک و ملل غیرفارس دیگر ایران فاشیست زده را در طول این سده سیاه بفریبند و فاشیست فارس ضد تورک و ضد عرب و ضد انسان سازندو هدف همین است، برای همین شاهدیم که خیانتهای این چپهای فاشیست راسیست پانفارس- مانقورت به ملت تورک آزربایجان و کل ایران هرگز ار خیانتهای راستی ها، کاپیتالیستها، لیبرالها و مذهبیون ضدبشر پانفارس کمتر که نیست، بسی بیشتر است. خوشبختانه با کوششها و افشاگریها و روشنگریهای بی امان و شبانه روزی فعالان صدیق حرکت ملی، از جمله خود من، انسانهای ملت تورک آزربایجان ماهیت و صورت زشت، سیاه فاشیست راسیست و ضد تورک و ضد آزربایجان و ضد تورکیه و فارس پرست و کورت پرست این احزاب به ظاهر کمونیست پی برده اند و دیگر هرگز با طناب پوسیده و مغزهای گندیده فاشیستی- راسیستی پارس پرست اینها هر که باشند، به چاه پان ایرانیسم و پان فارسیسم و راسیسم ضد تورک و ضد آزربایجان و ضد تورکیه فارس پرست و کورت پرست ارمنی پرست ضد تورک ذاتی نخواهند رفت.

نکته جالب و بلکه جالب ترین نکته راجع به این طیف کمونیست فاشیست فارس پرست کورت نشان، این که از میان همۀ طیفهای فاشیسم راسیست فارس تنها همین کمونیستهای پانفارس- مانقورت- پان کورت بر ضد من، اوجالان ساوالان و سایت قهرمان و بی نظیر و قدرتمند و بلکه قدرتمندترین سایت حرکت ملی ملت تورک آزربایجان و کل ایران «آذوح» مقاله و کتاب نوشته اند و این نشانگر آن است که درجۀ کینه و دشمنی و خباثت و رذالت و خیانت و جنایت و عقدۀ این کمونیست نمایان ضد انسان از پان ایرانیستهای پانفارس سلطنت طلب بسیار بسیار بسیار بیشتر و عمیق تر است و من خیلی خیلی خیلی خوشحال و خرسندام که مشت کثیف و سیاه آلوده به خیانت و جنایت این بشرنمایان ضد بشر را باز کرده و آنها را رسوای خاص و عام و عالم کرده ام و هنوز هم با افتخار می کنم: این احزاب چاره ای ندارند: اگر تورکند موجودیت ملت تورک آزربایجان و کل ایران را به رسمیت بشناسند و به ملت تورک آزربایجان و کل ایران بپیوندند و از فارس پرستی و کورت پرستی نژادپرستانۀ صلیبی تحت عنوان کمونیسم و دفاع از کارگر و رنجبر و اینها دست بکشند و با انسانهای تورک و حرکت مقدس ملی ملت تورک «صادق» باشند و ما را احمق و هالو فرض نکنند و بدانند کوچکترین و ریزترین گفته هایشان و حرکاتشان زیر نظر ماست. سیزی قارتال کیمی ایزله ییریک.

4. جنگ زرگری و دروغین بین دو جناح پوشالی و دروغین «اصول گرا» و «اصلاح طلب» جمهوری شیطانی ضد تورک و ضد آزربایجان و ضد عرب و ضد اسلام و ضد انسان ایران. این جنگ آن قدر مسخره و رسوا است که بهتر می دانیم که حرفی نزنیم چون بسیار گفته شده و همه انسانهای همه ملل ایران فهمیده اند که اینها «بازی سیاسی» و «جنگ زرگری» بوده است، ولی آنچه نمی دانند سابقه این نوع اوپوزیسیون سازی قلابی و ایجاد جنگ قلابی بین دو جناح از یک حزب بوده است که این را ما مبارزان مجرب و متفکر راه آزادی و استقلال ملت تورک آزربایجان دانسته ایم و خود من در کتاب «ایران و ارن» خودم سابقۀ این نوع جنگ زرگری پان ایرانیسم ضد تورک و ضد آزربایجان را در طول تاریخ سیاه 200 سال اخیر به صورت علمی و دقیق تحلیل کرده ام.

5. جنگ زرگری و دروغین بین طرفداران تیمهای فوتبال «پرسپولیس» و «استقلال» که این دو تیم از دیدگاه سیاسی و از جهت این که عده ای تندروترین و فاشیست ترین و خبیث ترین و خائن ترین و جانی ترین و دوآشته ترین طرفداران جوان و بی عقل «پانفارس- مانقورت» تهران و دیگر شهرهای ایران را متشکل و جمع کرده است و در ضدیت نژادپرستانه با ملت تورک آزربایجان و کل ایران و ملت عرب و ملل غیر فارس دیگر کوششهای بی امان و شبانه روزی دارد، شایستۀ هرگونه مطالعه است. این جنگ زرگری بین طرفداران فاشیست راسیست پانفارس دو تیم فوتبال مزبور سابقه ای به اندازۀ چندین دهه و تاریخ تأسیس تیمهای فوتبال «پرسپولیس» و «تاج» (استقلال فعلی) دارد. باشگاه تاج در سال 1324 هـ.ش. تأسیس شده است و باشگاه پرسپولیس در سال 1342 هـ.ش. و هر دو باشگاه تحت حمایت کامل و گسترده و بی امان سیاسی، مالی، مادی، معنوی، تبلیغاتی، اجتماعی و فرهنگی حاکمیتهای پالانی و جمهوری شیطانی به صورت مصنوعی در مقابل و متضاد با هم قلمداد شده اند و از این طریق و پولتیک سیاسی دو حاکمیت پالانی و جمهوری شیطانی توانسته اند تعداد قابل توجهی از نوجوانان و جوانان غیرفارس را هم به جرگۀ طرفداران دوآتشه این دو تیم اضافه و انها را با بازی سیاسی و استعماری فوتبال مشغول و از اوضاع و احوال سیاسی و اجتماعی شان و ظلم عظیمی که حاکمیتهای پانفارس پالانی و جمهوری شیطانی در حق ملل غیرفارس می کند، بی خبر و مشغول و غافل نگه دارند. هدف از ایجاد جنگ پر از جاذبه و جذبه بین دو تیم فاشیستهای راسیست فارس «پرسپولیس» و «استقلال» همین بوده و هست. جالب این که فاشیسم راسیست فارس حاکم بر ایران (حاکمیتهای ضد انسان پالانی و جمهوری شیطانی) دقیقاً از سال 1347 هـ.ش. با صرف هزینه های سرسام آور، جنگ زرگری و دروغین بین این دو باشگاه نژادپرست ضد تورک ضد آزربایجان فاشیست راسیست فارس، راه انداخته اند که تا اکنون ادامه دارد و جالب این که از سال 1380 هـ.ش. و با ورود تیم پرافتخار تورکان آزربایجان و تورکان و تورکمنان کل ایران، «تراختورسازی» به عرصه مسابقات لیگ برتر ایران این «بازی شوم ایجاد جنگ زرگری بین دو تیم فاشیست راسیست فارس» به هم خورده و عنصر قوی و قدرتمند «ملت تورک آزربایجان و کل ایران» به عنصر «فاشیسم راسیست فارس» اضافه شده و موجب شکم درد و دل درد شدید فاشیستهای راسیست پانفارس شده است و کوششهای فاشیسم راست در قالب تماشاگران تند و دوآشته تیمهای پرسپولیس و استقلال مثل «بالا بردن پرچم ارمنستان صلیبی خونخوار اشغالگر قاراباغ در بازیهای رسمی و «شعارهای رکیک تحقیرآمیز و توهین آمیز ضد تورکی» و ضد آزربایجانی شان موجب بیدار و بیدارتر شدن خیل انسانهای ملت بزرگ تورک نه تنها در آزربایجان جنوبی، بلکه در کل ایران شده است که بدین وسیله من شخصاً به سهم خودم از این اراذل و اوباش نفهم ابله قدردانی می کنم و سفارش می کنم باز هم پرچم ارمنستان صلیبی اشغالگر خاک مسلمانان تورک آزربایجان را به ورزشگاهها ببرند و در دستهایشان نگه دارند و علاوه بر آن پرچم کردستان جعلی و چین اشغالگر اویغورستان و روسیه اشغالگر خاک تاریخی توران را هم حتما به ورزشگاههای رنگارنگشان ببرند و در دستهای کثیفشان نگه دارند؛ چرا که که در هر صورت به نفع حرکت ملی ملت تورک است؛ چرا که اندک خوابیدگان ملت تورک ما هم بیدار می شوند و از مانقورت بودن و پانفارس بودن یا بی تفاوت بودن و بی غیرت بودن دست می کشند.

6. جنگ زرگری و دروغین که مهمترین جنگ دروغین رایج در میان فاشیسم راسیست فارس ایران است، تنها و تنها و تنها هدفش، مثل دویست سال اخیر، فقط و فقط و فقط گول زدن و فریب انسانهای ساده ملل غیرفارس ایران و مخصوصا ملت تورک آزربایجان است، که دقیقا چهل سال است، از زمان روی کار آمدن جمهوری شیطانی ایران تا به امروز جریان دارد: جنگ زرگری بین دو طیف از فاشیسم راسیست فارس: طرفداران پر از پشم و ریش خامنه ای پرست جمهوری شیطانی ایران و طرفداران سلطنت طلب رضا پالانی، محمد رضا پالانی و رضا کوچوک پالانی پرست. این جنگ زرگری جلوه های بسیار متنوع و زیادی در تلویزیونهای ماهواره ای فارسی زبان فاشیست راسیست ضد تورک و ضد آزربایجان و ضد تورکیه و ضد عرب و ضد اسلام و ضد انسان نژادپرست فارس پرست کورد پرست ارمنی پرست پانفارس،مثل صدای آمریکا Voa Tv Persian، بی بی سی فارسی BBC Persian، دیدگاه Didgah Tv، تلویزیون اندیشه Andishe Tv، کانال جدید Kananl Jadid، پارس تی وی Pars Tv، ایران اینترنشنال Iran International ، ایران فردا IRAN-E-FARDA، رادیو فردا Radio Farda، من و تو Manoto Tv، ایران آریایی، تلویزیون رها، سیمای آزادی(تلویزیون مجاهدین خلق ایران)، کانال 1، رادیو زمانه، دویچه وله، یورونیوز، میهن تی وی، شبکۀ تلویزیونی بیان، شبکۀ جهانی کلمه، آمد نیوز و غیره دارد که از هر نظر جالب توجه است: مثلا آیت الشیطان العظمی بی بی سی فارسی دقیقا با هدف حمایت از حاکمیت ملا-سیدهای فراماسون (جاسوس انگلیس) جمهوری اسلامی ایران به وجود آمده است. تلویزیونهای دیگر نیز دقیقا همین هدف را دنبال می کنند. من، اوجالان ساوالان حدود 15 سال است که پی به این جنگهای احمق فریب برده ام و کل مقالات و کتابهای پرتعدادم گواه تلاشهای من در افشاگری و روشنگر مقدس انسانهای ملل غیرفارس ایران مصروف شده است و چون بارها در تمام نوشته هایم و مقالاتم و کتابهایم ماهیت این «بازی دروغین و زرگری» را که هدفش تنها و تنها حفظ سلطه و حاکمیت و هژمونی ناحق و نژادپرستانه و ضد بشری فاشیسم راسیست فارس بر کل بیش از هفتاد میلیون انسانهای ملتهای غیرفارس ایران است، روشن کرده ام و نسبت به ماهیت اصلی آنها سخن گفته و دلیل ارائه کرده ام ، دیگر به آن نمی پردازم و علاقه مندان به بحث این کتابها و مقالات مرا بخوانند یا دانلود کنند:

کتاب ایران یا اَرَن؟ بررسی تحلیلی تاریخ استعمار ملت آزربایجان

http://azoh.info/index.php?option=com_content&view=article&id=23481:1393-07-14-01-47-41&catid=2:10&Itemid=18

http://azoh.info/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=27&view=viewdownload&catid=2&cid=697

کتاب نژادپرستی ایرانی، پانفارسیسم و تورک ستیزی در کتابھای درسی جمھوری اسلامی

http://azoh.info/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=27&view=viewdownload&catid=2&cid=2298

https://www.azoh.net/%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87/1093-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-

کتاب بیزیم دؤیوشوموز- آتشی بر جان اتحاد نژادپرستی ضدتورک ایران و جهان

http://azoh.info/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=27&view=viewdownload&catid=2&cid=2299

https://www.azoh.net/%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87/1203-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-

کتاب تبرهای مقدس بیداری بر ریشه های شوم نژادپرستی ضد تورک ایرانی

http://azoh.info/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=27&view=viewdownload&catid=2&cid=2115

http://azoh.info/index.php?option=com_content&view=article&id=31215:1395-03-16-04-51-15&catid=1:1&Itemid=19

کتاب مانقورت نامه

http://azoh.info/index.php?option=com_content&view=article&id=31607:---q-q----&catid=2:10&Itemid=18

http://azoh.info/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=27&view=viewdownload&catid=2&cid=2252

کتاب خیانتهای رضا شاه پهلوی به ملت تورک در آزربایجان جنوبی و کل ایران

https://www.azoh.net/%D8%AE%D8%A8%D8%B1/3016-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%84%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%B1%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B2%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D9%88%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DB%8C-%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%81.html

https://app.box.com/s/ifvsp11i6m0qcilmzoz8elucqr41yk60

کتاب من یک تورکم؛ من یک انسانم؛ حق دارم خودم را فریاد بزنم

https://www.azoh.net/%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87/3151-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF-%C2%AB%D9%85%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%D8%AA%D9%88%D8%B1%DA%A9%D9%85%D8%9B-%D9%85%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%9B-%D8%AD%D9%82-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D9%85-%D8%B1%D8%A7-%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%B2%D9%86%D9%85%C2%BB-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%88%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DB%8C-%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%81.html

https://app.box.com/s/1ojn4h864tg1dokvx4u0bbo8j080xp18

مقاله همشهری بازی و شهرپرستی، پاشنه آشیل حرکت ملی ملت تورک در آزربایجان جنوبی و کل ایران- تحلیلی بر مصاحبۀ آقای رضا همراز پخش شده از تلویزیون گوناز – اوجالان ساوالان

https://www.azoh.net/%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87/3874-%D9%87%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%8C-%D9%BE%D8%A7%D8%B4%D9%86%D9%87-%D8%A2%D8%B4%DB%8C%D9%84-%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D9%84%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%B1%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B2%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%DB%80-%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%AE%D8%B4-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%86-%DA%AF%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%B2-%E2%80%93-%D8%A7%D9%88%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86.html

مقاله تحلیلی بر حضور و جلوۀ دائمی فاشیسم فارس در تلویزیون سیاسی صدای آمریکا و تلویزیونهای دیگر سیاسی فارسی زبان ماهواره – اوجالان ساولان

https://www.azoh.net/%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87/3843-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%88-%D8%AC%D9%84%D9%88%DB%80-%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%88-%D8%AA%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C%C2%AC%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%E2%80%93-%D8%A7%D9%88%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86.html

مقاله بهوش ملت تورک آزربایجان و کل ایران خوابیدن مردن است- اوجالان ساوالان

https://www.azoh.net/%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87/3348-%D8%A8%D9%87%D9%88%D8%B4-%D9%85%D9%84%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%B1%DA%A9-%D8%A2%D8%B2%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%A9%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%88%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86.html

مقاله تأملی در دفاع «تبریزی» ایران گلوبال، از سربازان مظلوم ملت تورک آزربایجان که به دست تروریستهای کورد کشته می شوند- اوجالان ساوالان

https://www.azoh.net/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%88-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4/3060-%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%C2%AB%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C%C2%BB-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D9%84%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B8%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%85%D9%84%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%B1%DA%A9-%D8%A2%D8%B2%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86.html

اوجالان ساوالان- پنج شنبه 26 دی1398- 16 ژوئیه 2020- 20 جمادی الاولی 1441