توضیح: این مقاله ابتدا به صورت مفصل و با ذکر نام و نشان دقیق تخریبگران حرکت ملی آزربایجان نوشتیم، ولی به صلاحدید جناب آقای امیر مردانی فعال ارزنده حرکت ملی آزربایجان، چون بنا به تذکرات جدی غیر مستقیم به تخریبگران حرکت ملی، آنها متنبه شده اند و قول داده اند که از جریان مسموم و شوم تخریب همدیگر در حرکت ملی آزربایجان به بیرون رفته اند و دیگر بار به این حرکت زشت و فوق العاده خطرناک نخواهندپرداخت، از ذکر اسامی و رسانه ها چشم پوشیدیم، ولی هشدار اکید می دهیم که در صورت ادامه تخریباتشان بی گمان مقاله را به صورت کامل و بدون حذف در سایت آذوح منتشر خواهیم کرد. به هر حال چون مقاله حاوی نکاتی ارزنده، حیاتی و مهم مربوط به سرنوشت ملت تورک آزربایجان و حرکت ملی آزربایجان است، حیفمان آمد که مهمترین قسمتهای آن را نشر نکنیم.

قبل از این که این مقاله را که از سرِ درد می نویسم و کاش مجبور به نوشتن آن نمی شدم ولی از شدت درد و غیرت دارم می سوزم و باید بنویسم، ذکر ایضاحی مهم است: بودند از دوستان ملتچی ام که به ما نویسندگان حرکت ملی آزربایجان توصیه کرده و می کنند که وقتی مقاله ای به عنوان انتقاد از فعالان حرکت ملی آزربایجان می نویسید، جهت جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی دشمن، بهتر است به زبان تورکی بنویسید، اما با توجه به این که صدای کوس رسوایی برخی از فعالان خودلیدرپندار و خودزن و خودتخریب کن حرکت ملی چنان به آسمانها بلند شده و دوست و دشمن همه بلا استثنا فهیمده اند که متاسفانه در بین «برخی» از ما فعالان حرکت ملی (نه در میان «همه» بلکه صرفا در میان عده ای خودبزرگ پندار خاص) آتش توهین و تحقیر و افترا و تمسخر و تخریب همدیگر، یعنی «خودزنی سیاسی و حیثیتی» روشن و شعله ور است، ما اکثریت قاطع فعالان صادق حرکت ملی آزربایجان که اساسا از این خودزنیهای ابلهانه و احمقانه به کلی به دور و منزه هستیم و نیز به خوبی و با قطع یقین، خطر مهلک و جدی و انکارنشدنی این گونه موضع گیریها در برابر همدیگر و این خودزنیها و بلکه خودکشیهای سیاسی و حیثیتی را نیز به خوبی و با تمام وجود درمی یابیم، عمداً و برای رسوا کردن هر چه بیشتر این خاطیان ابله و احمق، مقاله را به زبان فارسی می نویسیم که هم آخرین هشدار برای این گونه افراد باشد و هم یک بار برای همیشه از این کار ابلهانه و بالکل احمقانه و بلکه خائنانه که به طور کامل و از هر جهت و حیث که نگاه و تحلیل کنیم، بوی مشمئزکننده و دل آشوب «خیانت به وطنمان آزربایجان» می دهد، دست بکشند. ناگفته پیداست که آنچه ما به آن منسوبیم، یعنی حرکت ملی آزربایجان، با اتخاذ بهترین و موثرترین شیوه ها، یعنی استفاده از خرد جمعی و آزادی بیان بر اساس اصول دموکراسی و باز گذاشتن در برای تضارب آرا و افکار و استفاده از شیوه مبارزه مسالمت آمیز با سخن و نوشته و نه با اسلحه و خشونت و معیار قرار دادن اومانیسم، حقوق بشر، لائیسیته، سکولاریسم توانسته است فضای اظهار نظر و عقیده و نیز انتقاد از افکار و آرا و نگرشها را بر خلاف فاشیسم راسیست فارس، باز بگذارد و از این رهگذر نه تنها قشر عظیمی از ملت تورک، در آزربایجان جنوبی و کل ایران را از نظر شعور ملی تورکی- آزربایجانی بیدار و برای آزادی و استقلال از اشغال و استعمار و استثمار فاشیسم راسیست فارس و متحدان ضد تورک و ضد آزربایجانش آماده سازد، بلکه حتی توانسته است خیل عظیمی از ملتهای غیرفارس تحت ستم در ایران را بیدار و نسبت به حقوق مسلم بشریشان و آزادی و استقلالشان از فاشیسم راسیست ضد بشر فارس آماده کند و چون حرکت ملی آزربایجان، این پتانسیل مقدس مردمی را با خون دل و هزینه ها و فعالیتهای بی امان هزاران فعال صادق به دست آورده است، قطعا هیچکدام از ما فعالان حرکت ملی ملت تورک آزربایجان و کل ایران هرگز و هرگز و هرگز نمی خواهیم این حرکت مقدس آزادیخواهانه و حق طلبانه ملی با ندانم کاری و خودپرستی و منم منم کردنها و حماقتها و بلاهتهای چند نفر از خیل میلیونها نفر به خطر بیفتد. به ضرس قاطع می گوییم که در زمانی به سر می بریم که حرکت ملی ملت تورک آزربایجان و کل ایران به یمن هزینه های بی شمار جانی و مالی هزاران هزار انسان حق طلب و آزادیخواه تورک آزربایجانی، قدرتمندترین و موفق ترین حرکت در کل ایران و بلکه کل منطقه است و تنها با اندکی از خودگذشتگی و التزام و تعهد بزرگان و سردمداران این حرکت ممتاز می توانیم نه تنها ملت تورک خودمان را در آزربایجان و کل ایران آزاد و مستقل کنیم، بلکه زمینه اتحاد کل تورکان ایران زیر نام مقدس آزربایجان را فراهم آوریم و با متحد کردن ملل تحت ستم غیرفارس با خودمان به پیروزی قاطع و تاریخی دست پیدا کنیم و پارادایم و دیسکورس ضدبشری دین مدار و ضدبشر خاورمیانه ای منطقه مان را به پارادایم انسان دوستانه پیشرفته و دموکرات لائیک سکولار تورانی و بر مبنی حقوق بشر مصوب سازمان ملل سازمانهای بین المللی بدل سازیم، «اگر» و این «اگر» خیلی مهم است: اگر سردمداران و بزرگان حرکت ملی ما از «منم منم کردن» دست بردارند و به جای صرف و هزینه کردن وقت و انرژی خودمان برای تخریب همدیگر و زدن تهمت و افترا و دروغ بستن به همدیگر که کاری البته ابلهانه و احمقانه مطلق است، با از خودگذشتگی و صداقت، مجلس و دولت در تبعید را تشکیل دهند و شورای رهبری حرکت ملی آزربایجان رهبری و هدایت قاطع حرکت ملی آزربایجان را به دست پرتوان خودش بگیرد و با اتکا به خرد جمعی و مشورت و شورا به بهترین سرانجام برساند. پس لزوم نوشته شدن مقالاتی از این دست، برای خوانندگان محترم از این منظری که ما نگاه و تحلیل می کنیم، بسیار روشن و مشخص است.

قبل از همه چیز به خوانندگان محترمی که تازه با نوشته ها و افکار من آشنا می شوند لازم است یادآوری کنم که من، اوجالان ساوالان، سالها قبل از این بارها و بارها و بارها در مقالات پرتعدادم به مضرات مهلک «باندبازی، و ضربۀ آن به کلیت حرکت ملی آزربایجان» و نیز «خطر بزرگ تخریبات همدیگر در حرکت ملی آزربایجان» هشدار داده ام و هشدار می دهم. برای نمونه خوانندگان محترم دو مقالۀ زیر را می توانند در این دو کتاب من بخوانند و نیز برای راحتی کار، کلمات کلیدی «باندبازی» و «تخریب» را از قسمت بالا سمت چپ و گزینۀ Edit و در Find در فایل PDF کتابهایم تایپ و جستجو کنند و همه نظرهای قبلی مرا نسبت به این دو آسیب مهلک برای حرکت مقدس و حق طلبانه و انسان دوستانۀ ملی ملت تورک آزربایجان و کل ایران بخوانند و ببینند که موضوع اصلا تازگی ندارد و من قبلا به این گونه افراد هشدار لازم را داده بودم، از این رو اگر لحن این مقاله نسبت به نوشته های دیگرم قدری تندتر است، از این رو معذورم که اولا قبلا هشدار داده بودم ثانیا دیگر در این زمان و موقعیت فوق حساس سرنوشت ساز برای ملت تورک آزربایجان و کل ایران و حرکت ملی آزربایجان زمان گذشت و چشم پوشی و مماشات نسبت به این گونه خودزنیها و خودکشیهای ابلهانه و خائنانه سیاسی نیست:

مقالۀ «آسیب شناسی باندبازی، و ضربۀ آن به کلیت حرکت ملی آزربایجان»

مقالۀ «اخطار به کلیه فعالان حرکت ملی ملت تورک آزربایجان درگیر با هم: به تخریبات همدیگر خاتمه دهید. این تخریبات هرگز به نفع ملت تورک ما نیست»

http://azoh.info/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=27&view=viewdownload&catid=2&cid=2299

https://www.azoh.net/%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87/1203-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%C2%AB%D8%A8%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%85-%D8%AF%D8%A4%DB%8C%D9%88%D8%B4%D9%88%D9%85%D9%88%D8%B2-%D8%A2%D8%AA%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%B6%D8%AF%D8%AA%D9%88%D8%B1%DA%A9-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%C2%BB-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%88%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D9%BE%DB%8C-%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%81.html

https://www.azoh.net/%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87/3151-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF-%C2%AB%D9%85%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%D8%AA%D9%88%D8%B1%DA%A9%D9%85%D8%9B-%D9%85%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%9B-%D8%AD%D9%82-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D9%85-%D8%B1%D8%A7-%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%B2%D9%86%D9%85%C2%BB-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%88%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DB%8C-%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%81.html

https://app.box.com/s/1ojn4h864tg1dokvx4u0bbo8j080xp18

دشمنان متحد قسم خوردۀ ملت تورک آزربایجان و کل ایران، چه راسیسم فاشیست پانفارس جمهوری اسلامی ایران و چه فاشیسم راسیست پانکورت اشغالگر آزربایجان از این خودزنیها و خودتخریبگریهای برخی از ما از ته دل شاد و خوشحال هستند

این که ما فعالان حرکت ملی آزربایجان، سرمان را مثل کبک زیر برف کنیم و چنین خیال کنیم که دشمن از کوچکترین تحرکات همۀ ما فعالان حرکت ملی آزربایجان بی خبر است، کور خوانده ایم. دشمنان متحد مکار روباه صفتمان تا به دندان مسلح با امکانات بی پایان مجهز به تکنولوژی و تجهیزات فوق پیشرفته و مأموران کارکشته بی شمار با فعالیت شبانه روزی و مستمر که در اختیار دارند، از کوچکترین فعالیت ما فعالان حرکت ملی آزربایجان به خوبی آگاه هستند و نسبت به تک تک این خودزنیهای سیاسی و حیثیتی مان آگاه و باخبر هستند و از این که توانسته اند، با طرح و برنامه ریزی پروسه شوم و بسیار خطرناک تخریبات در حرکت ملی در اتاقهای فکر حاکمیت جمهوری اسلامی ایران و رسوخ و نفوذ و مهندسی نیروهای اطلاعاتی- امنیتی وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه جمهوری اسلامی ایران و نیز عوامل نفوذی کورت و ارمنی که مسلط به زبان تورکی هستند، نوک تیز حملات حق طلبانه، استقلال طلبانه و آزادیخواهانۀ ما فعالان حرکت ملی را نه به طرف جمهوری اسلامی ایران، فاشیسم فارس و تروریسم فاشیست توسعه طلب اشغالگر ضد بشر کورت، بلکه به سوی خودمان برگردانند، با تمام وجود خوشحال و راضی هستند و به اصطلاح با دمشان گردو می شکنند. برای نمونه ای از صدها نوشته دشمن می توان به مطالب متعدد در سایت اطلاعاتی- امنیتی حاکمیت جمهوری اسلامی ایران به نام «آنا خبر» که در واقع «جشن فاشیسم فارس به سردمداری جمهوری اسلامی ایران به خاطر موفقیت سیاست کثیف و ضد ملی پان ایرانیستی ایجاد اختلاف در میان فعالان حرکت ملی آزربایجان» است، می توان اشاره کرد.

پس با توجه به اسنادی که اندکی از هزاران هستند، در این که تخریبات همدیگر و خودزنیهای سیاسی و حیثیتی فعالان حرکت ملی به تمامی به نفع دشمنان قسم خورده متحدمان است و هرگز به نفع حرکت مقدس ملی ملت تورک آزربایجان و کل ایران نیست، هیچگونه شک و شبهه ای نیست و اگر به کودک ده ساله هم بگوییم که آیا تخریبات همدیگر به نفع ما است جوابش منفی خواهدبود. حالا بیاییم و ببینیم ما و ملت مظلوم تورک ما در ایران اهریمن زده در حاکمیت فاشیسم راسیست فارس در چه موقعیت و شرایط زمانی و مکانی فوق حساسی به سر می برد تا بفهیم که آسیب خودزنیهای ابلهانه و احمقانه و تخریبات همدیگر، تا چه اندازه ای برای حرکت ملی آزربایجان مهلک و جدی و خانمان برانداز و حساس است. در اینجا لازم می بینیم که ابتدا متنی بسیار ارزشمند از «آیدین مارانلی» فعال ارزشمند و آگاه و صادق حرکت ملی آزربایجان را به تازگی در ساعت 17:18 دقیقه روز شنبه 9 شهریور 1398 هـ.ش./ 31 آگوست 2019 م./ 29 ذی الحجه 1440 هـ.ق. نوشته و در فیس بوک و در اکانت ایشان درج کرده است، بخوانیم تا بحث را بهتر پیش ببریم:

« هشدار!

متاسفانه مدتی است که برخی از فعالان حرکت ملی به ویژه در این دوران سرنوشت ساز که هر آن امکان شعله ور شدن خشم فرو خورده ملل تحت ستم می رود، به جای آماده سازی تئوریک و عملی مردم و خود برای لحظه قیام و شرایط بعد آن، به خودزنی مشغول و سرگرم لیدر سازی، تخریب و... می باشند، غافل از آنکه اشغالگران فارس و استیلاگران کرد با قدمهای سنجیده به سازماندهی و اتحاد جهت نابودی ملت و سرزمینمان مشغولند.

لطفا خبر زیر را با دقت خوانده و سپس نیم نگاهی به سایتها و کانالهای خبری حرکت ملی بیاندازید، خواهید دید که اصلا از این موضوع خبری نیست! چرا که اکثر مطالب یا در نفی همدیگر و یا تکرار مکررات می باشد .

خبر:

مظلوم هفتن، مسئول دیپلماسی پژاک در گفت وگو با خبرگزاری فرات، دیدار در سطوح عالی پژاک و کومله را تأیید کرد و هدف از آن را بحث در مورد چهارچوب‌های فعالیت مشترک در کردستان، برداشتن گامهای عملی در راستای اتحاد ملی و دفاع از خلق کردستان و اخذ تمهیدات لازم در قبال تحولات آتی منطقه عنوان کرد.

از سوی دیگر حسن رحمان‌پناه، عضو کمیته مرکزی کومله، در گفت وگو با وبسایت شارپرس، با اشاره به آخرین دور مذاکرات این حزب با مسئولین پژاک گفته است، دیدار اخیر به منظور توافق و همبستگی صورت گرفت و هدف از آن فعالیت سیاسی مشترک در کردستان است؛ زیرا انتظار می‌رود در ایران تحولاتی روی دهند و ما هم خواستار ایفای نقش خویش در تحولات آتی هستیم.

همکاری و گسترش روابط دو حزب پژاک و کومله با استقبال گرم افکار عمومی کردستان مواجه شده اس».

Aydin Maralanli

۳۱ اوت‏، ساعت ‏۱۷:۱۸

https://www.facebook.com/profile.php?id=100013413884041&__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARDbgB-XKZ0CsZBj8MfLnpFfGAyL4gT-53BYmz5-XAUfZ6eh5WfXvHmrpYcwmkOLAC5gdpzjTyQ5zdli&hc_ref=ARS41cWGeLMIFkp-yhojfOyshU6-iZtnc5M1ud5bwukOutx3zIotPuFuirw0Z6JuvI8&fref=nf

خوب، پس بر پایۀ اطلاعات دردانگیزی که توسط این فعال ارزشمند، صادق و گمنام حرکت ملی به دستمان می آید، در حالی که «بعضی» از فعالان حرکت ملی آزربایجان به صورت غیرمسئولانه، ابلهانه و احمقانه، مشغول خودزنی و تخریب همدیگر و تیشه زدن به تیشه آبرو و حیثیت سیاسی همدیگر هستند و به جای اتحاد تشکیلاتهای حرکت ملی جهت تشکیل مجلس و دولت آزربایجان جنوبی و اتحاد در تبعید حول یک منشور مشخص و راهکار واحد و مشخص و کارآمد «به جای آماده سازی تئوریک و عملی مردم و خود برای لحظه قیام و شرایط بعد آن، به خودزنی مشغول و سرگرم لیدر سازی، تخریب و... می باشند»، احزاب خونخوار تروریستهای ضدتورک، ضد آزربایجان و ضد بشر کورت مشغول برادری و اتحاد با همدیگر و در آغوش کشیدن همدیگر در جهت متحد کردن و بسیج تروریستهای ضد بشر کورت برای اشغال خاک مقدس سرزمین مادریمان آزربایجان هستند و کاش موضوع به همین مورد اخیر منتهی می شد، اما درد ملی ملت تورک آزربایجان و کل ایران بسیار بسیار بسیار بزرگتر و حساس تر از این حرفهاست:

فاشیسم راسیست ضد تورک، ضد عرب، ضد آزربایجان و ضد بشر توسعه طلب اشغالگر فارس به سردمداری ملا-سیدهای تشیع شعوبی مجوسی پارسی (جمهوری اسلامی ایران) و نیز تروریستهای فاشیست راسیست ضد تورک، ضد آزربایجان و ضد بشر توسعه طلب اشغالگر کورت و نیز تروریستهای فاشیست راسیست ضد تورک، ضد آزربایجان و ضد بشر توسعه طلب اشغالگر ارمنی با کمک روسهای صلیبی و متحدان صلیبی دیگرشان، هماهنگ و متحد با هم چون به تجربه و به خوبی دریافته اند که بیداری ملی ملت تورک آزربایجان و کل ایران به حد و اندازه ای عمیق و گسترده است که نمی توانند به صورت خشن و با هجوم نظامی ناگهانی مثل مورد هجوم ناگهانی هواداران حزب دموکرات کوردستان ایران در سال سیاه 1358 به شهرها و روستاهای غرب آزربایجان جنوبی به سردمداری فاشیست راسیست صلیبی عقده ای ضدبشر کورت «عبدالرحمن قاسلمو» و با نسل کشی موحش انسانهای ملت تورک آزربایجان، اعم از جنین و کودک و نوجوان و دختر و پسر و زن و مرد و پیر و جوان، جهت ارعاب و تاراندن این انسانهای مظلوم از خاک و سرزمین و شهرها و روستاهای سرزمین مادریشان آزربایجان و تصاحب نظامی وحشیانه قسمتهای بسیار بسیار بسیار مهم و استراتژیک و ژئوپولیتیک غرب آزربایجان جهت قطع ارتباط زمینی بین کشور پرافتخار و خار چشم دشمنان ضد تورک، تورکیه و کشور پرافتخار و خار چشم دشمنان ضد تورک، آزربایجان، توسط اسکان قهری و مکارانۀ تروریستهای ضدبشر کورت شوند، به روشی مکارانه و مذبوحانه و سیاستمدارانه و نرم متوسل شده اند و با استاندار کردن مهرۀ بسیار خطرناک امنیتی- اطلاعاتی از کورتهای ساکن در بجنورد خراسان شمالی، سرزمین مادری و تاریخی تورکان، یعنی «محمدمهدی شهریاری» فاشیست راسیست ضد تورک و ضد آزربایجان تروریست کورت در این سوی ایران اهریمنی یعنی آزربایجان، با صحنه گردانی اصلاح طلبان فاشیست راسیست ذاتی ضد تورک و ضد آزربایجان کورت پرست پانفارس حاکمیت جمهوری اسلامی ایران، سیاستهایی بسیار مغرضانه و ضدبشری نسبت به تصفیۀ عناصر تورک آزربایجانی از پستهای مهم دولتی در کل استان آزربایجان غربی و مخصوصا شهرستان استراتژیک و بسیار حساس و حیاتی اورمو و جایگزین کردن تروریستهای کورت پ ک ک به جای تورکان آزربایجان و نیز تصاحب گسترده زمینها و املاک ملت تورک آزربایجان در اورمو و کل آزربایجان غربی با کمک بی امان محمدمهدی شهریاری به پیش می برند. آنهایی که به ساختار قدرت در جمهوری اسلامی ایران واقفند به خوبی می دانند که استانداری با شورای تأمینش، یعنی حکومت ایالتی جانشین حاکمیت جمهوری اسلامی ایران و این اقدامات و قدمهای سیاسی بسیار حساب شده، خطرناک، آرام، بی سر و صدا، سنجیده و حساب شده، برنامه ریزی شده و طرح شده در اتاق فکر حاکمیت ضد تورک و ضد آزربایجان جمهوری اسلامی پانفارس ایران، که یک کورت هوادار احزاب تروریستی- فاشیستی ذاتا ضد تورک و ضد آزربایجان و ضد بشر کورت پ ک ک، پژاک، کومله، حزب موکرات کوردستان ایران از آن سوی ایران، یعنی خوراسان، به سمت استانداری یک استان تورک نشین آزربایجانی در این سوی ایران می آورند، چه معنایی دارد و چه خطرات جدی می تواند برای ملت مظلوم تورک آزربایجان ساکن در این استان مرزی فوق استراتژیک آزربایجانی داشته باشد. شهرستان ارومو 85 درصد تورک آزربایجانی و فقط 15 درصد کورت است، اما به یمن حمایت صلیبی جمهوری اسلامی ایران، کورت نشین معرفی می شود، کار به جایی رسیده است که این اقلیت 15 درصدی مهاجر کورد چنان جرأت و شهامتی توسط همین استاندار خائن، شهریاری پیدا می کنند که تابلوهای تورکی محلات اورمو را پایی می کشند یا اسامی تورکی را در این تابلوها سیاه می کنند.

http://gadtb.com/fa/%d8%ad%d9%85%d9%84%d9%87-%da%af%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a7%da%a9%d8%b1%d8%a7%d8%af-%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%ac%d8%b1-%d8%a8%d9%87-%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d9%84%d9%88%d9%87%d8%a7%db%8c

از دیگر تحرکات فوق العاده خطرناک اخیر تروریستهای کورت در اورمو تصاحب زمینهای ملت تورک توسط کورتهای تروریست است که در خبرها می خوانیم که کورتهای تروریست با حمایت کامل محمدمهدی شهریاری تروریست کورت چندین هکتار زمینهای ملت تورک را در اورمو و اطراف آن، غصب و با قربانی کردن گاو این جنایت خود را جشن گرفته اند. یعنی فاشیسم راسیست کورت با همکاری فاسیسم راسیست فارس و ارمنی به خوبی فهیمده است که قبل از هجوم همگانی برای نسل کشی و تاراندن انسانهای ملت تورک از روستاها و شهرهای آزربایجان غربی، زنگان و همدان، لازم است که زمینها و خانه ها را به زور و نیرنگ تصاحب کند و سند رسمی داشته باشد، دقیقا مثل زمان قبل از حمله و هجوم ارامنه نظامی و شبه نظامی داشناک و آسالا به قاراباغ شمال آزربایجان بزرگ که تروریستهای فاشیست راسیست ارمنی در آن زمان با همکاری و کمک حاکمیت صلیبی ضد تورک و ضد آزربایجان اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی همین اقدامات را در غصب و تصاحب اراضی و خانه های ملت تورک آزربایجان در قاراباغ اشغالی می کردند و بعد از جنایات و نسل کشیهایشان اسناد و مدارک رسمی را که حاصل خیانت، خباثت، جنایت و رذالت روسهای صلیبی در کمک به غصب املاک و زمینهای تورکان آزربایجان در قاراباغ توسط صلیبیان ضد تورک ارمنی بود، جلوی کارشناسان سازمان ملل گذاشتند. جمهوری اسلامی ایران با کورتهای تروریست دقیقا همان سیاستهای مغرضانه و بسیار ضد بشری و ضد تورک و ضد آزربایجان روسهای کمونیست را پیش می برند؛ چرا که هم فاشیسم فارس و هم فاشیسم روس و هم فاشیسم کورت و هم فاشیسم ارمنی دقیقا می دانند که بعد از حملۀ همه جانبه اتحاد نامقدس و شوم کورتها و فارسهای ضد تورک و ضد آزربایجان به استانهای آزربایجان غربی و زنگان و همدان و اشغال خاک مقدس آزربایجان و نسل کشی انسانهای ملت تورک آزربایجان، آنچه سازمان ملل و سازمانهای بین المللی به عنوان مدرک و دلیل حقوقی برای اثبات ماکلیت ملک و خانه و باغ و غیره قبول می کنند نه مراجعه به تاریخ و رو کردن مدارک تاریخی، بلکه پیش رو گذاشتن اسناد مالکیت رسمی و حقوقی است. یعنی بحث مالکیت یا عدم مالکیت یک شهر بحثی تاریخی نیست که ما فلان کتاب و فلان عکس تاریخی را برای مالکیت شهرهایمان رو کنیم و ارائه دهیم، بلکه دقیقا بحثی حقوقی است و هر کسی که سند رسمی محضری خانه، ملک، باغ، مغازه و املاک و مستغلات دارد، هم او (چه تورک باشد چه غیر تورک) صاحب آن ملک محسوب می شود. پس وقتی در اورمو کروها بتوانند خانه ها و املاک و مستغلات بیشتری بخرند و به نام خودشان سند رسمی محضری بزنند بازی را برده اند و شهر را تصرف کرده اند و این خطرناکترین بعد این قضیه است. ما که آن قدر از این حرفها زده ایم که زبانمان مو درآورده است و به قول مختار ابراهیمی، فعال ارزنده و متفکر حرکت ملی آزربایجان به آستانه دق مرگ شدن و سکته قلبی و مغزی رسیده ایم؛ ولی چه فایده انسانهای عادی ملتمان باید از نظر شعور ملی تورکی آزربایجانی بیدار شوند و خاک و شرف و ناموس حقیقی خود را به پولهای کثیف و حرام کاغذی فاشیستهای تروریست اشغالگر و توسعه طلب کورد نفروشند. بیدار شوند و ببینند که در کازرون فارسها به خاطر زیاده خواهی فاشیستی پانفارسیستی در مقابل حق خواهی تورکان قاشقای و لورهای بختیاری چه قیام بزرگی راه انداختند و امام جمعه کازرون را ترور کردند. آری، ملتی که بر دیگر ملل سروری و سیادت پیدا می کند علت دارد: ان ملت از نظر شعور ملی و سیاسی آگاه است و دوران اؤکوز یاتان اؤکوزون باشینا سیچار! یادآور می شویم که حاکمیت 3 دهه است که به مهاجران تورک آزربایجانی به شهر رشت، با بهانه های مختلف سند مالکیت رسمی سربدار نمی داد و وقتی مهاجران تورک آزربایجانی به شهر رشت از گرفتن اسناد رسمی دلسرد شدند و مهاجرت معکوس شروع شد، با احتیاط لازم و با اذیت و آزار بی امان تورکها و آسان گرفتن به گیلکها، دادن اسناد رسمی که در استانهای آزربایجانی نسبت به کورتهای تروریست پرور 41 سال است به سادگی آب خوردن انجام می گیرد در شهر رشت دارد به سختی و بسیار دیر و با کاغذبازیها و بورکراسی جانکاه انجام می پذیرد. اینها را برای خواندن و چرت زدن انسانهای ملت تورکم نمی نویسم اینها را برای این می نویسم که دارم از شدت درد و غیرت می ترکم. چون به خوبی می دانم و تجربه دارم که جمهوری اسلامی ایران تمام امور را به دست دارد و دقیقا همان رسالت تاریخی ضد تورک و ضد آزربایجان صلیبی خودش را انجام می دهد. آری! بارها و بارها و بارها نوشته ام و باز هم می نویسم که همۀ اینها اجزای یک فاشیسم هستند: فاشیسم راسیست ضد تورک و ضد آزربایجان و ضد بشر صلیبی. در این زمان فوق حساس و فوق خطرناک برای ملت تورک آزربایجان، با کمال حیرت و تاسف شاهدیم که «بعضی» از ما فعالان حرکت مقدس ملی آزربایجان به جای تلاش مقدس برای متحد کردن و به میدان عمل و مبارزه و اعتراض و تظاهرات و مبارزه مسلحانه آوردن انسانهای ملت تورک آزربایجان و کل ایران در آزربایجان جنوبی و کل ایران، به کار نامقدس و ابلهانه و احمقانه تخریب همدیگر مشغول هستیم!!! به نظرتان این عمل زشت و ابلهانۀ تخریب همدیگر، نوعی همراهی با دشمن متحد خونخوار صلیبی پانفارس- پانکورت- پان روس- پان ارمنی نیست؟

به راستی آیا اگر جمهوری اسلامی ایران و مخصوصا دولت فاشیست راسیست ضد تورک و ضد آزربایجان حسن فریدون (روحانی) این ملای مکار هزار چهره مشهور عضو رسمی فراماسونری انگلیس ملقب به «روباه بنفش» و اقدامات سیاسی مغرضانه و نژادپرستانه این دولت نبود، آیا تروریستهای ضد تورک و ضد آزربایجان و ضد بشر کورد می توانستند صاحب این جرات و شهامت بشوند که در روز روشن تابلوهای تورکی محلات شهر تورک نشین اورمو را بکنند و سیاه کنند؟ خوب، به استانداری رسیدن یک فاشیست راسیست ضد تورک و ضد آزربایجان کورد کورمانج از خوراسان به استانداری آزربایجان نشان از یک برنامۀ بسیار بسیار بسیار خطرناک برای مقدمه چینی برای معرفی استان آزربایجان غربی به عنوان استانی کوردنشین است که منتهای آمال کل قدرتهای صلیبی، کل پان ایرانیستها و پانفارسهای ضد تورک و ضد آزربایجان، کل سازمانها و احزاب چپی و راستی ضد تورک و ضد آزربایجان پان ایرانیست و پانفارسیست و پانکوردیست است. در این راستا حسن روحانی به عنوان یک مهرۀ صلیبی ضد تورک و ضد آزربایجان و ضد بشر دستورات اربابان صلیبی خود را مو به مو انجام می دهد: مگر نه این که همین مهرۀ فراماسون، به دستور لندن، عکس رقص کردی برای معرفی شهر تبریز بعد از سفر به این شهر آزربایجانی در اینستاگرامش گذاشت؟ این ها همگی نشانه های خطر و دقیقا و دقیقا و دقیقا مشابه حمایت بی دریغ سیاسی فاشیسم راسیست روس در اواخر عمر ننگین اتحاد جماهیر شوروی از عنصر ضد بشر صلیبی ارمنی در مقابل عنصر تورک مسلمان آزربایجانی است و معلوم است که قدرتهای صیلبی که در همۀ 41 سال عمر ننگین جمهوری اسلامی ایران (تشیع شعوبی مجوسی ضد تورک و ضد آزربایجان و ضد عرب و ضد انسان پارسی) در زمینۀ جنایت، خیانت، خباثت و رذالت در حق ملت مظلوم تورک آزربایجان، حامی و دستوردهنده و راهکار دهنده به جمهوری اسلامی ایران بوده اند، در این مورد نیز، یعنی حمایت بی دریغ عنصر فاشیست راسیست صلیبی تروریست ضد تورک، ضد تورکیه و ضد آزربایجان فارس از عناصر فاشیست راسیست صلیبی تروریست ضد تورک، ضد تورکیه و ضد آزربایجان کورت و ارمنی، نقشه های ضد بشری خونینی برای تصفیۀ نژادی و نسل کشی ملت تورک آزربایجان و کل ایران و تورکیه و جایگزین و متحد کردن عناصر صلیبی خونخوار ضدبشر کورت- ارمنی به جای عنصر تورک مسلمان در دو کشور آزربایجان و تورکیه کشیده اند و گام به گام توسط جمهوری اسلامی ایران، این اهداف موحش ضدانسانی خود را با موفقیت کامل به پیش می برند. خوب، حرف را زیاد کش ندهیم: در زمانی که به قول «شامیل چچنی» نویسندۀ کم نظیر و فعال برجستۀ حرکت ملی آزربایجان، که از معدود تئوریسینها و استراتژیستهای ممتاز و ارزشمند حرکت ملی آزربایجان است که من، شخصا از خواندن همۀ 27 مقالۀ بی نظیرش که در سایت آراز نیوز منتشر می شود، استفاده ها می کنم و «درسها» و «نکته ها» می آوزم و ایشان نیز بالعکس، در مقالۀ ارزشمندش « بحرانی تر شدن اوضاع در غرب آزربایجان» چه زیبا و تاثیرگذار و بحق نوشته است: «اهمیت موضوع سرنوشت تورک های آزربایجان جنوبی در تحولات داغ منطقه به «دومای روسیه» نیز رسیده و در زمانی که «میگ ۲۹» جمهوری آزربایجان شمالی در خزر سقوط می کند؛ کشتی باربری ایران در این دریا غرق می شود. تحولات و رو در رویی های سیاسی و اطلاعاتی بازیگران در منطقه حالت جدی و خطرناکی به خود گرفته و جریان سیاسی هوادار تروریسم فعال در غرب آزربایجان در قالب پروژه های گوناگون در۳۰ کیلومتری مرزهای غرب آزربایجان و در کمپ های آموزشی تحت حفاظت سرویس های خاص اطلاعاتی آماده هستند که فقط قلاده هایشان باز شود»:

http://www.araznews.org/fa/?p=52189

در همین زمان فوق حساس برای ملت تورک آزربایجان، با کمال حیرت و تاسف شاهدیم که «بعضی» از ما فعالان حرکت مقدس ملی آزربایجان به جای تلاش مقدس برای متحد کردن و به میدان عمل و مبارزه و اعتراض و تظاهرات آوردن انسانهای ملت تورک آزربایجان و کل ایران در آزربایجان جنوبی و کل ایران، به کار نامقدس و ابلهانه و احمقانه تخریب همدیگر مشغول هستیم!!! به نظرتان این عمل زشت و ابلهانۀ تخریب همدیگر، نوعی همراهی با دشمن متحد خونخوار صلیبی پانفارس- پانکورت- پان روس- پان ارمنی نیست؟

در زمانی که حسن روحانی به اصطلاح مسلمان شیعه پانفارس، نیکول وُوایی پاشینیان داشناک خونخوار صلیبی ارمنی را دقیقا در سالروز نسل کشی ضدبشری هزاران انسان مظلوم تورک آزربایجانی در قاراباغ اشغالی و خوجالی مظلوم توسط ارامنۀ صلیبی ضد بشر، «مثل برادر به آغوش می کشد» و برادران فاشیست تروریست پانفارس پارسدار جمهوری اسلامی ایران با برادران فاشیست تروریست کورت خودشان به منظور چگونگی اشغال اراضی و شهرها و روستاهای غرب آزربایجان مظلوم به صورت رسمی دیدار و گفتگو می کنند و همچون همنژادان و برادران صلیبی همدیگر را سخت در آغوش می کشند، «بعضی» از ما فعالان حرکت مقدس ملی آزربایجان به جای کار مقدس و انسانی و عاقلانۀ «در آغوش کشیدن برادران همخون و همزبان و همسنگران و همرزمانمان» و متحد کردن و به میدان مبارزه و اعتراض و تظاهرات آوردن کل انسانهای ملت تورک آزربایجان و کل ایران در آزربایجان جنوبی و کل ایران، به کار نامقدس و ابلهانه و احمقانه تخریب همدیگر مشغول هستیم!!! به نظرتان این عمل زشت و ابلهانۀ تخریب همدیگر، همراهی با دشمن متحد صلیبی پانفارس- پانکورت- پان روس- پان ارمنی نیست؟

در زمانی به سر می بریم که شاهد وقوع آتش سوزی گسترده، مشکوک، عمدی، سیستماتیک، برنامه ریزی شده و کارشده در اتاق فکر حاکمیت ضدبشر پانفارس ملا-سیدهای شعوبی مجوسی پارسی و تحمیل شده توسط حاکمیت ضد تورک و ضد آزربایجان جمهوری اسلامی ایران در جنگلهای قاراداغ و گسترده تر و موحش تر از آن، جنگلهای طارم زنگان هستیم که توسط فاشیسم متحد فارس- کورت و شاخۀ تروریستی کوردی ضد تورک و ضد آزربایجان و با همکاری و همیاری محمدمهدی شهریاری و عوامل اطلاعاتی- امنیتی جمهوری اسلامی ایران در آزربایجان شرقی و زنگان اتفاق افتاد و گروه تروریستی کورت موسوم به SBK مسئولیت کامل این آتش سوزی سیستماتیک را در قارا داغ بر عهده گرفته است:

http://gadtb.com/fa/%d8%a7%da%a9%d8%b1%d8%a7%d8%af-%d8%aa%d8%b1%d9%88%d8%b1%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d9%85%d8%b3%d8%a6%d9%88%d9%84%db%8c%d8%aa-%d8%a2%d8%aa%d8%b4-%d8%b2%d8%af%d9%86-%d8%ac%d9%86%da%af%d9%84-%d9%87%d8%a7%db%8c/?fbclid=IwAR3lpIcEV5jnCKTnOqMLn9BurEMofyK1L67qQS5W9IAKOhiXTFM6BsvOXAQ

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2814412561920943&id=100000566807006&_rdr

https://m.facebook.com/photo.php?fbid=370145997274056&id=100028359773968&set=a.125369835085008&source=48&refid=7&_ft_=qid.6732887658387090204%3Amf_story_key.-3860499089914405756%3Atop_level_post_id.370146053940717%3Acontent_owner_id_new.100028359773968%3Asrc.22%3Aphoto_id.370145997274056%3Astory_location.5%3Astory_attachment_style.photo%3Aview_time.1567622567%3Afilter.h_nor&__tn__=EH-R

هرچند عقل سلیم به ما می گوید که در مملکتی به شدت اطلاعاتی- امنیتی که مأموران کارکشتۀ اطلاعاتی- امنیتی- انتظامی حتی نفسهای ما ملت تورک آزربایجان را می شمارند، نمی توان باور کرد که یک کورت تروریست از کوردستان بلند شود و در 13 نقطه منطقۀ حفاظت شده قاراداغ آزربایجان آتش سوزی ایجاد کند و سوت زنان دستش را به جیب شلوارش بگذارد و برود بدون آن که از چشم و گوش مأموران وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه، بسیج و نیروی انتظامی حاکمیت به دور باشد!!! شما باور می کنید؟ کدام احمق ابلهی باور می کند؟ پیداست که اگر هم کار کورتها باشد، کار آن شاخه از کورتهایی است که تعدادشان در ایران بیش از حد است و دقیقا مثل محمدمهدی شهریاری، تروریست پ ک.ک.، حزب اللهی ذوب شده در حاکمیت ضد تورک و ضد آزربایجان جمهوری اسلامی ایران هستند و با درآمدن به جلد حاکمیت و سپاهی و اطلاعاتی و بسیجی و انتظامی و نظامی شدن پروژۀ صلیبی کوردستان بزرگ را با غصب اراضی تاریخی آزربایجان به پیش می برند؛ برای نمونه «کیومرث حیدری، کورت اهل کرمانشاه، فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران که کمر به نابودی پادگان‌های نظامی ارتش در منطقه آزربایجان بسته است. او شدیداً ولایت معاش است. جدیداً هم به دستور خامنه ای ضد تورک و ضد آزربایجان، می‌خواهد پشتیبانی منطقه 4 مراغه را به کرمان انتقال بدهد. وی که در صدد تضعیف مناطق تورک نشین و قدرت‌دهی به مناطق مهاجرین کورد می‌باشد. او دارد اکثر پادگان‌های آزربایجان را از بین می‌برد و در راستای اهداف اکراد مهاجر و تروریست قدم بر می دارد. در واقع جاده صاف کن برای ایجاد کوردستان بزرگ شده است.وی با حیله‌گری، به دستور خامنه ای، دارد آزربایجان را برای اکراد و تروریسم آماده می کند. از بین بردن پادگان‌های ارتش در آزربایجان یعنی خیانت به مردم و خاک آزربایجان یعنی کشتار وسیع مردم آزربایجان در آینده نزدیک. مسئولین و نمایندگان و فرماندهان ارتش در آزربایجان هم خود را به خواب زده‌اند»‼! خوب، می بینیم که بین حزب اللهی کورتها و ضد حزب اللهی آنها در مورد مسئلۀ اشغال خاک آزربایجان هیچ تفاوتی نیست و همه چه انهایی که ریش گذاشته اند و به جلد پاسدارها و ارتیشها و نیروهای نظامی و انتظامی حاکمیت جمهوری اسلامی درآمده اند و چه آنهایی که در قالب احزاب تروریستی پ ک. ک. و پژاک و کومله و حزب دموکرات کوردستان «به ظاهر» مخالف جمهوری اسلامی ایران هستندف همگی در مسئلۀ اشغال نظامی غرب آزربایجان و نسل کشی و تاراندن ملت مظلوم تورک آزربایجان از خاک آبا و اجدایشان هیچ اختلافی با هم ندارند، حال بیاییم و سری هم به خودمان بزنیم: نه تنها از میان خودمان بوده اند ملتچیهایی سر منقلی که به من که در دهه هشتاد توفنده ترین مقالات را دربارۀ خطر فاشیسم تروریست اشغالگر کورت می نوشتم می توپیدند که «جبهه جدیدی را برای ملت تورک ما باز نکنید دشمن ما فقط و فقط شوونیسم فارس است کوردها برادران ما هستند. فوقش مهاباد و پیرانشهر را به انها می دهیم و بیجار و قروه را می گیریم و مسئله را به خوبی و خوشی فیصله می دهیم»!!! گذشت زمان ثابت کرد که ما بر حق بودیم. و جالب این که وقتی ما سربازان و درجه داران و افسران تورک آزربایجانی (یعنی فرزندان و برادران خودمان) را که در راه مقدس مقابله با تروریسم اشغالگر کوردی «شهید» می نامیدیم عده ای از خودمان بر ما می توپیدند که «هر کسی به ارتش و نیروی انتظامی رژیم وارد شد مزدور است و شما حق ندارید مزدوران را شهید بخوانید»!!! و جالب این که همین عافیت طلبان هم به خوبی می دانند که اگر این به اصطلاح مزدوران نبودند کورتهای تروریست سالها بود که مناطق حساس مرزی آزربایجان غربی را به اشغال خود درمی آوردند.

از این نظر معلوم است که هیچ فرقی نمی کند که زبان آتش زننده به جنگلهای قاراداغ و طارم زنگان ما، کوردی باشد یا فارسی. چون فاشیسم راسیست فارس- کورت چه حزب اللهی ضد تورک باشد چه ضد حزب اللهی ضد تورک هر دو یک آرزو و یک هدف دارند و برای همین هدف فعالیت می کنند: نسل کشی انسانهای ملت تورک آزربایجان و تاراندن انسانهای تورک از روستاها و شهرهای آزربایجان و اشغال اراضی آزربایجان. همه می دانیم که برای ما جالب تر از این آتش سوزی عمدی سیستماتیک فارسی- کوردی، اتفاقات بعد از آن است که مثل همیشه با سیاست مغرضانۀ سکوت و بایکوت خبری رسانه حاکمیت ضد تورک، ضد آزربایجان و ضد بشر جمهوری اسلامی ایران و سکوت و بایکوت خبری مغرضانه و صلیبی ضد تورک و ضد آزربایجان رسانه های به اصطلاح اوپوزیسیون جمهوری اسلامی ایران، مخصوصاً تلویزیونهای ماهواره ای نژادپرست فارسی زبان ضد تورک و ضد آزربایجان صدای آمریکا Voa Tv Persian، بی بی سی فارسی BBC Persian، دیدگاه Didgah Tv، تلویزیون اندیشه Andishe Tv، کانال جدید Kananl Jadid، پارس تی وی Pars Tv، ایران اینترنشنال Iran International ، ایران فردا IRAN-E-FARDA، رادیو فردا Radio Farda، من و تو Manoto Tv، ایران آریایی، تلویزیون رها، سیمای آزادی (تلویزیون مجاهدین خلق ایران)، تلویزیون کانال 1، رادیو زمانه، دویچه وله، یورونیوز، میهن تی وی، شبکۀ تلویزیونی بیان، کلمه و ... همراه بوده و هست. پیداست که فاشیسم راسیست ضد تورک و ضد آزربایجان، چه جمهوری اسلامی و چه اوپوزیسیون قلابی ضد تورک و ضد آزربایجان مغرض تر از آن، و چه فاشیسم راسیست ضد تورک و ضد آزربایجان کورت، و چه فاشیسم راسیست ضد تورک و ضد آزربایجان ارمنی و فاشیسم راسیست ضد تورک و ضد آزربایجان روس و صلیبیان دیگر، همراه و همگام و همنوا و متحد با هم سیاست تبدیل کشور آزربایجان جنوبی را به «زمین سوخته» در پیش گرفته اند و در این راه شیطانی، اهداف استراتژیک و سیاسی بسیار بسیار بسیار پلید و خطرناک و ضد انسانی را دنبال می کنند. این قدرتهای صلیبی ضد تورک و ضد آزربایجان، همگی با هم به طور عمیق درک کرده اند که «بیداری شعور ملی در ملت تورک آزربایجان و کل ایران» جدی و غیرقابل انکار و کتمان است و این ملت بزرگ دیر یا زود به آزادی از اشغال و استعمار فاشیسم راسیست ضد تورک، ضد آزربایجان و ضد بشر فارس خواهدرسید، برای همین با ایجاد زلزله های مشکوک به هارپ روسیه، مثل زلزله اهر-هریس- ورزقان در مرداد سال 1391 و ایجاد حریق عمدی سیستماتیک و دولتی در جنگلهای قاراداغ در مرداد و طارم زنگان در شهریور همین سال 1398 و عدم انجام هیچگونه اقدامی برای کمک به زلزله زدگان بدبخت و عدم هیچگونه اقدامی برای اطفای این حریق دهشتناک در سطح ملی، می خواهند این منطقۀ مهم و استراتژیک آزربایجان جنوبی را، مخصوصا روستاها و جنگلهای این منطقه را برای غارت و تاراج راحت تر و بی دردسرترمعادن مس و طلای آن ( به همراه روسهای صلیبی) از یک سو و مهم تر از آن، استقرار نیروهای سپاه پارسداران رژیم جمهوری اسلامی ایران در این منطقۀ به شدت استراتژیک و مهم و هم مرز با ارمنستان جعلی، به منظور ایجاد «کریدوری فارسی- ارمنی- کوردی» و پر کردن نیروهای نظامی و شبه نظامی سپاه پارسداران، آسالا، داشناکسوتیون و پ ک ک، پژاک، حزب دموکرات کوردستان، کومله و ... از سوی دیگر در این منطقۀ حساس برای فردای آزادی و استقلال آزربایجان از «قاراداغ» ما، «قاراباغی دیگر» و دهشتناک تر بسازند. با خبر هستیم که وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه حاکمیت جمهوری اسلامی ایران دقیقاً مثل 7 سال پیش که فعالان حرکت ملی ملت تورک و دوستداران و دلسوزان انسان دوست تورک آزربایجانی را که به کمک زلزله زدگان مظلوم می شتافتند دستگیر می کرد، این روزها هم فعالان حرکت ملی ملت تورک و دوستداران و دلسوزان طبیعت دوست تورک آزربایجانی را که برای اطفای حریق به منطقۀ قاراداغ (آراز باران) می روند، دستگیر می کند. در این زمان فوق حساس «بعضی» از ما فعالان حرکت مقدس ملی آزربایجان به جای تلاش مقدس برای «در آغوش کشیدن همسنگران و همرزمانمان» و متحد کردن و به میدان مبارزه و اعتراض و تظاهرات آوردن کل انسانهای ملت تورک آزربایجان و کل ایران در آزربایجان جنوبی و کل ایران، به کار نامقدس و ابلهانه و احمقانه تخریب همدیگر مشغول هستیم!!! به نظرتان این عمل زشت و ابلهانۀ تخریب همدیگر، همراهی با دشمن متحد صلیبی پانفارس- پانکورت- پان روس- پان ارمنی نیست؟

در زمانی که طبق سیاستهای صلیبی ضد تورک قدرتهای جهانی ضد تورک و همکاری کامل جمهوری اسلامی ایران با آنها، شاهدیم که جمهوری اسلامی چنان فضای خفقان و ارعاب و سانسور و حذف پیش گرفته است که تمامی سایتها و وبلاگهای حرکت ملی آزربایجان، تکرار و تاکید می کنم که تمامی سایتها و وبلاگها و تمامی اکانتهای فیس بوک و کانالها و گروههای تلگرام و ایستاگرام و غیره حرکت ملی آزربایجان و تک تک انسانهای حق طلب ملتچی تورک سالهای سال است که به شدت سانسور و تحت نظر هستند و حتی فیلترشکنها را هم به یاری تکنولوژیهای پیش رفتۀ گرفته شده از چین فاشیست ضد تورک و ضد اسلام و ضد بشر، سانسور کرده اند که صدای فریادخواهی و حق طلبی و انسان دوستی و آزادی خواهی و استقلال طلبی ما فعالان صادق حق طلب دموکرات اومانسیت انسان دوست سکولار لائیک حرکت ملی آزربایجان به چشم و گوش انسانهای مظلوم تورک آزربایجان و کل ایران و کل منطقه و جهان نرسد، در این زمان فوق حساس «بعضی» از ما فعالان حرکت مقدس ملی آزربایجان به جای تلاش مقدس برای «در آغوش کشیدن همسنگران و همرزمانمان» و متحد کردن و به میدان مبارزه و اعتراض و تظاهرات آوردن کل انسانهای ملت تورک آزربایجان و کل ایران در آزربایجان جنوبی و کل ایران، به کار نامقدس و ابلهانه و احمقانه تخریب همدیگر مشغول هستیم!!! به نظرتان این عمل زشت و ابلهانۀ تخریب همدیگر، همراهی با دشمن متحد صلیبی پانفارس- پانکورت- پان روس- پان ارمنی نیست؟

در زمانی که دشمن صلیبی بین المللی ما ملت آزادیخواه و استقلال طلب تورک، صدها رسانه و مدیای شبانه روزی مانند تلویزیونهای ماهواره ای نژادپرست فارسی زبان ضد تورک و ضد آزربایجان صدای آمریکا Voa Tv Persian، بی بی سی فارسی BBC Persian، دیدگاه Didgah Tv، تلویزیون اندیشه Andishe Tv، کانال جدید Kananl Jadid، پارس تی وی Pars Tv، ایران اینترنشنال Iran International ، ایران فردا IRAN-E-FARDA، رادیو فردا Radio Farda، من و تو Manoto Tv، ایران آریایی، تلویزیون رها، سیمای آزادی (تلویزیون مجاهدین خلق ایران)، تلویزیون کانال 1، رادیو زمانه، دویچه وله، یورونیوز، میهن تی وی، شبکۀ تلویزیونی بیان، کلمه و ... در اختیار دارد که به صورت شبانه روزی به تبلیغات مغرضانۀ صلیبی و پروپاگاندا به نفع عناصر ذاتا ضد تورک و ضد آزربایجان و ضد تورکیه پانفارس- پانکورد- پان ارمنی و ضدیت نژادپرستانه با انسانهای مظلوم ملت تورک آزربایجان و کل ایران مشغولند و ما فقط یک تلویزیون در ماهواره (گوناز تی وی) و چند تلویزیون اینترنتی دائماً فیلتر شده (آراز نیوز و اغوز تی وی) و چند سایت فیلتر شده (آذوح، دیره نیش، گاماج، گاموح، یئنی گاموح، گادتب، گایپ، میللی یول، یورد نت و غیره) و چند کانال و گروه فیس بوکی و تلگرامی به شدت تحت کنترل و جاسوسی و تخریب وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه و پلیس فتای حاکمیت جمهوری اسلامی داریم که با هزاران هزارن مآمور پانفارس- مانقورت کارکشته و آموزش دیده حتی «نفسهای ما را در فضای مجازی می شمارند» و کل حرکات و کامنتها و حتی لایکهای فیس بوکی و تلگرامی ما را رصد و علیه ما فعالان حرکت ملی پرونده سازی سیاسی- اطلاعاتی- امنیتی می کنند؛ در زمانی که حاکمیت صلیبی به شدت و ذاتاً ضد تورک جمهوری اسلامی ایران چنان خفقان دهشتناکی بر کل انسانهای ملت تورک در کل شهرها و روستاهای آزربایجان جنوبی و کل ایران حاکم کرده است و فضا را طوری امنیتی- پلیسی- نظامی- اطلاعاتی کرده است، که حتی نفس کشیدن در این فضا برای ما فعالان حرکت ملی آزربایجان دشوار شده است، در زمانی که دشمنان متحد ملت تورک آزربایجان و کل ایران چه در داخل ایران اهریمن زده و چه در خارج علناً می گویند که نه تنها با استقلال چهار شهر تبریز و اردبیل و اورمو و زنگان مخالف هستند، بلکه حتی علنا می گویند که حتی اختیار «دو روستا» از این شهرها را نیز به ما فعالان آزادیخواه و استقلال طلب حرکت ملی آزربایجان نخواهندداد، در زمانی که فاشیسم راسیست فارس- کورت- ارمنی- روس- صلیبی اتحاد مستحکم نامقدس خود را تا هر روز که می گذرد مستحکم تر می کنند و در خیال نسل کشی میلیونها تورک آزربایجانی توسط همین اتحادیه نامقدس صلیبی هستند، در همین زمان «بعضی» از ما فعالان حرکت مقدس ملی آزربایجان به جای چاره جویی برای پیشبرد حرکت مقدس ملی آزربایجان و متحد کردن کل تورکان ایران و بلکه کل ملتهای ایران زیر لوای حرکت مقدس ملی انسان دوستانه دموکراتیک و لائیک و سکولار و برمبنی حقوق بشر آزربایجان برای مبارزه با دشمنان خطرناک متحدمان و به جای تلاش مقدس برای «در آغوش کشیدن همسنگران و همرزمانمان» و متحد کردن و به میدان مبارزه و اعتراض و تظاهرات آوردن کل انسانهای ملت تورک آزربایجان و کل ایران در آزربایجان جنوبی و کل ایران، به کار نامقدس و ابلهانه و احمقانه تخریب همدیگر مشغول هستیم!!! به نظرتان این عمل زشت و ابلهانۀ تخریب همدیگر، همراهی با دشمن متحد صلیبی پانفارس- پانکورت- پان روس- پان ارمنی نیست؟

در زمانی که حاکمیت ضد تورک، ضد آزربایجان، ضد عرب و ضد بشر جمهوری اسلامی ایران فضای اطلاعاتی- امنیتی- پلیسی جهنمی را بر کل آزربایجان صد برابر کرده است و با رصدها، دستگیریها، شکنجه کردنها، محاکمه فرمایشی کردنها و ظالمانه زندانی کردنهایش که در 41 سال اخیر بی نظیر است، بیشترین فشار را بر فعالان داخل نشین حرکت ملی آزربایجان وارد می کند: برای «کاظم صفابخش» ما، نوجوان 18-19 ساله تورک آزربایجانی ما، طرفدار و لیدر تیم تراختورسازی آزربایجان در تهران حکم سنگین «13 سال حبس» می برد (به خاطر این که حاکمیت ضد تورک و ضد آزربایجان به شدت از بیداری شعور ملی تورکی آزربایجانی میلیونها تورک آزربایجانی در تهران می هراسد که به آن هم خواهیم پرداخت)، برای امیر ستاری جوان ما، 5 سال حبس می برد؛ دکتر لطیف حسنی ما را که در حال گذراندن 6 و نیم سال از 8 سال زندان خود است، برای فشار مضاعف روحی و روانی به این فعال قهرمان حرکت ملی که در عین این که خودش در حبس است و خانواده اش در فشار مضاعف هستند، با شجاعتی درخور هزاران هزار تحسین، مقالۀ «ساز ناسازگار بیش از دو دهه ایران در دریای خزر» را می نویسد و منتشر می کند و ساز ناسازگار حرکت ملی آزربایجان را با جمهوری اسلامی ایران و همۀ پان ایرانیستها و پانفارسهای ضدتورک، ضد آزربایجان و ضد بشر کوک می کند، «ممنوع المرخصی» می شود؛ در زمانی که فاشیسم راسیست فارس سیامک میرزایی ما را در زندان مخوف اوین به جرم حق طلبی و آزادی خواهی و استقلال طلبی در عین جوانی، پیر کرده است و به شهر قائن در خوراسان جنوبی تبعید می کند؛ در زمانی که حاکمیت ضد تورک، ضد آزربایجان و ضد بشر جمهوری اسلامی ایران عباس لسانی ما را به 8 سال حبس و دو سال تبعید به یزد محکوم می کند و خانواده محترم و مبارز این فعال ملی ارزشمندمان را تحت فشارهای ظالمانه و بی امان و ضد بشری قرار می دهد به طوری که به خاطر نداشتن هرگونه تکیه گاه مالی مجبور می شوند مغازه قصابی «چنلی بئل» را به اجاره بدهند و عکس بابک و تومروس آنا (با سر بریده کوروش در دستش) از دیوار این مقاله و کتابهای قفسه کتابخانه عباس بی جمع آوری شود که برای ما ملتچیهای حرکت ملی آزربایجان، این مورد از همه چیز دردناکتر است؛ در زمانی که حاکمیت ضد بشر جمهوری اسلامی ایران، حکیمه احمدی، نسیم صادقی، محرم خوشنام، مهدی کوخیان، ابوالفضل فکوری، اکبر عزیزی، غلامرضا رشیدی، محمدرضا قربانی، رحیم غلامی، علی علیزاده، روح الله احمد نژاد، حامد اللهوردی پور، ابراهیم نوری، کیانوش اصلانی، توحید امیر امینی، میر موسی ضیاء گرگری، سجاد شهیری، سهند معالی، مژگان صیامی، مجتبی پروین، یوسف کاری های قهرمان ما ملت تورک آزربایجان را می گیرد و بازداشت و شکنجه می کند و با اجرای دادگاههای فرمایشی به سالها حبس و تبعید محکوم می کند، «بعضی» از ما فعالان حرکت مقدس ملی آزربایجان به جای دفاع همه جانبه و شبانه روزی از «همۀ» فعالان حرکت ملی آزربایجان و تلاش مقدس برای «در آغوش کشیدن همسنگران و همرزمانمان» و متحد کردن و به میدان مبارزه و اعتراض و تظاهرات آوردن کل انسانهای ملت تورک آزربایجان و کل ایران در آزربایجان جنوبی و کل ایران، به کار نامقدس و ابلهانه و احمقانه تخریب همدیگر مشغول هستیم!!! به نظرتان این عمل زشت و ابلهانۀ تخریب همدیگر، همراهی با دشمن متحد صلیبی پانفارس- پانکورت- پان روس- پان ارمنی نیست؟

در زمانی که جمهوری اسلامی ایران فشار تحریمهای آمریکا را بر دوش انسانهای مظلوم و بی پناه ملت تورک آزربایجان انداخته است، در حالی که حاکمیت ضد تورک و ضد آزربایجان معادن سرشار طلا و مس آزربایجان را غارت و به کرمان و اصفهان و مناطق فارس نشین می برد تا نژاد برتر آریایی فارس برخوردار و متنعم شوند و به جز پسران و مردان، دختران و زنان فارس نیز در اصفهان و کرمان و یزد و جنوب ایران روزها در هزاران کارخانه و شرکت کار کنند و شبها در بوستانها و پارکهای بهشت آسا عشق و حال و عیش و عشرت و صفا کنند، حاکمیت ضد بشر جمهوری اسلامی ایران با ندادن هیچ گونه کارخانه و شرکت تولیدی به شهرهای آزربایجان، پدران و مادران و نوجوانان و جوانان (دختر و پسر) ملت تورک آزربایجان به دلیل بیکاری و فقر تطبیق شده توسط حاکمیت، به چنان وضعیت گرسنگی و فقر و استیصال دچار شوند که کلیه ها و اعضای بدن و فرزندان دلبند خود را با نصب آگهی به فروش می گذارند و برای رهایی از درد جانکاه بیکاری و فقر به فساد و تن فروشی و اعتیاد و خودکشی و خودسوزی و خانواده سوزی رو می آورند و طبق تحقیقات فعالان حرکت ملی شهرهای آزربایجانی اردبیل، تبریز، اورمو، زنگان، همدان بیشترین آمار خودکشی را دارند و حاکمیت با تمام امکانات اطلاعاتی- امنیتی جهمنی خودش می کوشد آمار این خودکشیها را پنهان نگه دارد و محض اطلاعتان بگویم که اگر اوضاع به همین منوال پیش برود، دیگر «نوجوان» و «جوان» تورک آزربایجانی برای جنگیدن در راه آزادی آزربایجان در آینده نخواهیم داشت، «بعضی» از ما فعالان حرکت مقدس ملی آزربایجان به جای تلاش مقدس برای «در آغوش کشیدن همسنگران و همرزمانمان» و متحد کردن و به میدان مبارزه و اعتراض و تظاهرات آوردن کل انسانهای ملت تورک آزربایجان و کل ایران در آزربایجان جنوبی و کل ایران، به کار نامقدس و ابلهانه و احمقانه تخریب همدیگر مشغول هستیم!!! به نظرتان این عمل زشت و ابلهانۀ تخریب همدیگر، همراهی با دشمن متحد صلیبی پانفارس- پانکورت- پان روس- پان ارمنی نیست؟

در زمانی که با خیانت، خباثت، جنایت و رذالت حاکمیت جمهوری اسلامی ایران جاده های کل آزربایجان «جاده های مرگ» است و ماهی و سالی نیست که انسانهای مظلوم ملت تورک آزربایجان و نخبگان ملت تورک مثل «شهرام رضایی» کاریکاتوریست بین المللی و مشهور اردبیلی که در جاده مرگ اردبیل- مشکین قربانی جنایت جمهوری اسلامی ایران در عدم رسیدگی به جاده های مرگ آزربایجان شد، قربانی سیاستهای ضدبشری و نژادپرستانۀ حاکمیت جمهوری اسلامی ایران نشوند. این هم اقرار خود رسانۀ ملی حاکمیت ضد تورک و ضد آزربایجان:

https://www.hamshahrionline.ir/news/451527

http://newspaper.hamshahri.org/id/72260

http://www.tabnakardebil.ir/fa/news/769424

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1395/05/05/1141039

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1398/05/15/2069938

http://www.iribnews.ir/fa/news/2493750

http://tnews.ir/news/7b6f137784604.html

در زمانی که هزاران نفر انسان مظلوم تورک آزربایجانی هر ساله در «جاده های مرگ و با تصادفات جاده ای» «در خدمت سربازی و به دست تروریستهای کورت»، « با آلوده کردن آبهای کوه های آزربایجان مخصوصا کوه مقدس ساوالان به اورانیوم و مواد رادیواکتیویته و شیوع انواع سرطان در بین تمامی انسانهای ملت تورک آزربایجان»، «سیستم آب و فاضلاب بسیار آلوده و غیراستاندارد»، «آتش کشیدن جنگلهای قاراداغ و طارم زنگان» «خشک کردن دریاچه نمک ارومو و تخریب گسترده محیط زیست» و انواع و اقسام شیوه های ضد بشری به قصد نسل کشی گسترده انسانهای ملت تورک آزربایجان، قربانی کینه و عقده نژادپرستانه و فاشیستی حاکمیت ملا-سیدهای تشیع مجوسی شعوبی ضد تورک، ضد آزربایجان و ضد بشر جمهوری اسلامی ایران می شوند، «بعضی» از ما فعالان حرکت مقدس ملی آزربایجان به جای تلاش مقدس برای «در آغوش کشیدن همسنگران و همرزمانمان» و متحد کردن و به میدان مبارزه و اعتراض و تظاهرات آوردن کل انسانهای ملت تورک آزربایجان و کل ایران در آزربایجان جنوبی و کل ایران، به کار نامقدس و ابلهانه و احمقانه تخریب همدیگر مشغول هستیم!!! به نظرتان این عمل زشت و ابلهانۀ تخریب همدیگر، همراهی با دشمن متحد صلیبی پانفارس- پانکورت- پان روس- پان ارمنی نیست؟

در زمانی که حاکمیت جمهوری اسلامی ایران سالهای سال است که با تمام توان و امکانات جهنمی و افراد ورزیده و هزاران هزار مأمور کارکشته اش که به صورت شبانه روزی در فضای حقیقی و مجازی فعالند، سعی در تزریق ترمینولوژی سیاسی گفتمان و پارادایم پان ایرانیستی- پانفارسیستی الگوی فاشیستی تشیع مجوسی شعوبی پارسی در گفتمان حرکت ملی آزربایجان و مدیریت تئوریک حرکت ملی آزربایجان در مواقع بحرانی و خطرناک برای تضمین ادامۀ حیات سیاسی ننگین و پر از فساد و جور و ظلم و تبعیض نژادی خودش دارد و به قول شامیل چچنی در مقالۀ ارزشمندش: «بعد از موازی‌سازی و تخلیه تئوریک، حال نوبت کوبیدن تشکیلات‌هاست»: « نهادهای کنترل و مدیریت بحران‌های امنیتی جمهوری اسلامی ایران، بامطالعه، تحقیقات میدانی، اعزام نیروهای اطلاعاتی برای تحصیل در دانشگاه‌های جمهوری آزربایجان و جمهوری تورکیه، بازجویی‌های حرفه‌ای از فعالین ملی، کارشناس سازی از توابین حرکت ملی، ایجاد رسانه و مراکز تحقیقاتی، به‌صورت تخصصی به حوزه مدیریت و کنترل مطالبات و مبارزات ملی در آزربایجان ورود کرده و با موازی‌سازی و مشابه‌سازی شخصیت و تشکیلات‌های ملی در حال مهندسی افکار عمومی ملت تورک آزربایجان جنوبی و تخلیه محتوای تئوریک و تأثیرگذاری درروند مبارزات ملی است.متأسفانه به دلیل عدم مسئولیت‌پذیری، کم‌کاری و برخی ندانم‌کاری‌ها درحرکت ملی، پروژه موازی‌سازی و تخلیه محتوای تئوریک حرکت ملی موفقیت‌های نسبی حاصل کرده است و مجریان این پروژه به‌واسطه کانال‌ها و گروه‌های تلگرامی و طرح مباحث مدیریت‌شده به‌قصد سوءاستفاده از شکاف بین نیروهای سیاسی حرکت ملی، هاله‌ای اطراف شخصیت و تشکیلات‌های ملی تنیده‌اند تا مانع رسیدن تئوری مبارزاتی شخصیت و تشکیلات‌های ملی به بطن جامعه شوند و بجای آن «تئوری‌های همسو و مدیریت‌شده» به افکار عمومی پمپاژ گردد».

http://www.araznews.org/fa/?p=42033

در زمانی که مهران بهاری و گروه معروف به «تورک ائلی» او سالهای سال است گفتمانی به شدت خطرناک و جبهه ای به شدت خانمان برانداز و ویرانگر در مقابل حرکت ملی آزربایجان ایجاد کرده است که ستون پنجمهای مغرض آن، با دادن لعابی از «توکچولوک» به عقاید به شدت آزربایجان ستیزیانه شان، باعث ریزش ملتچیهای خام و جوان تورک آزربایجان و کل ایران از صف حرکت ملی ملت تورک آزربایجان و کل ایران شده است و در زمانی که «آزربایجان ستیزی» و «آزربایجانچی ستیزی» این خطرناکترین نحله، به بهانۀ «تورکچولوک» و «تورک ائلی» و «ایران تورکلری» می رود تا تیشه به ریشه کل حرکت ملی آزربایجان ما بزند، و تئوریسینها و استراتژیسستهای مطرح و بزرگ حرکت ملی که تعدادشان از انگشتهای دو دست کمتر است، عاشقانه و مسئولانه می کوشند جلوی این گفتمان به ظاهر فریبنده که لعابی از تورکچولوک دارد ولی با تمام توان مخالف ملت تورک آزربایجان و استقلال آزربایجان جنوبی از ایران اهریمنی است و در بطن خود به شدت ضد تورک و ضد آزربایجان است، گفتمان و پارادایم و ترمینولوژی سیاسی حرکت ملی آزربایجان را چنان تقویت کنند که با این ضربه های سهمناک به ظاهر تورکچو ولی به شدت ضدتورک و ضدآزربایجان نلرزد و به انسانهای ملت تورک آزربایجان و کل ایران یک بار برای همیشه بفهماند که راه آزادی و استقلال و خوشبختی ملت تورک چه در آزربایجان و چه در کل ایران، پیوستن و اتحاد تمامی فعالین تورک کل ایران در حرکت ملی آزربایجان است و بس و فقط وقتی آزربایجان جنوبی (کامل و بزرگ نه فقط چهار استان) آزاد و مستقل شد، امکان آزادی و استقلال کل ائلها و یوردهای تورک کل ایران فراهم می شود و بس. در همین زمان«بعضی» از ما فعالان حرکت مقدس ملی آزربایجان به جای تلاش مقدس برای «در آغوش کشیدن همسنگران و همرزمانمان» و تقویت گفتمان آزادیخواهانه و استقلال طلبانۀ حرکت ملی ملت تورک آزربایجان و کل ایران و متحد کردن و دمیدن روح و روحیه امید و ایمان به خود و راه خود، خودباوری، اعتماد به نفس و اتکا به نفس به تک تک انسانهای ملت تورک آزربایجان و کل ایران و به میدان مبارزه و اعتراض و تظاهرات آوردن کل انسانهای ملت تورک آزربایجان و کل ایران در آزربایجان جنوبی و کل ایران، به کار نامقدس و ابلهانه و احمقانه تخریب همدیگر مشغول هستیم!!! به نظرتان این عمل زشت و ابلهانۀ تخریب همدیگر، همراهی با دشمن متحد صلیبی پانفارس- پانکورت- پان روس- پان ارمنی نیست؟

خوب خوانندگان محترم ملاحظه می فرمایند که می توان یک کتاب از این «در زمانی که...»ها نوشت. حال ببینیم راهکار و چاره ای که برای این درد عظیم داریم، چیست؟ نظر ما این است:

کسی که فعال حرکت ملی آزربایجان شد، دیگر به خودش تعلق ندارد، بلکه به ملت تورک آزربایجان تعلق دارد

فعالان حرکت ملی باید توجه داشته باشند که وقتی به نام فعال حرکت ملی آزربایجان شناخته می شویم، دیگر به شخص خودمان تعلق نداریم، بلکه به «حرکت ملی آزربایجان» تعلق داریم؛ از این رو باید و باید و باید دقت داشته باشیم که کلیه حرکات و سکنات و گفته ها و نوشته هایمان به نام حرکت ملی آزربایجان نوشته و ارزیابی می شوند، برای همین ما به عنوان فعال حرکت ملی نمی توانیم هرچه دلمان بخواهد بکنیم یا هرچه دلمان خواست بگوییم و بنویسیم، بلکه باید کاملا مواظب و هشیار باشیم که هر سخنی که از دهانمان برمی آید، هر نوشته ای که می نویسیم و هر حرکتی که می کنیم، بی شک و تردید، به نام حرکت ملی آزربایجان ثبت می شود و باید و باید و باید پاسخگوی رفتار و گفتار و نوشتارمان در پیشگاه یک ملت چندین میلیونی (ملت تورک آزربایجان) باشیم. از این رو به سادگی می شود فهیمد که در این راه مقدس: آزادی و استقلال ملت تورک آزربایجان و کل ایران از اشغال استعمار فاشیسم راسیست فارس- کورت- ارمنی- روس، که راهی بسیار دشوار و هزینه دار است، هر هزینه سنگینی هم متحمل شویم به نام حرکت ملی و در همین راه مقدسمان است، پس از نظر معنوی خود حرکتمان و در حرکت بودنمان و مقاومتمان و ادامه دادن مبارزه مان و دلسرد نشدنمان و خود را نباختنمان و با ایمان و اراده و عزم قدرتمند ادامه دادنمان و پیمودن راه مقدسمان عین مبارزه است.  

کسی که در ایران اهریمن زده فعالیت ملی می کند، باید پیه شنیدن و خواندن هرگونه فحش و ناسزا و توهین و تحقیر و تمسخر را نسبت به خودش و خانواده اش را به تنش بمالد.

به راستی در کجا و چه زمانی زندگی می کنیم. در جایی که فاشیسم راسیست فارس و کورت اعم از پانفارسها و مانقورتها و پانکورتها در هر جلد و لباسی در داخل و خارج از ایران اهریمن زده در برابر حرکت ملی ملت تورک آزربایجان متحد و متفق هستند، پس در این ممکلت فعالان سردمدار حرکت ملی آزربایجان باید یک بار برای همیشه بدانند که فعالیت ملی و سیاسی هزینه هایی دارد و شنیدن هرگونه فحش ناموسی و ناسزا و توهین و افترا و تحقیر و تمسخر اندک هزینه آن است از این هزینۀ کوچک بگیر تا برس به سر به نیست شدن با تصادفات مشکوک جاده ای که ما در سایت آذوح تنها اندکی از این سر به نیست شدنهای فعالان حرکت ملی را در زمانها و مکانهای مختلف در مقالات متعدد نوشته ایم و خواهیم نوشت.

فاش و علنی بگوییم که در حرکت ملی آزربایجان، با وجود هزاران هزار مأمور کارکشتۀ وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه، پلیس فتا و ماموران زبدۀ پان ایرانیست و پانفارس- مانقورت راستی و چپی «به ظاهر» مخالف جمهوری اسلامی ایران که مسلط به زبان تورکی آزربایجانی و غیرآزربایجانی هم هستند و در فضای مجازی و حقیقی با هزینه های سرشار و غارت شده از ملل غیرفارس ایران مشغول فعالیت هستند، به هیچ وجه به کسی خوشامدگویی نمی کنند و فرش قرمز جلوی پای کسی پهن نمی کنند؛ ورود به این حرکت ملی، مسلما هزینه های مالی، حیثیتی، جانی دارد و شنیدن فحش و ناسزا و توهین و تحقیر و تمسخر «کمترین هزینۀ این راه مقدس» است. اگر فعال حرکت ملی که سالیان سال زحمت کشیده و به اصطلاح «ایگیدین آدی چیخینجاق جانی چیخار! / igidin adı çıxıncaq canı çıxar!» (تا نام دلاور بر زبانهای مردم بیفتد جانش بیرون می رود) «نامی» در این حرکت ملی آزربایجان که تمام جهان صلیبی ضد تورک و ضد آزربایجان و ضد عرب و ضد اسلام و ضد انسان به شدت مخالف آن هستند، صاحب شود، مسلم بداند که باران آزار و اذیت و ایذاء روحی و حیثیتی از هر طرف به سویش خواهدبارید. باید بر سر در حرکت ملی آزربایجان این تابلو نصب شود: «دگمه دوشرلرین گیریشی یاساق! / dəymə-düşərlərin girişi yasaq!» (ورود نازک نارنجیها ممنوع!). برای نمونه زنده خود من بارها و بارها آماج فحش و ناسزا و توهین و تحقیر و تمسخر از سوی کسانی واقع شده ام که به واقع «مجهول» هستند ولی در کانالها و گروههای تلگرامی و فیس بوکی و در اینترنت و غیره به جلد حرکت ملی آزربایجان درآمده اند و «ظاهرا» مشغول فعالیت هستند و باطنا تیشه به ریشه حرکت می زنند. حتی در فضای حقیقی و در جامعه نیز از طرف جوانان و نوجوانان مانقورت- پانفارسی مورد توهین و تحقیر و تمسخر قرار گرفته ام (نه از طرف بزرگی از بزرگان)، که سن آنها از سن فرزند من کمتر بوده است، ولی با علم به این که باید برای تداوم این حرکت مقدس ملی صبر و تحمل کرد و نباید به اصطلاح «زود از کوره دررفت» تحمل کرده ام. پس فعالان عزیزتر از جان حرکت ملی آزربایجان باید یک بار برای همیشه بدانند که شنیدن فحش و ناسزا و توهین و تحقیر و تمسخر اندک هزینه هایی است که باید بپردازیم. اگر نازک نارنجی هستیم و تحمل شنیدن فحش و ناسزا و توهین و تحقیر و تمسخر را نداریم، به نظر می رسد که بهتر است ادعای سردمداری و هدایت حرکت ملی آزربایجان را نکنیم و دنبال کارهایمان برویم.

دغدغۀ لیدر شدن برخی از بزرگان حرکت ملی آزربایجان

مورد دیگر این که متاسفانه برخی از بزرگان و سردمداران حرکت ملی آزربایجان دغدغه لیدرشدن دارند، نمونه هایشان مشخص هستند و نیازی به ذکر اسم نیست. باید به ایشان دلسوزانه و برادرانه و مثل یک همسنگر و همرزم ملتچی تورکچو آزربایجانچی بگوییم اگر شما دقیقا مثل محمدامین رسولزاده و ابوالفضل ائلچی و سید جعفر پیشه وری همین گونه که سالیان سال هستید، باز هم در متن و میدان مبارزه ملی باشید و مبارزه را با قدرت و حدت و شدت و امید ادامه دهید این آرزوی دیرینه شما به خودی خود به تحقق می پیوندد و نیازی نیست که برای رسیدن به این منظور به حرکاتی دست بزنید و حرفهایی بزنید که در نهایت به ضرر شما تمام شود.

با تخریب بزرگان، بزرگ نخواهیم شد، بلکه به شدت کوچک و حقیر خواهیم شد

بدترین استراتژی و تاکتیک این عده از فعالان حرکت ملی که آرزو و دغدغه بزرگ شدن و مخصوصا لیدر شدن دارند این است که فکر می کنند با تخریب و تحقیر بزرگان دیگر، خودشان بزرگ خواهندشد، در حالی که واقعیت ماجرا درست عکس این است: با تخریب و تحقیر بزرگان، انسان خودش حقیرتر و کوچک تر از آنچه هست، خواهدشد. این یک اصل در تمامی زندگی است و در حرکت ملی آزربایجان نیز صدق می کند. البته همان گونه که بارها گفته ایم و باز هم می گوییم: فرق هست بین انتقاد دلسوزانه و تخریب. متنی که هم اکنون من، اوجالان ساوالان می نویسم، از روی دلسوزی و انتقاد دلسوزانه است و به هیچ وجه به قصد تخریب نیست. چرا که انسانهای ملت تورک آزربایجان بر اثر تجربۀ سالیان و دویست ساله، بسیار بسیار بسیار آگاه و حساس هستند و «از بوی یک سخن یا یک نوشته» به خوبی می فهمند که این نوشته به قصد تخریب است یا به قصد تنقید دلسوزانه و آسیب شناسی و رفع آسیبها از حرکت مقدس ملی آزربایجان است؛ به ضرر حرکت ملی آزربایجان است یا به نفع آن است.

این عده از فعالان تخریبگر حرکت ملی آزربایجان یک بار برای همیشه باید بدانند که «هیچ کس با تخریب بزرگان حرکت ملی ملت تورک آزربایجان بزرگ نمی شود» نه، هزاران هزار بار نه، با تخریب هر بزرگی خودمان را تخریب و کوچک می کنیم و بلکه تیشه به ریشه خودمان و حرکت مقدس ملی ملت تورک خودمان می زنیم.

خوب، ما همین جا باید با قاطعیت بپرسیم که این تخریبات تا کی باید ادامه داشته باشد تا کی؟ تا زمانی که همه دستاوردهای حرکت مقدس ملی که با فعالیت روز و شب میلیونها فعال در فضای حقیقی و مجازی و صرف هزینه های مالی و جانی هنگفت و بسیار سنگین، خون بیش از صد شهید و هزاران هزار ساعت بازداشت و شکنجه و زندان و تبعید و دربه دری و فرار از ایران اهریمن زده به دست آمده است، توسط یک عده آدم بی مسئولیت به هدر برود؟ البته که ما اکثریت قاطع فعالان حرکت ملی که از این یک عده خاص در حرکت ملی به جریان مسموم تخریب می پردازند، انزجار خودمان را اعلام می کنیم و شدیدا هشدار می دهیم که هر کسی که را که به جریان مسموم تخریب و توهین و افترا به فعالان حرکت ملی بپردازد از این به بعد خائن به ملت تورک آزربایجان معرفی کرده و رسوای عالم خواهیم کرد.

هم اکنون که من این سطور را می نویسم چندین روز است که «یکی از فعالان حرکت ملی آزربایجان» برای جمع شدن فعالان مطرح حرکت ملی آزربایجان در خارج و تشکیلاتهایمان برای ایجاد دولت و مجلس آزربایجان جنوبی در تبعید به همه فعالان گرامی خارج نشین و همه تشیکلاتهایمان فراخوان می دهد که البته و صد البته کاری ارزشمند و مهم و اساسی است. بدین وسیله ما فعالان حرکت ملی آزربایجان از بزرگان و سردمداران حرکت ملی استدعای و خواهش عاجزانه داریم که نه به خاطر شخص ایشان، که مسلما بری از خطا و اشتباه نبوده و نیست، بلکه به نام ملت تورک آزربایجان و حرکت ملی آزربایجان یک بار برای همیشه، «کیشیلیک» و جوانمردی و گذشت کنند و اختلافات خود را کنار گذاشته و «اومو- کوسو» و توقع و قهر را کنار بگذارند و برای تشکیل مجلس و دولت در تبعید پیشقدم شوند و جمع شوند تا با متشکل شدن و تشکیل شورای رهبری، با یک صدا و یک فراخوان در مناسب ترین زمان کل ملت تورک آزربایجان را «با یک فراخوان» به خیابانها بریزند و بساط حاکمیت جمهوری اسلامی ایران را در هم بپیچند و یقین داشته باشند که این کار بزرگ فقط و فقط و فقط با همت ملت تورک آزربایجان ساخته است و همان طور برای اتفاقات بعد از سقوط جمهوری اسلامی ایران نیز همین دولت و مجلس آزربایجان تصمیم بگیرند. به خدا قسم در زمانی که احزاب و تشکیلاتهای پانفارس و احزاب تروریسم پانکورت روز به روز علیه ملت تورک آزربایجان با همدیگر متحد می شوند و شعار و عملشان را یکی می کنند، این چند دستگی و عدم اتحاد شما بسیار بسیار بسیار خطرناک است و می تواند به تمامی به ضرر حرکت ملی آزربایجان تمام شود. آخر شما خارج نشینان عزیزتر از جانمان، چه درد درمان ناپذیری دارید که نمی توانید کنار هم بیایید و همدیگر را در آغوش بکشید و برای حفظ منافع ملی به جای «منم منم» کردن، «بیزیک بیزیک» کنید و یک بار برای همیشه قال قضیه را بکنید و طومار صد ساله فاشیسم راسیست فارس را در هم بپیچید و ملت تورک آزربایجان و کل ایران و کل ملل غیرفارس ایران را از اشغال و استعمار نجات دهید و نام پرافتخار خود را در تاریخ ابدی سازید؟ آیا هنوز هم وقت کنار گذاشتن اختلافات و ایجاد اتحاد مقدسمان نرسیده است؟

اوجالان ساوالان دوشنبه 18 شهریور 1398- 9 سپتامبر 2019- 9 محرم 1441