آذوح: دانشجوی نمونه ی دانشگاه تهران به دلیل "تدریس زبان ترکی" از تحصیل منع شد.

به گزارش آذوح حراست دانشگاه تهران با کارشکنیهای متعدد از ارائه ی تز دکترای آقای علی مردانی جلوگیری کرده و نهایتا حق ادامه ی تحصیل وی نیز گرفته شده است.

علی مردانی، دانشجوی حقوق و علوم سیاسی در دانشگاه تهران شهریور سال گذشته جهت دفاع از تز دکترا (ماهيت مفعولي و نقش متغيري سوژ متوهم زن) و در تلاش برای به پایان رساندن دوره ی تحصیل خود پیش از پایان ترم هشتم به دانشگاه مراجعه کرده و در نهایت تعجب با پاسخ منفی دانشگاه روبرو می گردد!

با اصرار و پیگیری ایشان و استاد راهنمای وی (دکتر علیرضا ازغندی) نهایتا از سوی مسئولین آموزشی دانشگاه پاسخ داده می شود: "این موضوع دست ما نیست، حراست کل دستور داده تا زمان تعیین تکلیف این دانشجو از برگزاری جلسه ی دفاع وی جلوگیری شود".

علی مردانی با مراجعه به حراست دانشگاه خواستار پاسخگویی این نهاد گشته و این خواسته ی وی به دفعات با بی تفاوتی و عدم توجه روبرو گردیده است.

نهایتا و پس از چندین بار مراجعه و پیگیری، دلیل مخالفت حراست معلوم می شود.

یکی از مسئولین این نهاد امنیتی در پاسخ به سوال دانشجوی ترک اهل همدان اینگونه پاسخ می دهد: "آن زمانی که از دانشگاه به همدان برمیگشتی و کلاس آموزش زبان ترکی برپا کرده بودی باید فکر اینجاها را هم میکردی!".

آموزش و تدریس زبان ترکی، دلیل توقف تحصیل وی اعلام گردید.

آقای مردانی در پی کارشکنی ماموران امنیتی در حراست دانشگاه مجبور به ثبت نام مجدد در پاییز سال گذشته گردیده و همچنان پیگیر کسب مجوز برای برگزاری جلسه ی دفاع و اخذ مدرک دکترای خویش بود.

اما نهایتا در پی تداوم پیگیریهای این دانشجوی نمونه ی ترک همدان، حراست دانشگاه از ثبت نام وی نیز در ترم جدید ممانعت به عمل آورده و از ادامه ی تحصیل ایشان هم جلوگیری به عمل آمده است.

گفتنی است ماموران امنیتی با اعمال فشار بر مسئولین دانشگاهها تا به حال دهها دانشجوی ترک را به دلیل فعالیتهای ملی مورد آزار و تهدید و ارعاب قرار داده اند. در برخی موارد نیز این دانشجویان با پرونده سازی های امنیتی مجبور به ترک دانشگاه و تحصیل گردیده اند.

در این مورد نیز یک دانشجوی ترک به دلیل آموزش و تدریس زبان ترکی در شهر همدان، از ادامه ی تحصیل خود در دانشگاه تهران محروم شده و این در حالی است که آموزش به زبان مادری یکی از بدیهی ترین حقوق اولیه و اساسی انسان به شمار می رود.

آذوح