آذوح: وزیر امور خارجه ی ایران بار دیگر افکار نژادپرستانه ی خود را به نمایش گذاشت.

به گزارش آذوح، جواد ظریف روز گذشته در پاسخ به دونالد ترامپ نوشته ای بر روی صفحه ی توئیتر خود منتظر نمود.

وی در این توئیت خود با اشاره به "تمدن باستانی پارس"، خود را از وارثان آن تمدن بیان کرده و بر حفظ آن تاکید داشته است!

سایت حکومتی "تسنیم" در این خصوص می نویسد:

"محمد جواد ظریف، وزیر خارجه کشورمان در واکنش به لغو معافیت خرید نفت ایران از سوی آمریکا در پیامی توییتری گفت: تشدید تروریسم اقتصادی علیه ایرانی‌ها بیانگر ترس و ناامیدی رژیم آمریکا و شکستهای دیرینه همدستانش است.

اخبار واقعی، دونالد ترامپ: وارثان تمدن باستانی فارسی راهبرد خود را بر مبانی توصیه بیگانگان پایه ریزی نمی‌کنند – چه رسد به آمریکایی‌ها."

این اولین بار نیست که مقامات رسمی ایران این چنین به بیان تفکرات شوونیستی خود می پردازند.

در حالی که به اعتراف وزیر سابق آموزش و پرورش ایران، بیش از 70درصد ساکنان ایران را ملتهای غیرفارس تشکیل میدهند، اقلیت حاکم بر ایران همواره در صدد انکار این واقعیت برآمده اند.

آذوح