آذوح: فعالین ملی آذربایجان در روزهای گذشته مرتبا در بیمارستان رضا در تبریز حضور یافته و جویای حال عزیز پور ولی بوده اند.

آقای «عزیز پورولی» از فعالین باسابقه ی آذربایجان به دلیل کسالت از چند روز گذشته در بیمارستان امام رضا تبریز بستری شده است.

پس از بستری شدن آقای پورولی در بیمارستان، شمار زیادی از فعالین ملی آذربایجان به عیادت وی در بیمارستان رفته اند.

«عزیز پورولی» از فعالین باسابقه آذربایجان می باشد. وی در سال های گذشته به دلیل فعالیت های ملی اش، بارها توسط ماموران امنیتی ایران دستگیر و به حبس های طولانی مدت محکوم شده است.

گفتنی است پس از انتشار خبر کسالت آقای پور ولی و عیادت همه روزه ی فعالین ملی از ایشان، پنجشنبه ۲۸ فروردین‌ماه ۹۸، نیروهای امنیتی با مراجعه به بیمارستان امام رضا، فرزند آقای پورولی را مورد تهدید و بازجویی قرار دادند.

آذوح