آذوح: در پی حمله نیروهای یگان ویژه دستکم پنجاه تن از هواداران تراختور زخمی شدند.

به گزارش آرازنیوز از تبریز در پی اعتراض هواداران تراختور به عملکرد داور بازی نیروهای یگان ویژه به سمت هواداران حمله و اقدام به صرب و شتم آنان کردند.

با ادامه اعتراضات هواداران درگیری‌ها به بیرون از ورزشگاه کشیده شد و مأموران یگان ویژه با شلیک گاز اشک‌آور و ماشین‌های آبپاش به سمت هواداران حمله‌ور شدند به دنبال آن نیروهای یگان ویژه اقدام به ضرب و شتم و بازداشت هواداران نمودند بر اساس اخبار اولیه ۵۰ نفر از هواداران بر اثر هجوم مأموران یگان ویژه زخمی شدند.

هواداران تراختور به عملکرد داور بازی و اشتباهات وی اعترض داشته و این اشتباهات را عمدی و در جهت جلوگیری از قهرمانی تراختور می دانند.

تا لحظه تنظیم این خبر آمار دقیق بازداشتی‌ها گزارش نشده است .

برای دیدن گوشه هایی از حمله ی وحشیانه ی ماموران یگان ویژه به هواداران تراختورسازی می توانید از لینکهای زیر استفاده نمایید:

https://www.facebook.com/AZOHqrupu/videos/438868946862561/

https://youtu.be/mBEWeOOctG4

آذوح