آذوح: همزمان با نشست نمایندگان بلندپایه ی بسیاری از کشورها در ورشو، فعالین سیاسی ملتهای غیرفارس علیه سیاستهای رژیم ایران تظاهرات اعتراضی برگزار کردند.

روزهای 12 فوریه، دهها نفر از نمایندگان سازمانهای ملل غیرفارس با حضور در ورشو لهستان، آماده ی برگزاری کنفرانس "ملتهای آسیب دیده از تروریسم ایرانی" شدند. اما در پی تهدید رژیم ایران مبنی بر خرابکاری و ایجاد ناامنی در حین برگزاری این کنفرانس، بسیاری از فعالین در فرودگاه ورشو از سوی ماموران امنیتی لهستان متوقف، و پس از ساعتها بازداشت نهایتا به کشورهای مبدا برگردانده شدند. تنها به تعداد محدودی اجازه ی ورود به خاک لهستان داده شده و تدابیر شدید امنیتی در هتل محل برگزاری کنفرانس اتخاذ گردید.

 

 

در این کنفرانس، نمایندگانی از احزاب ملتهای غیرفارس حضور یافته و از آذربایجان جنوبی نیز آقایان محمود بیلگین (سخنگوی گادپ)، امیر مردانی (سخنگوی آذوح) و صالح کامرانی شرکت کرده و به بیان دیدگاههای خود پرداختند. در پایان مراسم نیز بیانیه ای تهیه گردیده و پس از امضا توسط نمایندگان 10 حزب شرکت کننده در کنفرانس، تحویل مقامات مسئول در نشست ورشو گردید.

روز 13 فوریه نیز همزمان با آغاز نشست ورشو، فعالین ملتهای غیرفارس در مقابل محل برگزاری نشست تجمع اعتراضی ترتیب دادند. در این تجمع، پلاکاردهایی همچون "آذربایجان جنوبی، ایران نیست" و "حق تعیین سرنوشت برای آذربایجان جنوبی" همراه با تصاویر زندانیان سیاسی آذربایجان جنوبی به اهتزاز درآمده و بیانیه ی مشترک "دیرنیش – آذوح – گادپ" در خصوص نشست ورشو نیز در میان حاضرین پخش گردید.

 

 

برای دیدن گوشه هایی از این کنفرانس و تظاهرات می توانید از لینک زیر استفاده نمایید:

https://www.youtube.com/watch?v=iBFV_qUy0bs

 

 

گفتنی است گزارش و ویدیوی کنفرانس "ملتهای آسیب دیده از تروریسم ایرانی" و بیانیه ی مشترک امضا شده توسط احزاب ترک، عرب، بلوچ، کرد و قشقای متعاقبا منتشر خواهد شد.

آذوح