آذوح: تلویزیون اینترنتی "آرازنیوز تی وی" در گفتگوی ویژه ی این هفته ی خود با مسئول انجمن حمایت از پناهندگان آذربایجان جنوبی گفتگو نموده است.

در طی مصاحبه ی آقای مجید جوادی با آقای آرش مکاریدوست، ضمن بررسی وضعیت پناهندگان در ترکیه، وظیفه ی حرکت ملی آذربایجان جنوبی در این خصوص نیز مورد بحث قرار گرفته است.

در این گفتگو آقای مکاریدوست توضیحاتی در خصوص کمکهای ارائه شده به این مرکز و فعالیتهای اخیر آن ارائه داده اند. گفتنی است این مرکز که نزدیک به 1 سال قبل آغاز به کار کرده توانسته در همین مدت کوتاه منشا خدمات بسیاری گردد که می توان این موارد را از سایت آن مطالعه نمود:

http://symga.org

برای مشاهده ی این مصاحبه می توانید از لینک زیر استفاده نمایید:

https://www.youtube.com/watch?v=p7suxCXso9E

آذوح