آذوح: همزمان با تشدید تحریمها علیه ایران و گسترده شدن فعالیتهای مخرب ایران در اروپا، نمایندگانی از آذوح با مسئول وزارت امورت خارجه ی سوئد دیدار و گفتگو کردند.

به گزارش آذوح روز سه شنبه ی گذشته، آقای دانیل پترسون منشی دائمی سوئد در سازمان ملل، نماینده ی سوئد در کمیته ی مبارزه با بیابان زایی سازمان ملل، و از مسئولان بخش ایران در وزارت امور خارجه ی سوئد میزبان نمایندگان آذوح شد.

آقای علی صداقت و خانم سوزان خطائی ضمن ارائه ی گزارشی کوتاه از آخرین وضعیت اقتصادی-سیاسی در آذربایجان جنوبی، وضعیت وخیم اورموگولو و بازداشت گسترده ی فعالین ملی آذربایجان را به عنوان بخشی از مهمترین مسائل حال حاضر آذربایجان جنوبی بیان کردند.

نمایندگان آذوح با تشریح دلایل اصلی خشکانده شدن اورموگولو توسط رژیم ایران و مسائل مربوط به استفاده در فعالیتهای اتمی، سیاست زمین سوخته و...، اسنادی را نیز در این خصوص به نماینده ی وزارت امور خارجه ی سوئد تقدیم کردند.

آقای پترسون در ادامه و پس از دریافت گزارش روزانه ی 8 سال نقض حقوق بشر در آذربایجان جنوبی با ابراز شگفتی از این حجم گسترده ی نقض حقوق بشر در آذربایجان جنوبی، ایران را یکی از کشورهایی دانست که بایستی به همواره مورد فشار گرفته و در خصوص موارد نقض حقوق بشر مورد بازخواست فوری قرار بگیرد.

وی با بیان اینکه دولت سوئد در هر زمان نسبت به نقض حقوق ملتهای غیرفارس در ایران اعتراض کرده و بر لزوم رعایت بی قید و شرط حقوق آنان پافشاری می نماید، تاکید کرد مسائلی اینچنین همراه با موضوع اورموگولو پس از تشکیل دولت جدید سوئد نیز به یکی از موضوعات مورد بحث در وزارت امورخارجه ی این کشور تبدیل خواهد شد.

خاطرنشان می شود این جلسه از ساعت 13 سه شنبه ی گذشته در ساختان وزارت امور خارجه ی سوئد آغاز شده و پس از 3 ساعت پایان یافت.

آذوح