آذوح: اعتراض دانشجوی ترک در دانشگاه تبریز با تشویق گسترده ی حاضران در جلسه همراه شد.

به گزارش آذوح روز گذشته در جریان برگزاری جلسه ای همراه با مسئولان، یکی از دانشجویان حاضر در جلسه به پشت تریبون رفته و سخنرانی کرد.

او با اشاره با بازداشتهای گسترده ی فعالین ملی آذربایجان و صدور احکام حبس برای آنان، این را نشانه ای آشکار از سیاستهای شوونیستی رژیم ایران دانست.

این دانشجوی آذربایجانی در ادامه با اشاره به خشکانده شدن "تعمدی" دریاچه ی اورمیه، یکی از نتایج فاجعه بار آن را بروز مهاجرت گسترده در آذربایجان بیان داشت.

این جلسه توسط انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تبریز و با مضمون "عدالت منهای فقر" برگزار گردیده است.

ویدیوی سخنان این دانشجو را می توانید از لینکهای زیر مشاهده فرمایید:

https://youtu.be/j9S3M4dOXm4

https://www.facebook.com/AZOHqrupu/videos/354612358608863/

آذوح