چند وقتی است که بحث افتخار کردن به این و آن داغ است.

ما باید بدانیم تعریف افتخار چیست! و به چه کسانی میتوان افتخار کرد.

افتخار یعنی (به طور خلاصه) مجموع ویژگی‌های، شخصیت‌ها و عملکردهای یک نفر یا یک مجموعه که باعث عزت نفس، سربلندی و شان کل یا بخشی از جامعه شود و افراد جامعه برای حفظ احترام و تشکر به آن فرد یا مجموعه، بنابر خواست خود و به صورت خودجوش افتخار کنند.

با توجه به تعریف کلی که از افتخار موجود دارد، علی دایی افتخار حساب میشود؟!

علی دایی کدام ویژگی‌ها، شخصیت‌ها و عملکردها را انجام داده است که باعث سربلندی، عزت نفس و شان جامعه آزربایجان باشد؟!

کله‌ی روحانی را بوسیدن!

گفتن‌ کلمه عباس بوعذار با یک ر!

گفتن کلمه تبریزین ۹۸‌درصدی...!

دفاع از فارسیست و حمله به تورک‌ها!

آیا اینها عملکردی هستن که باعث سربلندی جامعه آزربایجان شوند؟!

علی دایی در زلزله قاراداغ کمکی نکرد، در زلزله دو سال پیش خوی کمکی نکرد، در سیل تورکمن‌صحرا کمکی نکرد، در زلزله میانه کمکی نکرد، به طور کلی هر وقت بلا و مصیبتی بر سر آزربایجان و تورکها آمده است، علی دایی ناپدید شده است.

ولی در زلزله کرمانشاه خودش را به آب و آتش زد و کمک‌های چند میلیاردی کرد.

آیا این ویژگی‌ مثبتی است که جامعه آزربایجان به آن افتخار کنند؟!

در امر اقتصاد نیز تا جایی که میدانم دایی به جز چند تا مغازه‌ای لباس فروشی در اردبیل، سرمایه‌گذاری دیگری در آزربایجان نکرده است.

ولی در تهران و اصفهان و شیراز سرمایه‌گذاری‌هایی هنگفت کرده و باعث اشتغال هزاران نفر "غیر تورک" شده است.

آیا این شخصیت مثبتی است که جامعه آزربایجان به آن افتخار کنند؟!

دایی هیچ عملکرد، ویژگی و شخصیت مثبتی ندارد که جامعه آزربایجان و تورک‌ها به آن افتخار کنند.

ما نمیتوانیم رمانتیسم به این قضیه نگاه کنیم!

دایی در اردبیل متولد شده و بعد رفته فوتبال بازی کرده است.

تنها ویژگی وی متولد شدن در اردبیل است!!!

متولد شدن در اردبیل شخصیت، ویژگی و عملکردی است که جامعه آزربایجان بتواند به آن افتخار کند؟!

ویژگی‌ها، شخصیت و عملکرد دایی را با سردار آزمون مقایسه کنید تا عمق فاجعه را درک کنید.