اصفهان چند روز است که درگیر اعتراضات خیابانی به خشک شدن رودخانه زاینده‌رود است.

برخلاف دیگر اعتراضات انجام شده در ایران، که به شدت سرکوب میشود، اعتراضات اصفهان به شدت حمایت شد.

کمتر از یکسال پیش اعتراض به خشک شدن رودخانه کارون و بی‌آبی وحشتناک، در الاهواز شکل گرفت.

اعتراضات به بدترین شکل ممکن سرکوب شد.

آزربایجان در دو مرداد به حمایت از الاهواز بلند شد، آزربایجان را بدتر از الاهواز سرکوب کردند.

سال‌های نود و نودیک، آزربایجان به خشک شدن دریاچه اورمو دست به اعتراضات خیابانی زد، به شدت سرکوب شد.

مساله دریاچه اورمو را امنیتی کردند، هر کس خواست به این مساله اشاره کند در بهترین حالت برچسب و مارک تجزیه طلبی میخورد.

حمایت حاکمیت از اصفهان در کنار اینکه حاکمیت مرکزگرا است و اصفهان عزیز دُردانه حاکمیت است، دلیل دیگری نیز دارد.

دلیل حمایت حاکمیت جنبه‌ی یارگیری دارد.

آنها چند سال است که میخواهند در مقابل آزربایجان و الاهواز، مرکز ایران را متحد و متمرکز کنند، حتی مخالفان و اپوزیسیون را.

آنها با شعار حفظ تمامیت ارضی ایران و با ایجاد موج‌های بعضا مسخره، در انجام این عمل تقریبا موفق بوده‌اند.

الان باید برایتان مشخص باشد چرا افرادی مثل امید دانا و شاهین نجفی و ... که مخالف هستند (به ظاهر) چند سال اخیر از حفظ تمامیت ارضی ایران حرف میزنند.

آن جوانک ارتشی را که پرچم پهلویست را میچرخاند و به بهانه تمامیت ارضی ایران به زمین و زمان فحش میداد، یادتان است؟!

یا هادی چوپان؟! یک قهرمان بدنسازی که به ظاهر از طرف حاکمیت حمایت نمیشود و مردمی است. ولی هی از ایران میگوید و با این بهانه به همه حمله‌ور میشود‌.

مثال و نمونه زیاد است.

دقیقا بخاطر همین پروژه‌ی یارگیری است.

در پروژه‌ی یارگیری حاکمیت موفق شده است، البته تا این لحظه.

مردم اصفهان فکر نکند آزربایجان در مقابل آنها یا خواسته‌ و اعتراض به‌حق آنها ایستاده است.

آزربایجان نمیخواهد، اصفهان قربانی این یارگیری شود.

آزربایجان نمیخواد، اصفهان در کنار حاکمیت برای مقابله با آزربایجان و الاهواز ایستاده باشد.

آزربایجان نه فقط به اصفهان، بلکه به تمامی مجموعه ها و جریان‌ها و اشخاصی که قربانی این یارگیری شده‌اند پیغام میدهد که

" بهتر فکر کنید" .