ملت سربلند و آگاه آزربایجان

همانگونه که مستحضر هستید، در نتیجه سیاست های مستبدانه داخلی و رفتارهای مداخله جویانه جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین المللی؛ شاهد بیکاری، گرانی و ورشکستگی اقتصادی بزرگی هستیم. از طرف دیگر به دلیل برخورد ایدئولوژیک و غیر علمی با موضوع بیماری کووید-19 روزها و ماههای پر استرس و دردناکی را سپری می کنیم. در این شرایط بحرانی موضوع انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای 1400 به چالش سیاسی، اجتماعی بزرگی تبدیل شده که بر مشروعیت نظام حاکم در ایران اثرگذار است.

با توجه به انباشت روز افزون روحیه اعتراضی در جامعه و افزایش آمار اعتیاد؛فحشا؛ گرسنگی و همچنین متلاشی شدن طبقه میانی و عمیق تر شدن فاصله فقر و غنا، اکثریت مردم هیچ رغبتی به شرکت در انتخابات ندارند. عدم رغبت عمومی برای شرکت در انتخابات در همه سطوح صنفی و اجتماعی بسیار ملموس است و فضای نفرت از نظام حاکم در جامعه موج می زند. در این شرایط حاد و وحشتناک اقتصادی و سیاسی که شاهد انواع سرکوب معترضان و آدم ربایی های سیاسی داخلی و خارجی هستیم، اکثر قریب به اتفاق کنشگران سیاسی جامعه ایران نیز بر عدم مشارکت در انتخابات پیش روی تمرکز کرده اند.

عدم اقبال مردم و روشنفکران به شرکت در انتخابات و روی گردانی آنان از جمهوری اسلامی ایران مسئله بحران مشروعیت را در رهبر، سران عالی رتبه و تئوریسین های نظام حاکم دو چندان کرده است.

مجریان انتخابات از هم اکنون با همه ابزارها از جمله اتنیک های همسایه آزربایجان در حال داغ کردن تنور انتخابات هستند، تا بتوانند با شکستن فضای تحریم، مشارکت عمومی را چند درصد بالا ببرند.

از این رو کنشگران و فعالان سیاسی و اجتماعی جامعه آزربایجان با عبرت هایی که از تاریخ عهدشکنی و دغل بازی تمرکز گرایان گرفته است، با تمام قوا در میدان است و بر اساس منافع ملی و سعادت شهروندانش تدابیر لازم را خود اتخاذ می کند. جمهوری اسلامی ایران و سیاست های آن علیه سعادت افراد جامعه ، محیط زیست، منابع طبیعی و اراضی تاریخی آزربایجان جنوبی حکایت واضحی از دشمنی این رژیم با آزربایجان دارد. از این رو این رژیم به هیچ وجه و در هیچ زمانی از دید حرکت ملی آزربایجان یک رژیم مشروعی نبوده است. بنابراین هر اقدای که به این رژیم مشروعیت ببخشد و یا چنین شائبه ای ایجاد نماید با منافع ملی ملت تورک منافات دارد.

حرکت ملی آزربایجان به عنوان نماینده مشروع ملت آزربایجان تصمیم به تحریم فعالانه و عدم شرکت در انتخابات پیش رو در سراسر شهرهای آزبایجان دارد.

1400/2/1