Tapmaca ilə Atmaca

تاپماجا ایله آتماجا

Heç bilirdiniz ARAZ sözü İranda panfarsların yuxusun pərişan etmişdir ?

Çün ki ARAZ sözü təcziyə-tələbdir !

Elə əsl mənada təcziyə-tələb sənsən ki bir milləti ARAZ ilə iki yerə bölmisən ?

Demək bir ömür qorxu ilə yaşamalısan .

Amma pan-farsların hökuməti ARAZ ARAZ sözünü suı-istfadə edib , guya bohrandan çıxmaq niyyətindədirlər .

Yəni Zərif o bədəvi xarici işlər naziri !

Xaricdə Makronlara , Baydınlara demək istəyir ki baxın bizdə Ərdoğan ilə muxalifik !

Yəni biz satqın eliteyi Fars bu bölgədə bu son yüz ildə oynadığımız rolu dəvam edərək sizlərə yaxşı nökər olabilərik .

Elə haman ağay Zərif içəri siyasətdə-də elə bu rəftar ilə guya ırqıçı və bastan-gəra və milli məzhəbi quruhları birləşdirməyə çalışmışdır !

Amma demək lazimdir ki bu bədəvi əməllərdən heç bir “Tatıya tuman olmaz ” .

Elə bu çox naşı və bədəvi İranın siyasətçiləri Ərdoğan bəyi həm güney Azərbaycanda və həm bütün Türk dünyasında bu çox xam əməllər ilə daha popular eyləmişdirlər .

Ədu şəvəd səbəbi xeyir gər xuda xahəd “

++++++++++

O hansı söz idi ?

Türkiyədə : çox ağılı insan quyu-ya bir söz atdı !

İranda : bir çox siyasətçi özlərini quyu-ya atdı !

++++++++++

Bu müəmmanı açıqlıya-bilən vardırmı ?

Demək tarixin bir ciddi gəlişən vaxtlarında Emperiyalisti qüclər böyük ölkələri bölüb kiçik kiçik edərək onlar-da kontrolu sağlaya bilmişdirlər

Elə o qurbanilarin birisi Osmanlı dövləti ki onun altında idarə olunan bir çox ölkə var idi ki haman sürəc-də eyni talehi yaşadığı zamanda ! Osmanli dövlətini iyrmidən çox ölkeyə bölərək onlara hakim olabilmişdirlər .

Əcəba nə oldu ki elə haman zaman qeyri mütəmərkəz Qacar dövlətini , yəni kişvərhayi məhrusəni ki de-çentrali bir formada idarə olurdular ! nə təkcə yexıb , dağıdıb , bölmədirlər bəlkə zor ilə birləşdirib bir çox zəif Fars hejmonisi əli ilə idarə etməyə çalışdılar ? görəsə bu çilişgili təzaddı nə təhər açıqlama olar ?

Görəsən Türk insanının bu olaya açıqlaması vardırmı ? cəlləl xaliq !

++++++++++

Adı-gözəldən sordular nədən bu qədər içəridən gülürsən ?

O dedi ki : “ elə Makrona quyruq buluyanlara gülürəm “.

++++++++++

Demək , o Kələm bəy öz qədim dostu olan Turp-Əliyə , üç il sonra telefun eyləyir !

Elə bu iki çox qədim dostun arasında bir uzun və çox dadlı bir telefun söhbəti sona gəlib və bitmək üzərə imiş !

Ki birdən birəTurp-Əli Kələm bəyə deyir ki ,” heç bilirdinmi 22 kilo vəzn azaltmışam “ ?

Kələm bəy elə eşidərkən bir çox heyrətlə sordu , xeyr ola ay Turp-Əli , xəstə deyilsənmi ” ? axı sənin başı ayağı 40 kilo ağırlığın var idi ! elə ona görə 22 kilo vəzn vermək çox çoxdu ”?

Tup-Əli : elə gülə gülə ,” indi de görüm nə olub “

Kələm bəy : ” hətmən çox idman edirsən ”

Turp-Əli : “ yox ”

Kələm bəy :” nə-bilim oruc tutmusan ya diyet aparmısan ”?

Turp-Əli : “ yox ”

Kələm bəy : “ bəs de görək nə olub ” ?

Turp-Əli : “ bir arvadın qorxusundan birdə İran-da gedən siyasətin nətiycəsində Ətim tökülübdır ”

Demək ! elə bu sözü eşidən KƏLƏM BƏY əgər ölməyibsə ! elə bu günə qədər telefunun arxasında donub qalmışdı !!

++++++++++

Bir nifrətin iki rəngi ?

Almanıyanın ırqıçı qruplarını nifrəti Farslar ilə Türklərə bir çox qəribə mənzərədir !

Bir -Türklərə nifrətin qaynağı : almanıyada yaşıyan Türklər asmilə olmayıb və bir Türk kimi özgür yaşamaq istəyirlər !

İki – asmilə olmuş Farsların iki üzlülüyü və yaltaqlığı o ırqıçı Almanlıların çox xoşuna getmişdir , yalnız bu yaltaq farslar keyfiyət və kalitə baxmından Almanlıların istəyini və təsəvvürünü reallaşdıra bilməmişdirlər yəni Almanlılar Farslardan isəyir ki qonaq qabağına qoyulan bir keyfiyətə çata-bilsinlər amma bu iş alınmayır ki alınmayır elə o zaman Almanlıların bu lafı ki Farslar başqa mahacirlərdən bir müsbət mənada fərqlidir deyə özlərinin yalanını aydınca müşahidə edirlər .

elə o nədən-dən dolayı iki rəhli nifrət almanıyada yarana-bilmişdir .

++++++++++

Babalı diyənlər boynuna !

Heç bilirdinizmi ölülərdə oy ( rəyy) verəbilərlər ?

Bəli Mr Trump-ın tərəfdarları iddea edillər ki bir çox sayda ölü ağayi Baydına rəyy vermişdirlər .

++++++++++

Kim bilmirdi ki ?

Araz Araz şerini sayın Ərdoğandan sıvay hər kimsə oxusaydı ! İranda bu qədər qavqaya səbə ola-bilməz idi , çün ki böylə bir giz yalnız ulduzlar-da yazılmışdır !

Demək hətta NATONUN gəneral sekreteri və hətta Amerikanın ya İsrayilin prezidenti bu şeri oxusaydı İranda bu qədər riyaksıyaya nədən olabilməz idi .

Sayın Ərdoğan bəy bu günkü tarixdə sıravi bir siyasi kişi deyildir , bu dev karakter etkiliyən bir onsurdu , elə məhz bu qədər qavqa ona görədir .

Atalar demişgə ” İt qorxduğu yerə hürər ”

++++++++++

Çox möhtərəm Tapmaca ilə Atmaca temasını təqib edənlər !

50 – li milyon Azərbaycanlının çox möhtərəm prezidenti , 44 gün müharibə sonrası birinci kərə bir jurnalisti qəbul eyləmişdir !

Jurnalist : “ çox möhtərəm prezident ali-başkamanda özünüzü nə təhər hiss edirsiniz “ ?

Prezident:” mən ? mən özümü əəla hiss edirəm”.

Jurnalist :” möhtərəm prezident , mən milli dövlət üzərə sormaq istərdim ” .

Prezident :” o dediyiniz milli dövlətə bir az vaxt lazimdir diyə müsahibəni bitirdi “.

Nə olar ki siz Azərbaycanlıların canı sağ olsun .