Tapmaca ilə Atmaca

تاپماجا ایله آتماجا

O hansı təkcə sualdır , ki ?

Onun cavabını hər güneydə yaşayan Azərbaycanlı öz gündəm yaşam təcrübəsi əsasında , bir imtihan sualı kimi düz cavablandırmalıdır ? elə bu əsnada

Adı-gözəldən sordular əgər gərçəkdən o kəm zərfiyyət Fars hegəmənliyi ilə idarə olan İRAN atom bombasına əl çatsa , hansı ölkəni vurmaq istiyəcək ?

Bir – Amerikanı ?

İki – İsrayili ?

Üç – Avropa ölkələrini ?

Dörd – Türkiyə ilə Azərbaycanı ?

Elə bu suala Adı-gözəl güldü və dedi :” bu sual qəribə bir sual olsada həm maraxlı və həm 50-li milyon Azərbaycanlının imtihan sualıdır ! yəqin bunun cavabını 50-li milyon Azərbaycanlı hamısı bir yerdə əzbərdirlər , əlbətdə ki məndə bunun cavabını bilirəm

Çün ki biz gündəm təcrübəmizdə onların tərəfindən bu nifrəti çox yersizcəsinə yaşamaqdayıq , qarabağın azadlığı onun bir gərçək nimunəsidir !

Amma nədən böylədir ?

Elə o Fars Elitəsi ( hejmoni kəm zərfiyyət Fars ) daşnaksion başda olmaq şərti ilə uluslar arası mafiya əli ilə idarə olnmaqdadır .

Elə bu riallığın qabağında heç iş görmək mümkün deyil , ancaq güclü olmalısan , dünya casusları bitərəfə səndə bitərəfə !!

++++++++++

Heç bilirdizmi ????

Qarabağ azadlığ savaşı dünya savaş model və metodunu dəyişdirmişdir ?

Və daha bilirdinizmi ? qafqazlarda istrateji təmamən dəyişilməkdədir ?

Demək qarabağın azadlığı və İsrail dövlətinin yaranması iki fərqli möhtəva , iki fərqli zaman və iki fərqli olay olsa-da !

Amma o olaydan sonra bölgə bir uzun zaman həm jeo-politik və həm qədərlərin dəyişim (təvazonu quva) varlıqların dəngəsi baxımında istər istəməz farqlı olmaq məcburiyyətindədir !

++++++++++

Kim təzziyə-tələbdir ?

Bir - o ki bir milləti iki yerə bölmüşdür !

İki – o ki iqtsadi ayrı-seçgiliyə məruz qalmışdır ?

Üç – o ki özünü doğulduğu yerində qəribə his etmişdir!

Dörd – o ki öz yaşadığı ölkə-də ikinci dərəcəli insan sayılmaqdadır !

Beş – o ki (دیگر سیتیزلرین ) təhqirinə qatlaşmaq məcburiyyətindədir .  

++++++++++

Nədən qarabağ zəfərindən sonra İranın bayrağı Azərbaycanda dalğalamadı ?

Çünkü İranda fars hegemənliyi dəfələrlə Türk düşmanlığını sübüt etmişdir .

++++++++++

Görəsən İranda fars hegəmənliyi Qarabağda etdiyi səhf-dən öyrənəcəkdirmi ?

Cava : Əsla çünki onlar özlərinə işləmiyirlər !

++++++++++

Qarabağ zəfərindən sonra Türkiyə və Azərbaycan arası bir millət iki dövlət söyləmi daha həmiyşəlik bitmişdir, ancaq onun yerinə bir millət və bir fidral dövlət söyləmi gündəmə gəlməlidir .

Demək bir millətin talehi və onunla bərabər haman millətin birlikdə gəlişməsi qaçınılmazdır , bu gərçəkləri qəbul etmiyənlərin inadı nələrdən ibarət olmuş ? və bundan sonra nələrdən asılı olacaqdır ? yəni hər millətin hegemən oğlanları və qızları və dövlətçiliyin düşünən yavru və balaları bir mülayim sürəclə bu qutlu işi gərçəkləşdirməlidirlər , yəni eyni millət eyni talehlə eyni gəlişəcək !

++++++++++

Hörmətli dostlara demək məcburiyyətindəyik ki 50-li milyon Azərbaycanlının möhtərəm prezidenti bu həftə jurnalistlərə vaxt ayıra bilməmişdir , çünki azad olunan şəhərləri və onların yollarının inşaatı ilə iş bilən və məhəndislər ilə birlikdə çox vaxt sərf etmişdir.

Nə olar ki , ölkəmizə və millətimizə xayirlar olsun .