Tapmaca ilə Atmaca

تاپماجا ایله آتماجا

Kim məsihi dünya kulubunun sükütün Ərməni və Ərmənistanın yaratdığı cinayətə açıxlaya-bilər ?

Dopel mural , yəni ekiz olmayan çüt istandard nə deməkdir ?

++++++++++++

Dığa Paşiniyanın tak-tikləri !

O biz bir məzlum bir faqir Ərmənilər söyləmi ilə istədi ki o Fəransa istemari tərəfindən yaranmış , güya ! Ərməni soy-qırımını bir daha gündəmə gətirsin , güya bu müqəddəs dediyin” Ərməniyə” zor deyilməkdədir ! amma bu söyləm alınmadı çünkü bu dəngəni Türkün iradəsi pozdu .

O çalışdı qara-bağ davasını islam ilə məsihiyət davası göstərsin , alınmadı !

O çalışdı bu savaşı Türkiyyə ilə Ərmənistan savası göstərsin oda alınmadı !

++++++++++++

O hansı ölçü ? o hansı kələmədir ki Azərbaycanın dost və düşmanını bizə tanıtdıra-bilir ?

Bir – heç bilirsənmi ? axı ? amma ?

İki – mənə heç fəqi yoxdu elə insan insandı ?

Üç – mən sekular və humanistəm , dünya mənim vətənimdir ?

Dord – axı onlarda bizim kimi yazıqdırlar , sən allah boş ver ?

Altı – qara-bağ , qara-bağ bir daha qara-bağ ?

+++++++++++++

O hansi ordudu?

Karakterli , şanlı ordu .

Karaktersiz , terrorçu , uşaqların qatili bir ordu

Demək , döyüş meydanında öz əməli ilə karakterin göstərən bir şanlı ordu çivil və mülkü vatəndaşı öldürməz ! yalnız bu bir özünə ayid rəftardı ki hər ordu karakterini bu əməl ilə bəlli edəbilər .

Yazıqlar o karaktersiz , terorist orduya ki arvad , uşaq və müdafəsiz insanları öldürməklə məşğuldur !

++++++++++++++

Şəcəriyanın ölümü və bir suı-istfadə شجریانئن اُلوُمو و...!

Bir dinçi xanənndə öldü və allahın rəhmətinə getdi ! amma o iflic pa-fars onun ölümün bir nəjad-pərəst olayına döndərmək istəmişdir , öylə ki onu bir fars qəramanı və mullaları bir bədəvi Ərəb kimi nişan verməyə çalışmışdir , qafil ondan ki mohtava yəni cins eyni cinsdir , ya xanənndə ya mulla ya ziyalı və ....!

Hər hal Nəjad-pərəstlik məhkumdur !

+++++++++++++++

Manyak Paşiniyandan bir neçə xeyir ?

Bir – quzey Azərbaycanın iqtdarı ilə müxalifini birləşdirdi .

İki – quzey Azərbaycanda milləti siyasiləşdirdi .

Üç – güney , quzeyi bir birinə yaxınlaşdirdi .

Dörd - quzeyin dövlətində bir silib təmizləməyə səbəb oldu .

Beş – türk milləti ilə dövlətinin bir dəngə pozan iradəsinə imkan yaratdı .

Altı – o özünün dığa olduğunu bir daha dünya kristyanlarının kulubuna öz çirkin əməlləri ilə çox gözəl sərgilədi .

Yeddi – Azərbaycan və türk ölkələri içində qara-bağ üzrə həm-rəyliyə səbəbkar oldu .

Səkkiz – pan-farsları güney Azərbaycanda bir təyini təklifə vadar eylədi !

Bunun sonucu Cümhuri İslami ya tarixi xətaya girişib ya məcbur islah olunacaq .

Yəni ya Azərbaycanı itirəcək ya İranı nəcat verəcək

++++++++++++

Bir çilişgi və Bir təzadd

Nədən pan-farsların cümhuri islamı qolu birin nala birni mıxa vurub və vurmaqdadır ?

Biz Azərbaycanlılara bəlli olduğu kimi tamam pan-farslar ( komunistlər , şahçılar , cümhuri-xahlar , be-istlah sekular demokratlar , və .....) Azərbaycanın qarşısına yəni ziddinə və Ərmənistanın ləhinə bir tutum sərgiləmişdir amma İslam Cümhurisi nədən üzdə dost dalıda Azərbaycanın düşman kimi davranmaqdadır ?

Bir– bu davanı Azərbaycan udmasın deyə bir teori !

Bu teorinin arxasının əsasında bir güney Azərbaycan qorxusu yer almışdır ! yəni əgər Azərbaycan bu mücadilədə qazanc əldə edərsə o zaman güney Azərbaycan bu qazancıdan böyük etgi ala-biləcəkdir öylə ki bu etginin gələcəkdə İran dediyin ölkənin çox zərəlinə tamam olacaqdır .

Yəni bu teoriyə dayanaraq güney Azərbaycanlıları düşman və biganə kimi görüb və öz ölkəsinə ayid olmayan bir toplum kimi dəyərləndirmişdir , bu teorinin doktorini Azərbaycanlıları bir çirkin ayrı-seçkiliyə məruz qoyan islam cümhurisi öz əli ilə güney Azərbaycanlıları təcziyyə edib onları özün-dən biganə bilməmişdir ! biz bu teorinin nə qədər müflis olduğunu çox çətinliklə anlamaqdayıq !

İki – Azərbaycanın haqlarını rəsmiyyətə tanımaqla öz keçmişini islah etməyə çalışan islam Cümhurisi əməldə ikinci teoriyə bir şans verməkdədir .

Demək bu ikinci teori özlərini islam Cümhursi tərəfindən həzf və qırağa qoyulmuş Azərbaycanlılar bu tutumu müsbət görərək islam Cümhurisinin bu işini bir barış addımı kimin görmək istərdilər !

İndi gələcək göstərəcəkdir , aya islam Cümhursi o Azərbaycanlıları ki doğulduğu yerdə özlərini biganə hiss edillər düşünüb mənimsiyəcəkdirmi ? ya onları talehi ilə bağlı xəyanət-karlığına dəvam edəcəkdir .

Elə bu əməl ilə islam Cümhurusinin öz talehin-də təyin edəcəkdir , yəni islam Cümhurisi əgər o birinci teori-lə qabağa gedsə elə o tarixi xəta üzrə Azərbaycanlıların qudrətli əli ilə özünü həmişəlik məhv edəcəkdir , demək elə gəlin bir başa o son nəticəni İslam Cümhurisinin öz əməllərinə və onun tarixi xətasının üzərə bıraxalım ?

عدو شود سبب خیر گر خدا خواهد .

ədu şəvəd səbəbı xeyir gər xuda xahəd !

+++++++++++++++

50-li milyon Azərbaycanlının möhtərəm prezidenti bu son günlərdə bir çox düz sər-əncam verərək bir çox düzgün qərarları qəbul etmişdir .

Tam bir düz anlamla buna qərinələrin sər-əncamı demək eyni savab və eyni gərçək olaydı !

Elə tamam iş-bilənlərin və alimlərin və siyasi-xadim və araşdıranların dediyi və qənaətinə görə , qərnin ya xod əsirlərin sər-əncamı olmuşdur .

Bu sər-əncamın adı , qara-bağ azad olunsun !

Qara-bağ Azərbaycandır “.

Elə bu çox dəyərli qərnin sər-əncamı münasibət ilə jurnalistləri qəbul etmişdir .

Çox həyacanla , birinci jurnalist : “ möhtərəm prezidentimiz 50-li milyon Azərbaycanlının duvası sizinlədir , siz bizim ali-cənab baş-kamandamız özünüzü nə təhər hiss edirsiniz “?

Cavab : mən və şanlı ordumuz çox yaxşı ruhiyyə və əhvalatdayiq , millətimizdən bu himayələrindən dolayı təşəkkür edib və minnətdarlığımı bildirirəm .

Bir daha birinci jurnalist : çox möhtərəm prezidentimiz , ordumuzun bu az zamanda çox nailiyətinə nə demək mümkündür ?

Cavab : “ yalnız bir söz , möcüzə “!

İkinci jurnalist möhtərəm prezidentimiz bu yaxın gələcəkdə bizə nə vədə verə-bilərsiniz ?

Cavab : “ qara-bağın azadlığın və bir surpriz “.

Üçüncü jurnalist : “ çox möhtərəm prezidentimiz qara-bağdan sonra daha nə surpriz ola-bilər “?

Cavab : “ tam mənası ilə bir milli dövlət “ .

Demək bu sözü eşidən jurnalistlər hər zamandan fərqili olaraq bu səfər çox sevincdən mat qalaraq haman yerdə donmuşdırlar , çünkü prezidentin bu sözü millƏ dövlətin öz ayaqlarının üstə durması bir gərçək olmuş idi ,

Ki çox möhtərəm prezidentimiz onun mutluluğun yaşıyarkən bizədə bir xoş xəbər kimi hədyə verdi .

Millətimizə xeyirli olsun və şanlı ordumuzın döyüşənləri sağ-olsunlar .