Tapmaca ilə Atmaca

تاپماجا ایله آتماجا

گُوٌنی آذربایجانئن اُولَوییتلری !!

Güney azərbaycanın ovləviyyətləri !!

Bir – düşməni noytural yəni xonsa eyləmək .

İki – noyturalları dostlaşdırmaq (dost qazanmaq) .

Üç – dostları milli mənafeəmiz ilə tanışdırmaq .

Dörd – Azərbaycanın milli mənafeəsini bir başqa millətin milli mənafeəsinin qaşısına olmamasını anlatıb və açıqlamaq .

Beş – hər milli istəklər alanında yəni milli məsələr üzərə başqa fikirləri düşmən görməmək və onu bir təkmilləşmək sürəci kimi icabət edib onun gəlişməsinə yardımcı olmaq .

Altı – ayrı fikirə malik olanları bir milli muxalif fikir qəbul etmək və onu düşmən görməmək .

Yetdi – birləşməyə gedən yola yardım olmaq .

Səkkiz – analiz istedadımızı gücləndirmək .

++++++++++++++

Heç bilirdinizmi nə təhər Türkyyənin dikor ordusu bir döyüşgən orduya çevrildi ?

Yalnız və Yalnız ordunun içindən o satqın çətələri təmizləməklə bu işə nayil olunmuşdur .

İndi görəsən quzey Azərbaycan bu olaydan öyrənə biləcəkmi ?

++++++++++++++

Öz doğma vətənlərində özlərini qəribə hiss edən güney Azərbaycanlıları , görəsən onları hansı talıh gözləyirmi ?

++++++++++++++

Adı-gözəldən sordular qara-bağa gedən azadlıq yolu

Bakıdan yoxsa Təbrizdən keçirmi ?

O dedi ki : “ Ankaranı unudmayın “ .

+++++++++++++++

Kim bilirmi korona sonrası Türk dünyası hansı blokda yer alacaqdırmı ?

Bu analizi edə-bilən vardırmı ?

+++++++++++++++

Elə bir daha 50-li milyon Azərbaycanlının möhtərəm prezidenti bir neçə sər-əncamdan sonra jurnalistlərə vaxt ayırdı .

Brinci jurnalist : möhtərəm prezidentimiz , Tovuzda düşən olaylara nə diyə-bilərsinizmi ?

Cavab : ” çox qürurla deməliyəm ki bizim ordu çox zorlu bir ordu ” .

Bir daha brinci jurnalist : çox möhtərəm prezidentmiz nədən on şəhidimiz yalnız bir tək raket ilə vurulmub , öldürülmüşdır ?

Cavab : ” bu bir çox nadir və müəmmalı bir hadisədir ki bu son neçə ildir qarabağ maharibəsində baş-verib və baş-verməkdədir “ !

İkinci jurnalist : cənab prezident bu nə təhər nadir bir ittfaqdır ki yalnız Azərbaycanda baş-verib və verməkdədir ?

Cavab : “ bu bir qazavo qədərdir ki demək Allahın işidir ” !

Üçüncü jurnalist : cənab prezident bu son günlərdə çov düşüb və şayə-ə olub ki ordumuzun 80 fayız yuxarı rütbəli geniralları casusdurlar ! siz cənablarınız bu şayə-əyə nə diyəbilərsinizmi ?

Cavab :” mən bu şayə-əni qınayıram , o rəqəm heçdə düz bir rəqəm deyildir , bizim araşdırmalara görə o rəqəm 50-li ilə ta 50-li bir fayızın üzərində təxmin vürülmaqdadır , elə yeri gəlmişcə o şayə-əni yayanlara deyin ki şayə-ələrini düz yayıb və doğru rəqəmlər versinlər , mən özümdə çalışacayam bu gələn on-beş ildə elə bu movzu üzərə bir sər-əncama qol çəkib və imza atam ki millətimizə uğurlar olsun “.

Nətiycə : elə bu cavabı eşidən o yazıq jurnalistlər hamısı bir yerdə şok olub və donmuşdurlar .

Demək ki o şokun etgisi o qədər böyük olmuşdur ki hətta onların dilləridə onların ağzında qıfıllanmışdır .

Nə olar ki siz Azərbaycanlıların canı sağ-olsun !