( 1351 ینجی ش ــ 1972 ینجی م ایل ) باهارفصلینین ایلیق گوُنلریندن بیری ، تئهرانین لالۀ زارنو خیاوانی ، متروپل سینماسی نین اوُزبۀ اوُزوُندۀ اوُلان پاساژین گیریشیندۀ أمیری آدلی مئیخاناسی وارایدی ، اوُ دوُورلردۀ آخشام چاغلاریندا هئر گوُندۀ اوُلدوُقوُ کیمی دوُلوُب داشاردی .

أمیری مئیخاناسیدا همان مئیخانۀ لردن بیری ایدی گوُندۀ لیک موُشتریلری وارایدی   گئلئنلرآذربایجانلیلار اوُلاردی ، اوُنلار آذربایجان موُسیسقی سی ، موُغاملارینا وُورقوُن اوُلان اینسانلار ایدیلار، گاه تک تک، گاه بیرلیکدۀ گئلیب اوُستوُ رنگارنگ قوُماشلارلا اوُرتوُلموُش ماسالارین آرخاسیندا اوُتوُروُب یاواش ، یاواش دردلئشیب ، دانیشاردیلار، پاساژدا اوُلان بیرنئچۀ مئیخانا لارین صاحا بلاری بوُتوُنلوُکلۀ تانینمیش آذربایجانلیلار ایدیلار.

آخشاملار بوُ مکانلاردا آذربایجان آب هاواسی یاشییاردی ، موُغامات ، گوُزل ماهنیلار ؤ بوُتوُنلوُکلۀ تحقیر اوُلوُنموُش توُرک وارلیقی نفس آلیب یاشییاردی ، مئیخانییا گئلئنلر گوُندۀ لیک تانینمیش موُشتریلر بیربیرلرین تانییاردیلار، دوُستلار بیرلیکدۀ گئلیب اوُتوُردوُقدان سوُنرا ، هئر کئس ایستۀ دیگی یئمئگی ، ایچگینی خیدمت چییۀ سیفارش وئرئردیلر.

ساعاتین دقیقۀ لری کئچدیکجۀ مئیخانا موُشتری لرلۀ دوُلوُب داشاردی ، بعضن دۀ آرالاریندا ایلک دفعۀ دوُستلاری ایلۀ بیرلیکدۀ گئلئنلردۀ اوُلاردی ، ایلک دفعۀ گئلن لرچوُخ هئیجانلی ، سئوینجلی اوُلاردیلار، آخی بوُ مئیخانا فارس لارین مئیخاناسینا بئنزۀ مزدی ، بوُرانین باشقا بیرحال هاواسی وارایدی .

پاساژدا بوُنا بئنزر بیرنئچۀ باشقا مئیخانالاردا وارایدی کی هامیسیندا آذربایجان موُسیقی سی چالیناردی، أباذر ، حمید عیبادی ؤ باشقا خوانندۀ لردۀ اوُلاردی ، بوُنا گوُرۀ دۀ فارسلار بوُ مئیخانالارا گئلمزدیلر، چوُنکی فارس موُسیقی سی چالینمازدی ، بعضن دۀ گئلنلردن بعضی لری سرخوُش ، بعضی لری دۀ آییق بعضیلری دۀ اوُرۀ یی دردلی اینسانلار اوُلاردی .

أمیری مئیخاناسی نین یوُخاری باشیندا بیر تارچالان، بیرگارمان چالان، بیر کامانچا چالان بیر موُغنّی " خوانندۀ " اوُتوُرموُشدوُلار، اوُنلارتک توُک گئلن دوُست تانیشلارا ، ماسا باشیندا اوُتوُرانلارا أل سالییب ، سالاملاشاردیلار، آمما هئلۀ مئیخانا دوُلمامیشدی، تارچالان اوُزعالمیندۀ ایدی ، قارشیسینداکی ماسانین اوُستوُندۀ بیر بارداق سوُ ، بیر دفتر ، بیردۀ قلم وارایدی ، قلم دفتر نۀ اوُچوُن ؟

تارچالان هئردن دفترۀ بعضی تئزۀ نُت لاریازیردی ، سوُنرا تاردا ایفا ائدردی ، بعضن دۀ خوُشوُنا گئلمۀ دیکدۀ، یازدیقین پوُزاردی، بوُ تانینمیش اوُستادی ، ألیندۀ کی تاری اوُزعزیز بالاسی کیمی باغرینا باسمیشدی اوُ چالیردی ، گوُزلرین یوُموُب چالیردی ، تارچالان اوُزوُدۀ چالدیقی آهنگ دۀ غرق اوُلموُشدوُ ، آمما اوُ گوُزلرین یوُمسادا اوُرۀ یی بئینی آییق ایدی .

هئردن ، هئردن گوُزلرین آچیب گئلنلرۀ باخیردی ، باشی ایلۀ اوُنلارا خوُش گئلدین دئییۀ ایشارۀ ائدیردی ، اوُنوُن بارماقلاری تارین سیم لریندن هئچ قوُپموردوُ ، سانکی روُحوُ اوُچوُب گئتمیشدی اوُزاقلارا ، دوُغما دیارا .

بئلکۀ دۀ ساوالانا ، أردۀ بیلۀ ، تبریزۀ ، زنگانا ، لاپ اوُزاقلارا ، باکییا ، قاراباغا ، قیز قالاسینا ، ایچئری شئهرۀ ، آراز ساحیللرینۀ ، سانکی ماوی گوُزلوُ خزرین دالغالاری اوُنوُن خئیالیندان کئچیردی، بارماقلاری سوُنسوُز مهارتلۀ تارین سیم لری اوُزریندۀ گئزیردی ، بعضن دۀ جوُشوُب شوُرا گئلیب سۀ گاه مایۀ سین چالیردی ، پردۀ دن پردییۀ کئچیردی .

اوُ بیر میللتین بوُتوُن وارلیقین ، تاریخین ، قهرمانلیقین ، نیسگیلین ، غمین ، کئدرین ، سئوینجین باغرینا باسدیقی تارین سیم لرینین ذیل ، بم سئسی ایلۀ یارادیب ، چالیب ، گوُسترمئگ ایستۀ یردی، اوُ اوُز مهارتین تانیددیرماق یوُخ ، تارین اوُلوُ مقامین ایفا اتدیگی اوُخوُتارآهنگی ایلۀ گوُسترمئگ ایستۀ ییردی ، اوُخوُتار ، اوُخوُتار، سنی کیم اوُنوُدار؟

آخی بیزیم تاریمیز خالقیمیزین دردلرین ، کئدرلرین همدۀ پارچالانمیش بیر میللتین عصرلر بوُیوُ وارلیقین ، تاریخین ، غروُروُن یاشادان بیر موُسیقی آلتی دیر، کلمۀ کلمۀ دانیشان تاریمیز، اوُخوُیان گوُلدوُرۀ ن ، اوُینادان ، گاه آغلادان ، گاه سئویندیرۀ ن ، غم کئدرداغیدان تاریمیز، اوُدلار یوُردوُنوُن تاریخین سئسلئندیرۀ ن مین معنالی اینجۀ لیکملری بیان ائدن تاریمیز.

تارچالان چالیردی ، یوُروُلمادان ، اوُسانمادان یارادیردی ، هامی تارین آهنگینین سئسیندۀ غرق اوُلموُشدوُ، کیمسۀ دن سئس چیخمیردی ، چالان اوُزوُدۀ تارین سئسیندۀ نغمۀ لریندۀ غرق اوُلموشدوُ،سانکی اوُآندا تارچالانین گوُزلری هئچ بیرشئیی گوُرموُردوُ نۀ گئلئنی ، نۀ گئدنی نۀ دۀ اوُزاقدان اوُنا سالام دئیین لری گوُرموردوُ، تارین سیم لریندن یوُکسئلئن آهنگدن باشقا هئچ بیر شئی ائشیدمیردی تارچالان ، اوُزعالمیندۀ ایدی

اوُ سۀ گاه چالیردی ، شوُر چالیردی ، زابل چالیردی ، بیات شیراز چالیردی ، چالدیقجا آلیشیردی ، شوُرا گئلیردی ، بئلکۀ دۀ یوُموُلموُش گوُزلرینین آرخاسیندا رنگارنگ روُیالار "وُروُردوُ، یام یاشیل چیمنلری ، دوُم دوُروُ آخان بوُلاغلاری گوُروُردوُ، اوُ ایلهام آلیردی چالیردی ، یانا یانا قانا قانا میزرابی بارماقلاری ایلۀ اوُینادیردی .

گئجۀ نین اوُ واختیندا داها مئیخانا آغزینا کیمی دوُلموُشدوُ ، چئکیلن سیگارلارین دوُمانلاری تاوانا قالخمیشدی سانکی هامی سرخوُش اوُلموُشدوُ، آمما می دن یوُخ ، تارین سئسیندن سرخوُش اوُلانلار پیمانۀ لرین ساغ اوُل ساغ اوُل دئییب بارداقلارین چاخناشدیریردیلار، چاخناشمالاردان خفیف ، ظریف جینگیلتی سئسی گئلیردی ، اوُدا تارین سئسیندۀ ایتیب باتیردی .

کوُرفئلئگین اوُیوُنلارینین جایناقیندا أسیراوُلموُش ، گئنجلیگی ، آرزولاری، گوُزدۀ قالیب وارلیقی آمانسیزجاسینا آلوُولاردا یانیب کوُل اوُلوُب، پوُچاچیخمیش ، اوُزوُدۀ ائل اوُباسیندان دیدرگین دوُشموُش اوُرتا یاشلی بیر قارتال تک باشینا مئیخانانین بیر بوُجاقیندا اوُتوُروُب بوُتوُن وارلیقی ایلۀ تارچالانین سئسلئندیردیگی موغاماتی بوُتوُن وارلیقی ایلۀ دینلۀ یردی، کیم اوُلدوُقوُن ، اوُزلوُیوُن اوُنودموُشدو، نۀ ایچمیشدی، نۀ دۀ سرخوُش دئییردی، هئلۀ تاری دینلۀ یردی ، ایچمئگۀ باشلامامیشدی ،اوُ تارین سئسیندن سرخوُش اوُلموُشدوُ ، ساری سیم سئسلئندیکدۀ ، اوُزوُدۀ بیلمۀ دن گوُزلریندن دامجی ، دامجی یاش آخیردی ، اوُ هم شاعیر ایدی ، همدۀ یازیچی ، ائلۀ بیل کی میزراب اوُنوُن اوُرۀ ینین تللرینۀ توُخوُنوُردوُ ، زامانین وُوردوُقوُ یارالار بیر بۀ بیر دئشیلیردی ، قاراگوُنلردۀ قارا دوُمانلار ایچیندۀ بوُغوُلموُش وطنی ، پارچالانیب بیربیریندن آیری دوُشموُش خالقی ، آیریلیب دیار دیاریوُخ اوُلموُش دوُستلاری ، سیلاح داشلاری ، یوُل یوُلداشلاری ، سانکی اوُنوُن گوُزلری اوُنوُندۀ جانلانیردیلار ! اوُتکجۀ بیر شئی دوُشوُنوُردوُ ، آذربایجان .

اوُسانکی کئچمیش گوُنلری یادا سالیردی ، اوُ گوُنرلر کی بیر گئنج فدائی ایدی ، هئلۀ دۀ اوُنوُن اوُرۀ یی بوُیوُک آرزولارلا ، سوُنسوُزاوُمیدلۀ دوُلوُ ایدی، اوُآذربایجان وُورغوُنوُ ایدی ، اوُنوُهامی تانییاردی " اوُ مرندلی یوُلداش عبدالله تارمحمدی ایدی" ، آرزوُسو ، دیلۀ گی خالقینین قوُرتوُلوُشوُ ایدی، دوُنیانین مالیندا ، دوُولتیندۀ گوُزوُ ، تمناسی یوُخ ایدی ، اوُنوُن دیلینین أزبری پیشۀ وری ایدی ، پیشۀ ورینین آدی گئلدیکدۀ آیاغا دوُروُب باش ائییردی .

اوُگئجۀ أمیرینین صفالی مئیخانسیندا باشقا بیر عالم یارانمیشدی ، علی آقا سلیمی نین چالدیقی تار یوُلداش عبدالله نین بوُتوُن حیس لرین ، کئچمیشین ، قتلۀ اوُلوُنموش سیلاح داشلارینین چهرۀ لرین گوُزلری اوُنوُندۀ جانلاندیرمیشدی ، سانکی روُحو اوُگئجۀ آلت اوُست اوُلموُشدوُ ، سلیمی سۀ گاه ، زابل چالدیقجا ، عبدالله نین دوُداقلاری تیترۀ ییردی سوُنوُندا اوُ آیاغا قالخیب گوُلر اوُزلۀ اوُستاد سلیمی نین قارسیسینا کئچیب، اوُنوُن أللریندن اوُپدوُ، همدۀ چالدیقی تاریندان اوُپدوُ، سوُنرادا باشین آشاغی سالیب تکجۀ بیرایستکان وُدکا ایچیب ، گوُزوُ یاشلی مئیخانادان چیخیب ، آیریلیب گئتدی .

اوُخوُ تار، اوُخوُ تار، سنی کیم اوُنوُدار؟ نوُامبر آیی 2000 آلمانیا ـ آذرخش