Tapmaca ilə Atmaca

تاپماجا ایله آتماجا

Abbas bəy Lisaniyə 15 il zindan !

Heç bilirdnizmi bu zorakılığın önündə yalnız və yalnız milli iradə sərgiləmək gərəkir ?

Doğrudan-da bu çirkin əməl , milli hərəkətin dışarı (xarici )qanadına bu zorakılığın qabağında elə öz mislinə tay bir cavabın verməyini haqqlandırmışdır.

Demək əgər xaricdə yaşıyan milli fəallar və təşkilatlar bu səviyyədə haqqsızlıqın önündə , tam birlikdə və hamılıqca dayanıb , iş birliyi etmiyəcəksə ? və bu bədəvi İslam Cümhürisın , onun zalimanə davranışını sembolik olaraq böyük bir millətin doğru , dürüst nümayəndələri kimi məhkum edəbilməyəcəksə ? o zaman onların bizim millətə söz deməyə haqqı qalırmı ?

Bu qədər zorakılığ cavabsız olarmı ? Siyamək Mirzaiy və Lətif Həsəni və....və ........elə günahsız zindanlarda çürüyəcəklərmi ?

+++++++++++++++

Görəsən pan-farsların ağzı ilə milli fəalları , dost və qonşu ölkələrə istxbarat və aqent işçisi kimi məərrifi edənlər bu çox yalnış işlərindən agahdırlarmi ?

Bəli : özlərini milli fəalların mənəvi rəhbəri kimi reklam edən şəxslər bu gün böylə qara-yaxmalarla məşğuldurlar ! görəsən onlar fars mediyasında kimləri qəsd etmişlər ?

elə bu təhər iddalar və naşı davranışlar İslam Cümhürüsinə və Irqıçı Pan-farslara lab-yaxşı bəhanədir ki milli fəalları casus göstərmək için .

onsız-da kim bilməyir ki biz öz əməllərimizdə və fikirlərimizdə müstəqil olmalıyıq .

+++++++++++++++++

Bir daha 50-li milyon Azərbaycanlının möhtərəm prezidenti bir çox sər-əncamlardan sonra jurnalistlərə vaxt ayırdı .

Birnci jurnalist : möhtərəm prezidentmiz bildiyinz kimi bu son ilər və aylar-da qərb Azərbaycanda bir iddə biganə əl ilə torpaq iddası irəliyə sürülməkdədir elə özəlliklə urmu şəhərinin istatusu ilə bağlı çox çarpıcı sözlər və qavramlar önə çekilməkdədir !

Siz cənablarınız bu konu üzərə nə deyəbilərsiniz ?

Cavab möhtərəm ilham bəydən : bəli prablim buradadı ki nəxcavan elə bizdən qabağ İran və Türkyyə ilə qonşudur .

Urumcuya gəldikdə deməliyəm ki urmuculular çin ilə danışıq və diyalog aparmalıdırlar .

Demək ki çox heyrətlə bu cavabları eşidən jurnalist lab tez bildi ki ! hörmətli prezidentimiz qərbi Azərbaycanı tanımayır , mövzu ilə biganə və mətləbdən çox çox uzaqdır elə ona-görədə yazıq jurnalıst bir daha sual verməkdən keçindi və interviyuda habelə tamamlandı

Nə olar ki ! elə siz Azərbaycanlıların həm başı və həm canı sağ olsun !

+++++++++++++++++++

Görəsən hürmətli Yunis Şamili cənabları heç bilillərmi Güney Azərbaycanın ən dar günündə Türkyyə cümhürisindən sonra bir başqa hamisi yoxdur ?

Görəsən Şamili bəyin buTürkyyə düşmanlığı haralardan qaynaqlanır ?

Aya bu böyük dünyada Türkyyədən sonra biz Azərbaycanlılara bir mənəvi dəstək vardırmı ?

əgər vardırsa ? Şamıli bəy onu bizə tanıtdıra bilərmi ?

elə bu yeganə dosdu düşman eyləmək nə qədər Şamili bəyin Azərbaycan sevərliyinin dərin və çox doğru göstərgəsidir ?

görəsən Yunis bəy Şamili bu istedadı haradan gətirmişdi ?

görəsən bu istrateji və çox dərin baxışa , nadir eksponant bir baxış demək olarmı ?

+++++++++++++++++

Görəsən o zalim supahi-pasdaran ! bu məzlum Azərbaycanlıları vadar edəcəkdirmi bir qiyam ya rəstaxiz ilə Türkyyədən yardım tələb edsin ?

Məncə bu zalım Irqıçılar-da , nə yazıq ki bu istedad qədərindən çox çoxdur !

Elə baxın təmamiyəti-ərziyə ölən Azərbaycanlılar ! və Qərbi Azərbaycanda Supahın , terorist quruhlarına yardımı !

Dinc ilə haqq istiyənlərə və mədəni , sülh yolu ilə dil tələb edənlərə uzun həbs zəzaları !

Işqalçı Ermənilərə qərəbağ-da yardım !

Bu əməllərin sonucun siz deyin haralara gedəbilər.

+++++++++++++++++

Burnuzlu yalan

Kompani hind şərqi yəni (ingiltərənin əli ilə yaranan doğu hind kompanisi ) şah-namədə istfadə ollunan fars dilini çox qərinələr öncə bir fars dili kimi reklam edmişdirlər ya edilmişdir ?

Onlar bu gərçəkdən xəbərsiz ki dijital araşdırma sistimi , dil üzərə saxta-karlıq və cəəliyatı ifşa etmək kapasitəsinə malik və qadirdir .

Dillərin gəlişib və inkişafında o haman dillər-də yaranan romanlar ,şerlər , yazılar və sayir əsərlər o dillərin ta bu son yüz ilə qədər böyük rolu olmuşdur , yəni Alman , Fəransə , İngilis və sayir gəlişmiş dilləri tutuşduranda bu həqiqət önümüzə çıxmaqdadır ki ! iki yüz il ya üç yüz il bundan qabaqki dillərin bu gün muhavirə olunan haman dillər arası nə qədər böyük bir fasilə var olmuşdur . demək bam-başqa bir dil !

Bəs ??????  

Xeyir ola , bu buynuzlu yalan !

Guya neçə qərn öncüyə ayid olan dil bu gündə eyni formada muhavirə olmaqdadır !

Elə bu fakt bir dilin təbii inkişafının qarşında duran bir yalan iddiadır , yəni hər qərndə dil bir böyük dəyişiklikə məcbur olmuşdur !

Demək bu gün şah-namədə işlənən dilin yaşı heç zaman bir qərndən çox öncə yazılmış və istfadə olunan bir dilə ayid deyildi və heç kəs bunu bizə sibut edəbilməz !

Nəticə : elə çox ehtmallara görə , şah-namənin son yüz ildə hind şərqdə cəəl edilməsının şəkkini heyrətlə yaşamaqdayıq !!!

+++++++++++++++

Heç bilirdinizmi ? qurt İtlər qurupuna ayid olan bir heyvandır ( səg-sanan-سگسانان)

Demək bu haman qurt yolunu İtlərdən ona-görə ayirdı ki azad yaşayabilsin ! daha ərbablara yaltaq olmasın !

++++++++++++++++

Anadolu Türklərinin sağ-duyu və xoş-niyətinə , PKK tərəfindən teror ilə cavab verilməkdədir .

Demək : ağ-qoyunlu və qara-qoyunlu Türklərinə ayid olan bu gün Türkyydə ki kürd bölgəsi osmanlı tərəfindən kürdləşdirilmişdir , yəni İraqın şumalındən Türkyyəyə gətirilinən Kürdlər öz təşəkkürlərini bu gün teror ilə nimayişə qoymaqdadırlar.