Tapmaca ilə Atmaca

++++++++++++++

Sizdə bu inanılmaz sözü eşidmişdiniz ?

Demək göyün yeddinci təbəqəsində bir ulduz o birisindən sordu və dedi ” ay qaqaş , bir mənə de görüm bu uzaq yoldan o aşağadaki mavi nüqtiyə nə heyran heyran baxırsanmi ? xeyir ola , orası nə yerdmi “?

İkinci ulduz dedi “ orası yer-kürəsi , onun mərkəzindən gözəl mahnılar , nəğmələr gəlməkdədir “!

Birincisi sordu”o mərkəzin adı və qəlbi haradırmı” ?

İkincisi : orası “ AZƏRBAYCAN “

+++++++++++++++

Heç bilirdinizmi çəliyat və saxtakarlıqların çoxunu bilim adamları ilə alimlər edmişdirlər ?

Çün-kü ! kar-kasıblar ilə çobanların bu önəmli işə vəsilələri və instromanları yox imiş .

+++++++++++++++

Heç bilirdinizmi bəşəriyətin nəslinin kəsilməsinə gərçək səbəb təbii fəlakətləri olmayacaqdır ?

Bəlkə füzül və macəra-cu insanlarının xətası bu olayı gərçəkləşdirəcəkdir , elə buna şahid krona-virus.

+++++++++++++++

آی نه دادلئ گولمک کولتورو !

آذربایجان توپلومونون کولتوروندا نئچه نوع گولمک تانئیرسئنئز ؟

Ay nə dadlı gülmək kültürü !

Azərbaycan toplumunun kültüründa neçə növ gülmək tanıyırsınız ??????????????????

Bir - Dodaq qaçma : bir çox incə və səssiz gülüşdür

İki - Gülümsəmə ya gülünsəmə : dodaqdan ta gözə sıçrayan mülaim bir hərəkət ilə sevinci bəyan eyliyən bir sessiz eyni halda çox incə gülüşdür .

Üç - Qısa səslə ya aşağa səslə bir gülüş : bu gülüş saxta nəzərə gəlsədə amma bir eetraz gülüşüdür ki çox zaman hah hah hah yada Baş tovlamaqla hih səsi ilə özünü göstərər , yəni heç-də elə deyil ki sən fikir edirsən tərəf ! mənasınıda daşıyabilən bir gülüşdür .

Elə bu gülüş düz vaxtında olsa yəni yerinə düşsə eyni savabdır bəlkədə icabətdir amma düz zamanında olmasa elə bir savaşın eelanı kimi olacaqdır .

Dörd - Yarı gülüş ya Yarımçılıq gülüş : doğru və ciddi olmayan bir gülüş formasıdır , yəni bir xitab kimidir , əşii konu mənə ciddi deyildi deməkdir .

Beş - Yumuşaq gülüş : söhbət arası bəzi məzah ilə birlikdə gah aşağa gah yuxarı səs ilə özünü bəyan eyliyər , yəni çox təbii və addi gülüşdür( gülməkdir).

Demək ki lətifələrdən ya xod zarafatdan coşan bir gülüşdür ( gülməkdir) .

Altı - Qırcanmaq : bir xəta işin arxasından gələn gülüşdür ki özünə güvəni olmayan şəxsin tərəfindən baş-verəbilər yəni içəridən gələn bir həqiqi gülüş yox bəlkə bir məcburiyətdən yaranan bir səs demək , elə ona görə-də rəqib ya o zat təhqir edərək deyər ” ədə qırcanma ”.

Yeddi - Qığıldamaq : bu gülüş körpə balalara ayiddir ki baldan şirindir .

Səkkiz- Qıqqıldamaq ya hırtıldamaq : normalda toyuqlar qıqqıldıyar ! amma iki adamın ciddi danışığına müzahim bir müəyyən məsafədən olan gülüşlər o mənanı daşıyabilər

Elə o iki adamların birisi o birisinə deyər “ bax gör nə pis qıqqıldayırlar ya hırtıldayirlar “.

Doqquz - Uca gülüş : ya çox sevincdəndir ! yada arxasında bir deməyə sözü olan bir gülüşdür .

Elə lab ucadan gülmək hisləndirici və histerik olmasa ! qaqqıldayıb gülmək ya şaqqıldayıb gülmək yada qəhqəha çəkmək-də ! deyərlər .

çox nadir halda gülüş-qatarı ya gülməyi gülməyə peyvənd vurmaq qavramını-da işlədərlər.  

El arası bu uca-gülüşə diyərlər ki əgər içəridən gələn bir gərçək gülüşsə ? öncə bir qəhvə-xananı(kaffa-xananı) və sonra bir küçəni və ən sonra bir şəhərin əhatə edib kapsıyacaqdır , yəni bir şəhəri fəth eyliyən gülüş .

On – bir gülünc qavramıda vardı ki bu gülməklərdən deyildir amma bu söz ilə bir yaxın bağlantısı var .

Elə diyərlər ki tərəf : “ gülünc danışma ,gülünc iş görmə ”

Hal gəlin görəlim , Adı-gözəl nə deyir !

Ən pis və çirkin gülüş özgələrə gülməkdir .

Ən dadlı gülüş toy , bayramda olan gülüşlərdir .

Ən dəyərli gülüş elə normal və addi gülüşdür çünkü bir şənlik daşıyan atın yüküdür , onun içində heç bir hilə pilə yoxdu .

Birdə elə ara-sıra gülmək var ki onun yerinə elə ağlıyasan yaxşıdır !

Çox təəssüflə elə bu yaşadığımız zamanda ruhu həbsdən azad eyliyən gülməklər ! nadir-oğlu nadir olmuşdur .

Dosdu düşmənə çevirən gülüş nə yazıq ki həddindən çoxdu və düşməni dosd eyliyən gülüş nə qədər olsa bir o qədər azdı , bəs siz gəlin onu məşq eyliyək .

Bəs demək bu dünyada zəhlə aparan gülmək nə yazıq ki heçdə az deyildir .

diyəllər ki elə gülmə “ zəhleyi zəndim getdi “

Amma gəlin siz elə bacardıqca gülün onların hamı günahı mənim boynuma , gülün qoy güllər açsın .

İndi siz mənə deyin görüm ? düz yerində və öz zamanında gəlmiyən gülüşə nə diyəllər ?

++++++++++++++++

Tanrısəl əxlaq ilə qatil əxlaqın fəqi !

birincsi özünü özgələr ilə görən olmuşdu amma ikincsi nə yazıq ki təkcə özünü görə-bilmişdi .

++++++++++++++++

heç bilirdiniz İranda pan-fars ya şah ya şeyx şuarını nə təhər yerinə sala-bilmişdir ?

bir- şeyxlərin yalanları ağarıb amma üzləri qaralmışdır

iki- addi millət dünənin fəlakətin unudmuşdur !

üç- İran adlanan yerdə özünü müxalif göstərənlərin elə mən mən davası bu işə səbəb olmuşdur !

dörd- Azərbaycanlıların qəfləti , guya səltənət-tələblər heç bir xətər deyil kimi , inanmışdırlar ! elə babalarımız düz demişdir “ düşmandan əsirgiyən yaranı özündə görər “ .

++++++++++++++++

Ay Pahooov !!

İran qırcanmaq rekorun və yalan rekorun və iki üzlülük ilə şəffafiyətsizlik rekorun dəfələrlə vurmuşdu !

İndi-də Camı-zəhr rekorun ! Ay Pahooov !!

+++++++++++++++++

Elə 50 milyon Azərbaycanlının prezidenti Cənab İlham Əlief çoxlu sər-əncamlardan sonra jurnalistlərə vaxt verdi !

Birinci jurnalist : Cənab prezident heç xəbəriniz vardirmi korona virus münasibəti ilə möhtaclara yardım kampanıyası elə dövlət adamlarının özlərinin   arasında paylanmaqdadır ? elə nəzərdə tutulmuş o pul onların cibinə axmadadır ?

Cavab : “ yox bilməyirdim , əgər böylə isə dövlət adamlarına ar olsun “ .

İkinci jurnalist : Cənab prezident , siz Cənablarınız Şahsınızmı ya ki prezident ?

Cavab : “ harda ki mən Putini yansılayıram yəni Putin nə-isə , məndə öylə “.

Jurnalist : bəs nədən Mr Trampı yansılamayırsınız ?

Prezident İlham Əlief Cənabları : “ Mr Tramp çox uzaqdadır ! elə onu yansılamaq çoxda real deyildi , mənə elə gəlir ki o iş ölkyyə çoxa baxar “.

Demək nə yazıq ki üçüncü jurnalisdə çatanda daha vaxt bitmiş idi ! çünkü möhtərəm Prezident bir ayrı sər-əncama getməli idi .

+++++++++++++++++

Böyük Tablo

Elə korona virus sonrası bu yaşadığımız dünyada iqtisadi maraqlardan dolayi çəkişmələr gün bəgün artacaqdır , elə bu gərginlyin dəvamı bəlkədə bir neçə niyabəti şavaşa sonuclaşa-bilsin nəhayət bir yeni dünya arayişinə səbəb olsun .

Görəsən bu yeni dünya iqtsadi , siyasi arayişi bir güncəl mövzu olaraq və onun dubarə dizayini biz Azərbaycanlıları nə təhər etgiliyəcək və biz bu keşmə-keşdə hansı rolu oynayıb və hansı qazancı əldə edə-biləcəyik ? doğrudan elə bu dünyada biz kim və kimsəyik ? bizim tərəf hesabımız kimlərdir ? bu oyunda biz haradayıq və nə eyliyəcəyik ?

Aya milli hərəkət bu tarixi şansı millətimizə qazanabiləcəkmi ?

Aya bu yolda lazimi qədər qabağımızda olan və ehtmal verilən olaylara ( pişbinilərə) milli hərəkətdə iş-birliyinə hazırlıq gedirmi ?