آذوح: در ایام قرنطینه اجباری بیماری کرونا، کتابهای استاد اوجالان ساوالان را دانلود کنیم؛ بخوانیم و به صورت وسیعی در میان همه انسانهای ملت تورک آزربایجان و کل ایران پخش کنیم.

مژده به تمامی انسانهای ملت بزرگ و تاریخساز تورک آزربایجان و کل ایران، تمامی انسانهای ملل غیرفارس و مخصوصاً جوانان باسواد و دانشجوی جنبش دانشجویی حرکت ملی آزربایجان که مغز متفکر، نیروی داینامیک و هستۀ اصلی رهبری و مدیریت حرکت ملی ملت تورک آزربایجان و کل ایران بوده و هستند: آذوح کتابی دیگر از اوجالان ساوالان منتشر کرد.

کتابی دیگر از استاد اوجالان ساوالان با عنوان «فتح دوبارۀ تهران: راه نجات ملت تورک آزربایجان و کل ایران» توسط آذوح آمادۀ دانلود و استفاده است:

https://app.box.com/s/oczf7777j7bsqk5ar48q44h5zdxgrmvd

در چند ماه اخیر که با معضل ویروس کرونا در آزربایجان جنوبی و کل ایران مواجهیم، فرصتی طلایی برای مطالعه برای همۀ جوانانمان ایجاد شده است که بتوانند آن را با مطالعه کتابهای مفید، بیدارساز، روشنگر و افشاگر حرکت ملی ملت تورک آزربایجان و سرتاسر ایران پر کنند.

همان گونه که در سالیان سال در سایت تشکل آذوح شاهدیم، استاد اوجالان ساوالان از معدود شخصیتهای حرکت ملی ملت تورک آزربایجان و کل ایران هستند که بیش از سی سال از عمرشان را مخلصانه و عاشقانه در راه مبارزه برای احقاق ابتدایی ترین حقوق بشری بیش از چهل میلیون تورک آزربایجانی و ایرانی گذرانده اند و با همت و تلاشی بی نظیر و شگفت آور که سبب بالا رفتن شمارۀ ضعف چشمان ایشان شده است و صرف هزاران ساعت وقت گرانبهاتر از الماسشان، بدون این که برای هزاران هزار ساعت تلاششان و نوشتن بیش از 4000 صفحه مقاله و کتاب هیچ گونه مزدی دریافت کرده باشند، یا توقع مزدی داشته باشند، نتیجه تجارب ارزشمند خودشان را با زحمات و تلاشهای بی دریغ، در بیش از 150 مقالۀ افشاگر، بیدارگر و روشنگر ارزشمند، خالصانه و مخلصانه به تک تک انسانهای ملت تورک آزربایجان و کل ایران و تمامی انسانهای ملل ایران تقدیم داشته اند که این مقالات تا کنون در قالب 8 کتاب از طرف آذوح منتشر شدبودند:

1-       کتاب ایران یا اَرَن؟ بررسی تحلیلی تاریخ استعمار ملت آزربایجان

http://azoh.info/index.php?option=com_content&view=article&id=23481:1393-07-14-01-47-41&catid=2:10&Itemid=18

http://azoh.info/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=27&view=viewdownload&catid=2&cid=697

2-       کتاب نژادپرستی ایرانی، پانفارسیسم و تورک ستیزی در کتابهای درسی جمهوری اسلامی ایران

http://azoh.info/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=27&view=viewdownload&catid=2&cid=2298

https://www.azoh.net/%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87/1093-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-

3-       کتاب بیزیم دؤیوشوموز- آتشی بر جان اتحاد نژادپرستی ضدتورک ایران و جهان

http://azoh.info/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=27&view=viewdownload&catid=2&cid=2299

https://www.azoh.net/%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87/1203-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-

4-       کتاب تبرهای مقدس بیداری بر ریشه های شوم نژادپرستی ضد تورک ایرانی (شامل 15 مقاله منتخب منتشر شده از اوجالان ساوالان در بین سالهای 1385- 1389) که در سایتهای مختلف حرکت مای آزربایجان منتشر و با اقبال فراوان مخاطبان مواجه شده اند.

http://azoh.info/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=27&view=viewdownload&catid=2&cid=2115

http://azoh.info/index.php?option=com_content&view=article&id=31215:1395-03-16-04-51-15&catid=1:1&Itemid=19

5-       کتاب مانقورت نامه

http://azoh.info/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=27&view=viewdownload&catid=2&cid=2252

http://azoh.info/index.php?option=com_content&view=article&id=31607:---q-q----&catid=2:10&Itemid=18

6-       کتاب خیانتهای رضا شاه پهلوی به ملت تورک در آزربایجان جنوبی و کل ایران

https://app.box.com/s/ifvsp11i6m0qcilmzoz8elucqr41yk60

https://www.azoh.net/%D8%AE%D8%A8%D8%B1/3016-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%84%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%B1%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B2%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D9%88%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DB%8C-%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%81.html

7-       کتاب من یک تورکم؛ من یک انسانم؛ حق دارم خودم را فریاد بزنم

https://app.box.com/s/1ojn4h864tg1dokvx4u0bbo8j080xp18

https://www.azoh.net/%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87/3151-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF-%C2%AB%D9%85%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%D8%AA%D9%88%D8%B1%DA%A9%D9%85%D8%9B-%D9%85%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%9B-%D8%AD%D9%82-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D9%85-%D8%B1%D8%A7-%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%B2%D9%86%D9%85%C2%BB-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%88%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DB%8C-%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%81.html

8-       کتابچۀ هشدار جدی به ملت تورک آزربایجان و فعالان حرکت ملی آزربایجان: مسئله تالشها و تاتهای پان ایرانیست ضد تورک و ضد آزربایجان جدی است- اوجالان ساوالان

https://app.box.com/s/8e6en4y3qv163w8ytk0iwv72xfo86ooo

https://www.azoh.net/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%88-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4/4304-%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%84%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%B1%DA%A9-%D8%A2%D8%B2%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%84%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%AA%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%B6%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%B1%DA%A9-%D9%88-%D8%B6%D8%AF-%D8%A2%D8%B2%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%88%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86.html

https://www.azoh.net/%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87/4303-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DA%86%D9%87-%DB%8C-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%87%D9%85-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%84%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%AA%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%B6%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%B1%DA%A9-%D9%88-8%B6%D8%AF-%D8%A2%D8%B2%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DB%8C-%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%81.html

و اینک نهمین کتاب استاد اوجالان ساوالان تقدیم می گردد.

https://app.box.com/s/oczf7777j7bsqk5ar48q44h5zdxgrmvd

آذوح، به دلیل حفاظت از جان استاد بی همتای حرکت ملی آزربایجان که سالیان سال است مأموران امنیتی حاکمیت فاشیست ضد تورک و ضد آزربایجان ایران، در پی یافتن ایشان هستند، مطابق این سالیان طولانی، از افشای نام و نشان ایشان معذور است؛ اما خوانندگان با خواندن تک تک نوشته های ایشان انصاف می دهند که این انسان، نه تنها در آزربایجان بلکه در کل ایران بی نظیر است و هرچند متأسفانه بعضیها شیفتۀ القابند و تا لقب کسی پیش از نامش نیاید، می کوشند نوشته اش را کم اهمیت بدانند یا جلوه دهند، دربارۀ ایشان، لازم به ذکر القاب آکادمیک ایشان مثل دوکتور و پروفسور و اینها نیست؛ چرا که نوشته های ایشان، به خوبی ایشان را معرفی میکنند و لازم نیست که ما هیچ چیز در مورد ایشان بگوییم. به گواهی این کتابها به جرأت می توان ادعا کرد که کوه ساوالان و ملت آزربایجان هر صد سال یک مبارز و فقط یک مبارز مثل ایشان می زاید و می پرورد. بیاییم قدر نخبگان و فعالان بی نظیر حرکت ملی ملت تورک خودمان را که الله این نعمتها را به ملت مظلوممان هدیه کرده است، با خواندن و پخش کردن آثارشان، تا وقتی زنده و سالم هستند، بدانیم. چون وقتی که از دنیا رفتند، دیگر مراسمهای بزرگداشت و امثالهم به جز تسکین قلبهایمان، هیچ دردی از دردهای تلخ و جانفرسای ملت اسیر در چنگ اشغال و استعمارمان را دوا نخواهدکرد.

ارائۀ کتابهای استاد اوجالان ساوالان با فرمت جدید:

باری، با توجه به این که نسخه های قبلی کتابهای استاد اوجالان ساوالان، فعال ارزشمند حرکت ملی آزربایجان و نویسندۀ بی همتای حرکت ملی آزربایجان، با قلم Times New Roman فونت 14 تنظیم شده بودند و این قلم و فونت برای نوشتن متون فارسی با خط عربی مناسب نبودند و در هنگام خواندن متون طولانی، به دلیل یکنواختی این قلم، سبب خستگی چشمهای خوانندگان می شدند، ایشان خودشان با مشورت و پیشنهاد شاگردانشان، با صرف هفته ها وقت گرانبهایشان، همه کتابهایی را که تا کنون نوشته و در سایت آذوح منتشر کرده اند، با قلم مناسب B Nazanin و با فونت 16 تنظیم کرده اند، تا برای جوانان عزیز دانشجو و دیگر عزیزانی که یا چشمشان مثل چشمان استاد، ضعیف است و یا پول برای پرینت گرفتن و خواندن این کتابها بر روی کاغذ را ندارند، ولی خیلی مشتاق و علاقه مندند که این کتابهای ارزشمند را در کامپیوتر یا موبایل خودشان مطالعه کنند، مناسب باشد.

آذوح، ضمن این که با رغبت تمام، نسخه های جدید کتابهای استاد اوجالان ساوالان را در اختیار همه مخاطبان محترم قرار می دهد، عموم مخاطبان و خوانندگان سایت و مخصوصا جوانان محترم و بی همتای دانشجوی ملت تاریخساز و قهرمان تورک آزربایجان و کل ایران را به دانلود و خواندن و پخش کردن این کتابهای ارزشمند بیدارکننده، روشن کننده، افشا کننده و راه نشان دهنده دعوت می کند.

گله جک بیزمدیر

یاشاسین تورک اولوسو

یاشاسین آزربایجان

بودور بیزیم تمل چاغیریشیمیز و یؤنتمیمیز:

اویانیش- دیره نیش- دؤیوش- قورتولوش

شعار و استراتژی اساسی ما این است:

بیداری- مقاومت- مبارزه- آزادی

گله جک بیزیمدیر ، گوج بیرلیکده دیر

یاشاسین تورک اولوسو

یاشاسین آزربایجان

اردیبهشت 1399

https://app.box.com/s/oczf7777j7bsqk5ar48q44h5zdxgrmvd