SOYKIRIM İFTİRASI VE AHMET RÜSTEM BEY

Ş.Osman ARAS (*)

Ahmet (Alfred) Rüstem Bey 1862 yılında Midilli’de doğan, Babası Polonez-Annesi İngiliz,

bir Osmanlı vatandaşıdır. İslâmı benimseyerek, Ahmet Rüstem (Bilinski) adını almıştır.

Meslek olarak, Hariciye’yi (dışişlerini) seçti. 1nci Dünya Savaşının arifesinde, 24 Haziran

1914’de, Osmanlı Devletinin Büyükelçisi olarak Washington’da göreve başladı. Fakat,

orada sadece üç buçuk ay kalabildi. Çünkü, ABD basınında “Türkler Ermenileri kılıçtan

geçiriyor; katliamlar yapıyor” iddiasıyla, Türk düşmanlığı sürekli körüklenmekteydi.

Büyükelçi Ahmet Rüstem Bey 8 Eylül 1914 tarihli “Evening Star” Gazetesinde yayınlanan

demecinde; “Ermenilere katliam yapıldığı iddialarının çirkin bir iftira olduğunu;

bunun (ABD’yi kendi yanlarında savaşa sokmak için) İtilaf Devletleri tarafından

uydurulduğunu” açıkladı...Bu kadarla da yetinmedi; Amerikalıların Kızılderililere yaptığı

kötülükleri, ABD Ordusunun Filipinler’de uyguladığı işkenceleri ve ABD’de zencilere

yönelik “linç eylemlerini” büyük bir cesaretle dile getirdi…ABD Başkanı Woodrow Wilson:

Osmanlı Büyükelçisinin eleştiri sınırını aştığını; özür dileyip, sözlerini geri almaması

halinde, “İSTENMEYEN KİŞİ (PERSONA NON GRATA)” ilân edilerek, ABD’yi terk

etmesini istedi. Ahmet Rüstem Bey geri adım atmayıp 9 Ekim 1914 günü ABD’den ayrıldı.

İtilaf Devletleri’nin işgallerine tepkisiz kalan teslimiyetçi İstanbul Hükümetine, M. Kemal

Paşa’nın önderliğinde başkaldıran vatanseverlerden birisi de Ahmet Rüstem Beydir. 4-11

Eylül 1919’daki Sivas Kongresi’nin ardından, “Temsil Heyeti” ile birlikte Ankara’ya gelmiş;

23 Nisan 1920 günü açılan TBMM’nin 1nci Döneminde, Ankara Milletvekili olarak yer

almıştır. Bu sebepten; 1 Numaralı İstanbul (ihanet) Mahkemesi’nin 11 Mayıs 1920 gün ve

20 Sayılı Kararı ile, M.Kemal Paşa ile birlikte, idama mahkûm edilmiştir. Karar, Padişah

6ncı Mehmet Vahdettin tarafından hemen onaylanarak, 24 Mayıs 1920 tarihli Ferman’la

ilan edilmiştir… Türkçe’ye ilaveten, yedi dil daha (Almanca, Fransızca, İngilizce, Lehçe,

Rumca, Arapça, Farsça) bilen; ancak, alınganlığı da ünlü olan Ahmet Rasim Bey sudan

bir sebepten dolayı M.Kemal Paşa’ya küserek, 9 Eylül 1920’de Milletvekilliğinden istifa

edip yurtdışına gitmiştir. Avrupa Ülkelerinde, “Ermeni soykırımı iftirasına” karşı kitap ve

makaleler yazan, konferanslar veren Ahmet Rüstem Bey maddi yönden sıkıntıya

düşünce; TBMM.Reisi M.Kemal Paşa’nın önerisiyle, kendisine “Vatan Hizmeti” tertibinden

maaş bağlanmıştır. 23 Ekim 1934 günü, tedavi görmekte olduğu İstanbul/Şişli’deki “Etfal

Hastanesinde” vefat etmiş; Feriköy Mezarlığına defnedilmiştir.

1 NCİ ULUSLARARASI “ERMENİ SORUNU SEMPOZYUMU”

20-21 Nisan 2007’de Ankara Ticaret Odasında, benim de izlediğim “1nci Uluslararası

Ermeni Sorunu Sempozyumu” gerçekleştirildi. Türkiye Kültür Sanat Eğitim Vakfı

(TÜKSEV) ile ABD’de Ulusumuzu onurla temsil etmekte olan vatanseverlerin birlikte

düzenlediği bu sempozyuma; “Ermeni soykırım İftirası” konusunda söz sahibi olan, bir çok

tarihçi ve araştırmacı davet edildi. ABD’li ünlü tarihçi Prof.Dr.Justin McCarty de

sempozyuma katılanlar arasındaydı. Kendisine, “Ahmet Rüstem Bey olayını” anlattım.

1915’den bir yıl önce, 1914 yılında Osmanlı Devleti henüz savaşa girmemiş iken, ABD

basınında yer alan iftira kampanyası Prof. McCarty’nin ilgisini çekti. Kitabında bu konuya

yer veren, Emekli Büyükelçi Bilal ŞİMŞİR de sempozyuma katılmıştı… Prof. McCarty,

Sayın ŞİMŞİR’le görüşüp, ayrıntılı bilgiler edindi. Ancak bugüne kadar, O’nun bu konuda

bir çalışma yaptığından haberdar değilim. Dilerim; Okyanus ötesindeki araştırmacılarımız

konuyu ele alarak, ABD Dışişleri Bakanlığının yazışmalarına erişsinler. Başta 8 Eylül

1914 tarihli “Evening Star” gazetesi olmak üzere, ABD. gazete arşivlerinden, Osmanlı

Devleti henüz savaşa bile girmemişken başlatılan ve günümüzde ısrarla sürdürülmekte

olan “iftira kampanyasını” belgeleyerek, ABD.ve dünya kamuoyunu aydınlatsınlar.

(*) Şahap Osman ARAS, Tarihçi Yazar ( 2020 – İZM