Tapmaca ilə Atmaca

Heç bu qədər yağışın yağmasının səbəbini bilirdizmi ?

Bir , Yer sulanarkən sizi toz basmasın !

İki ,Günəş sizi çox qurudmuş ! bəlkə bir az yumuşanasınız !

Üç ,öylə çətir açanları öz gözünüz ilə görüb və tanıyasız !

                         ++++++++++

Azərbaycan Türk milləti Allaha şikayət eylədi !

O dedi : ey ilahi mənim solçu balalarım dünya porultarıyasını nəcat verməklə məşğuldu .

Mənim sağ quvvələrim İran sərmayasın qurumaq ilə giriftar .

Mənim ziyalı və rovşən fikr balalarım ağızlarından böyük söz və kəllələrindən zırpı movzu ilə , əl be yaxadırlar .

İndi ey İlahi bəs mənə bir de görüm ? məni nə için yaratdın ?

Məni yaratdın ki ara yerin avarası qalım !

Bəs sən nə təhər bir adil Allahsan ki mənə belə bala nəsib edmisən ?

Demək bu soruya , heç bir cavab gəlməmişdir !

                         ++++++++++

İki Serçə Bildirçinin dilində bir biri ilə danışırdırlar !

Bu danışıqa şahid olan Zığırcın gülərək , belə dedi !

Dedi :” öz dillərini unudanlar özlərini gör nə əzdirillər “.

                       ++++++++++

Bakıda Hərri sözü , Hənn ya Elədirmi deməkdir ?

Amma üçüncü mənası onun yəni tərəf ged özünə , deməkdir .

İndi : Diqqət , Diqqət !

İllər boyudu yalançı İran , İsraili yer üzündən məhv eyləmək istəyir və Amerikaya böyük Şeytan deyir !

Şimdi !

Türküyyə Suriyydə , Amerika yaradan terror koridorunu yox edmək istəyir , əslində ikinci İsrailin yaranmasının qabağını alır .

Amma nədən İran bu iş ilə müxalifdir ? indi bu yalanı nə təhər yormaq mümkündür ?

Demək bu muəmmanın cavabı Hərri¬-dir !

Yəni özünsən ! ey istemarın gərçək balası !

Doğurdanda ged , özünsən !

                     ++++++++++

Güney Azərbaycanda :

Keçələ , Telli .

Tüklərini itirmişə , Zülf-Əli .

Kora , Çırağ-Əli .

Çəvələ , xoş yeriş .

Əyriyə , suca boy

Çeriyə , ala-göz

Qotura , Üzü-gözəl deyərlər.

Bəs indi siz mənə deyin görüm , Adı-gözələ nədən Adı-gözəl deyirlər ?

                 ++++++++++

Türküyyə dünya Türkləri icin , qırmızı çizgi .

Dim-dik durmaq icin , qəvi bir dizdi .

Tarixdən əlvanlıq , şanlı bir izdi .

Yalnız ben deyildi , o biz ilə bizdi .

Varsa belə dovlət ? polad-dan bizdi .

O Cümhüri yıxılsa , nə biz , nədə biz ilə bizdi

                  ++++++++++

Çaqqal Tülküyə dedi “ A-qadaş gəl birlikdə ticarət eyliyək “.

Gəl şərik bir dükan açaq , amma əgər

siyasət ilə məşğul olanlar gəlsə ! o zaman buraxıb bir tilimə qaçaq “

Tülkü sordu “ niyə Politikalardan bəs qaçaq ” ,

Yox , yox qardaş ! bəlkə onların hiləsindən öyrənib dükanı açılı açaq , yəni bizdə söz verək amma sözümüzün arxasında dayanmayaq “.

Çaqqal dedi “ afərin , min afərin , mən orasını heç görə-bilməyirdim “.

əgər sən olmasaydın mən bir ömür bu nətiyciyə gəlib çata-bilməz idim “.

Tülkü , Çaqqala dedi : “ axı sən Tülkü deyilsən “ !

                   ++++++++++

Komentar :

Biz Azərbaycanlılar aqay Şəriyətmədarinin guzarını qəbul edməsəkdə Pan- farsın canına birə salmışdır !

Birinci , elə bu guzar Pan-Farsı ikiyə bölüb bir birinin qaşısına qoya bilmişdir .

İki , Pan-Farsların bu qədər nifrəti bəlkə Doktur Sədrə və aqay şəriyətmədariyə bir təcrübə qaynağı olabilmişdir .

Üç , elə Pan-Farsın belə aşırı və ifrati riyakçıyası nisbət cənabi Doktur Sədr ilə Şəriyətmədariyə bəlkə onlarda Pan-Farsa ayri bir baxış pəncərəsi açabilmişdir .

Yəni Pan-Farsın nə olduğunu və bu yetərsiz hejmonunin nə qədər mənfi və eyni-halda manə torədən rolunu bir daha onlar yenidən görüb və düşünməlidirlər !

               ++++++++++

Alçanın , Badamın , Əriyin kalına çağala deyib yeyəllər .

Üzümün kalından ab-gora yəni sirkə çəkib içəllər .

Şaq-qabağını Günəşin önündə yetişdirib bişirəllər .

Aman aman kal adamın əlindən ! onu bir ton ədviyə ilə sindirmək mümkün deyildir .

                   ++++++++++

Bir çox pasiv və müddəiy xaricdə yaşayan Azərbaycanlıdan sordular , işlər necə gedir ?

O dedi :” əəla “

Sordular ahhha , xaricdə Parlement yarandımı ?

O dedi : “ yox “

Sordular bir cəbhə necə ?

O dedi : “ yox “

Fund , içəriyə maliyə sistmi necə ?

O dedi : ” yox “

Heç olmasa fikir otağı ?

O dedi : “ yox “

Sordular bəs bu əəla sözü nə deməkdir ?

O dedi : “ Pan-fars bizim pasiv olmağımızdan qorxur , elə gəlin pasiv qalax “.

Elə sorquluyan yazıq adam bir dərin nəfəsdən sonra Pahooov deyərək , Gərus ləhcəsi ilə “ Vay DəDəyin Evi Yıxılmaya “ sözünə yükləndilər ”!

                       ++++++++++

Bakıda : bir oğru bir başqa oğuruya rast gəldi ,

Sordu nə yerdə çalışırsa ? vəzifən nədir ?

İkinci oğuru dedi : biz həmkarıq vəzifəmiz eyndir .

Birinci oğuru dedi : haradan bildin mən polisəm ?

                       +++++++++++

Telefon görüşü !

Bir dığa Pan-Fars ilə bir sadə Pan-İranstin davası !

Kuruş Zəiym Tehrandan və Həsən şəriyətmədari Avropadan .

Kuruş Zəiym :” halo halo , aqay Şəriyətmədari mən sizin İrana demokrasi istədiyiniz Cəbhədən ayrılmaq istəyirəm yəni mən daha yoxam “ .

Həsən Şəriyətmədari :” aqay Zəiym neyə yoxsunuz “?

Kuruş :” bilizimi Azərbaycan İranın başıdı !

Siz o İrana demokrasi , insanlara haqq və azadlıq isyirsizin pufffff “.

Həsən :” aqay kuruş biz bunları danışmışıq , tartışmışıq və yazı şəkilində razılaşmışıq indi birdən birə nə oldu ki “ ?

Kuruşu :” aqay Şəriyətmədari birdə siz İrana fidral sistimi istəyirsiniz və eyn-halda qeyr-Fars qoomlara dil , kültur və çoxlu önəmsiz azadlıq tələb edirsiniz , pufffff , bunlar olmaz “ .

Həsən : “ ay bala , biz bunların üzərində çox tartışmışıq burada daha heç bir dəbbə çıxartmağa yer yoxdu “ .

Kuruş :” yox yox , aqay şəriyətmədari fidralizm sözünü eşidəndə mənim canım üşüyür “.

Həsən :” Ha Ha Ha , aqay Zəiym heçdə müşkül yoxdu , bəs o zaman onu xod-muxdari eyliyək” !

Kuruş : “ yox , yox əslən bu sözlərin yeri dəyil “.

Həsən :” əşşşşi , bəs nə “?

Kuruş :” İslam Cümhürüsıni yıxmaq ! yəni sər-niguni istəyirən , sər- nigunu , bildinizmi “?

Həsən :” ay dağal-baz sən İranda , Tehranda oturub sər-niguni istəyirsən “ .

Kuruş :” həənn mən sər-niguni istəyirəm “.

Həsən :” ədə zalım oğlu ! buna inanan daşa dönsün !

Elə Yeni Gamohun Rəhbərləri , İslam Cümhürisini yıxmaq isdəmədən və İran yasaları çərçivəsində çalışmaq istiyənlərin hər birisinə , on , on-beş il cəza yazmış .

Ay dağal-baz indi sən Tehranda öz evindən oturub sər-niguni şuarı yayırsan , elə sən dedin bizdə inandıq “ !

Həsən Şəriyətmədari telefunu yerə qoyarkən Azərbaycan türkcəsində hər məyuslığa dərman sözünü təkrar eylədi və o dedi :” Pahooov ! xəmir çox su aparacaq “!!!

                       ++++++++++

Adı-gözəldan sordular , bir prablim vardırmı ?

O dedi :” Pan-Fars ilə Pan-İranizmin fərqini bilməyənlər var “ !

                     ++++++++++

Bir silahlı kişi , bir əlində kifi olan çox şik adamın qabağını kəsdi və

Dedi : ” əşşşşi ver gəlsin”?

Şik və məğrur adam dedi : “heç bilirsən mən kiməm” ?

Mən ilə böylə danışırsan “?

Yox heç önəmli deyil sən kimsən,” ver gəlsin “?

Yazıq çox məğrur adam ciblərini boşaldarkən !

Silahlı dedi :” indi de görüm sən kimsən”?

Cavab verdi və dedi :” mən millət vəkiliyim “.

Silahlı dedi :” bəs o zaman mənim öz paramı ver gəlsin “ !