ترکیه با تکیه بر حقوق قانونی خود بر طبق کنوانسیون جهانی عملیات نظامی بزرگی را بر علیه بزرگترین حرکت تئروریستی منطقه یعنی تروریسم کرد آغاز نموده ودر مدت زمانی کوتاه پیروزیهای بررگی را نیز کسب کرده

واما حس غرور ونخوتی که سرتاسر دنیای تورک را درخود غرق کرده واعلام حمایت ملت بزرگ تورک که منجر به بیداری روح ملی دراین مدت زمان کوتاه بوجود آمده ومیرود که کالبد امپراطوری عثمانی واتحاد تورکان را بوجود آورد؛ خواب جهانیان و مدافعان حقوق بشر کذایی در خارج از مرزها وخواب ایرانشهریان وحامیان تروریسم کرد داخلی را آشفته نموده .

چنان که از هرسو بر تورکیه وعملیات باریش پیناری با انواع هجمه ها ،دروغسازیها ،توهینها وپروپاگاندا تجمعات خیابانی سعی در سنگ انداری ومتوقف نمودن این اقدام مبارک ونوید بخش صلح در منطقه را دارند .

واما کشورهای مختلف که چند روزیست مدافع حقوق بشر وملت کرد شده اند وسینه چاک میکنند که ای وای که ملت کرد را کشتند !!؟؟

آیا آنهایی که درتورکیه ودرمقابل دفتر حزب م ح پ تجمع میکنند و فرزندانشان را که توسط تروریستهای کرد دزدیده شده اند را مطالبه میکنند حقی از بشریت ندارند؟؟

آیا تورکهای آذربایجان شمالی که توسط ارمنیهای داشناک با سفاکانه ترین شکلها بقتل رسیدند ؛ از کشورشان آواره شدند وخاکهایشان غصب شد وهنوز که هنوز است دراشغال دشمن میباشند حقی از بشریت را ندارند..؟؟

آیا تورکهای مسلمان اویغور که سالیان سال هست تحت شنیع ترین وفجیع ترین شکنجه ها ونسل کشی قرار دارند حقی از بشریت ندارند..؟؟

کجا بودند این مدعیان حقوق بشر زمانی که کردهای تروریست در دهه اول انقلاب سربازان ودرجه داران مارا هر روز سرمیبریدند وکنار جاده ها واماکن عمومی بنمایش میگذاشتند؟؟؟

کجا بودند مدعیان حقوق بشر زمانی که شیخ عبیدالله ۳۵۰۰ نفر را در قوشاچای که اکثر کودک و زن بودند را قتل عام کرد و از روستای عسگر آباد حتی یکنفر را زنده نگذاشت ؟

داعیان حقوق بشر کجا بودند زمانی که اکراد وحشی باقرخان و۱۸ همراهش را کشتند وسر بریدند؟؟

کجا بودند زمانی که سیمیتقو اورمیه وسلماس و…را پس از غارت وچپاول وتجاوز بخاک وخون کشید وهزاران نفر مردم بیگناه را بقتل رساند؟؟

شیخ عبیدالله در لکستان سلماس بیش از ۳۴۰۰ نفر را بقتل رسانید؟؟

ودرتمامی این روزهای سخت ورنج افرا تنها برادران عثمانی وتورکیه با فرماندهی وهدایت انور پاشا بودند که بکمک برادر شتافتند وحال نوبت ماست که در کنار آنان باشیم و در این راه حتی اگر شده از جان مایه گذاریم

سال ۱۳۸۵ وقتل عام مردم سولدوز ؟؟

کجابودند منادیان حقوق بشر زمانی که در روز قدس معتریضین به نسل کشی مسلمانان اویغور دستگیر وماهها تحت شدیدترین شکنجه ها بودند؟؟

حال چه شده که یادتان افتاده بشری هست که حقوقی دارد؟؟

منافعتان در منطقه بخطر افتاده ؟؟

غول تورک و بوزقورد بپا خواسته ؟!

تمامی پنبه هایی که توسط فراماسونری یهود واروپا جهت تغییر نقشه خاورمیانه میرود که رشته شود؟!؟

آری خوابتان آشفته باد وحالتان پریشان،روزگارتان تیره

چون حرکت حق خواهی وعدالت جویی وتمدن بررگ تورک دوباره میرود که بیدار شود وعدالت واقعی را بتمام جهانیان نشان دهد .

واما آنان که در داخل کشور حامی کوتوله ها وعقبه های تروریسم در داخل کشور شده اند و به آنها جسارت تعدی به ساحت ملت تورک را میدهند .

نمایندگانی که عقبه مدافعین دروغین حقوق بشر خارجی شده اند و به وطن وملت شان پست میکنند .

اعلام مبکنیم بهوش باشید که ما همان ملتیم که هشت سال دفاع مقدس نشان افتخارمان .

شهدای مرزبان ومدافع وطن مدال افتخارمان .

ووجب بوجب خاکمان ناموسمان میباشد ..

همانگونه که در مقابل اسرائیل ، ارمنستان ،

چین و تمامی متعدیان به حقوق بشر ساکت ننشسته ایم ؛ دربرابر گستاخی و جسارت متجاوزین به حقوق وهویتمان هم ساکت نخواهیم ماند.