Tapmaca-da , Atmaca

Heç bilirsiniz niyə futbolTopu yumuru və girdədir ?

Ona görə ki o dığırlana-dırırlana öz gərçək sahabının ayağını tapabilsin !

               ++++++++++

Dəyirmandan soruşdular , ay Dərman , sən ki bu qədər davamlı gecə , gündüz çox güclü çalışırsan , bir de-görək heç dünyada sənə bir tay vardırmı ?

O dedi :“ əlbətdə , Azərbaycanlılar ! onlarda mənim kimi özgələrə dən dartırlar “ .

               ++++++++++

Hopala-hop :

Cənab Həsən Şəriyətmədari tamam ömrünü İran adlanan yerdə bir qanun dovləti və bir demokratik sistim yaranmasına fəda eyləsədə !!

Fars mediyası onun işinə belə bir qiymət vermişdi !

“ Sər-gərmiyi be-name demokrasi Həsən Şəriyətmədari “, yəni Həsən Şəriyətmədarinin demokrasi oyuncağı adla yazılar yaymış idi !

Hopala-hop : nə gözəl dəyər və caiyzə !

Görəsən Pan-iranist Azərbaycanlılar , Cahan-vətən komunistlər İranda Pan-farsizmi tanıya-biləcəklərmi ?

               ++++++++++

İranda dörd dovləti budce-pakatı dığırlandı !

Biri havaya , biri suya , biridə yerə getdi .

Siz mənə deyin görüm ! o dördüncün kimin cibinə dığırlandı ?

               ++++++++++

Bir Aslan , Bir Fil , Bir Qurd ilə bir dərədə qarşı-qarşıya gəldi .

Qurd Aslandan sordu “ sən kimsən ” ?

Aslan dedi : “ mən yer-üzünün padı-şahıyam “.

Qurd Fildən sordu “ bə sən kimsən “ ?

Fil dedi : “ mən yer-üzünün yeganə pəhləvanıyam “ .

Qurd dedi :” hümmm ” və ayrılmaq istədi .

Bu an Aslan ilə Fil birlikdə Qurddan sordular “ de görək bəs sən kimsən ” ?

O dedi :” mən o şəxsəm , sizi əsir eyləyən və sirk-də oyüncaq kimi oynadan və sonra saqqalınıza gülən , məni təslim edəbilməmşdir ki sirkə gətirsin və sonra bir oyuncaq kimi oynadsın “.

“ İndi bildiniz mən kiməm ” ?

Aslan Fildən sordu ,” o nə dedi “?

Fil cavab verdi və Aslana dedi :” o dedi ki ,” mən qafqazlıyam “.

               ++++++++++

Danq , Danq , Danq :

Siyasətdə Şallaq ilə Şirni normal bir şeydir .

Elə onu beçərmək özü-də bir normal şeydir .

Ondan nəticə almaqda , daha çox normal bir şeydir .

Amma qoyun siyasətdə uduzmaqı İranın ayaqına yazaq , çün ki İran dediyin yer-də heç bir normal şey , yoxdu !

             ++++++++++

Adı-gözəldən milli hərəkətin dışarı qolundan sorqular və suallar oldu ?

O dedi :” içəri , qurban verir , həzinə verir ,“

Bir daha milli hərəkətin eşik qanadından sordular !

O cavab verdi :” içəri , işkənciyə məruz qalır , maddi xəsarətlər mütəhəmmil olur ,“

Bir daha eşikdə görülən işlərdən sordular !

O dedi :” içəri , tamam çətinligliyə rəğmən milli fəallar çox fədakardırlar “.

Demək biz bu cavablardan belə başa-düşdük ki Adı-gözəlin milli fəalların dışarı qanad-dan deməyə , heç bir şeyi yox idi !

             ++++++++++

Bir sırtıq jurnalist Qapıdan sordu : niyə təkcə bir addım qabağa və bir addım dalıya gedirsən ?

və dabanını yerindən qaldırmayirsan ?

Qapı cavab verdi və dedi : “ Qorxuram Azərbaycanın möhtərəm Prezidenti dabanını qoya dabanımın yerinə və o zaman mənim dabanım qala havada ”

Buna inanmayan jurnalist bir daha Qapıdan sordu !

Qapı dedi : “ Azərbaycanda hər kəs hər İdariyə girə bilsə ! onu oradan çıxartmaq çox çətin bir şeydir “ !

Əl çəkməyən Sırtıq jurnalist !

Sordu : “ Bəs azad seçim “ ?

“ Bəs demokrasiya “ ?

“ Bəs gənc istedadlar “ ?

Elə suallarına cavab ala-bilməyən jurnalist , suyu tökülə tökülə yalnız” Pahooov “sözünü eşidə-bilmişdi .

                 ++++++++++

Hisli və çox əsəbli Yer-kürəsindən sordular , nədən böylə iztirab içindəsiniz ?

Dedi : “ amam aman bu iki ayaqlı parazitlərin əlindən “

Sordular bəs o biri parazitlər necə ?

Dedi : “ onlar bir birini yemək ilə məşğuldurlar , amma bu iki ayaqlı parazit , yalnız məni yəmək və təxrib eyləmək istəyirlər və bu gördüyü iş ilə də çox nəşədirlər ” .

           ++++++++++

Avropalıların demokrasi anlayisında dopel istandard .

Almanıyada bir Kürd yaxşı iş görsə o kürd və kürdstanlıdır !

Amma haman Kürd cinayət eyləsə , o ya iraq , ya türkiyə , ya İran , Ya suriyə vətəndaşıdır .

Elə haman istandarda görə Türk və Ərəb rəqib potansil olduğuna görə , həmişəlik bir pis və yava onsur kimi , gündəm təbliği olub və Avrupalıların tarixi yaddaşında aktuvel qalmalıdır .

əlbətdə bu mövzudan xəbərsiz bir Türk bu olaydan üzüntülü , amma düz bilgiyə malik olan bir Türk öz potansiyelinin Hegemən olduğundan çox mutludur .

                 ++++++++++

Bir Çobandan günah ilə faciyənin fərqini sordular !

O dedi : “ bu iki kələmənin fərqini bilməmək bir böyük günah-dır ”!

“ Amma : faciyə odur ki Pan-fars özünü Azərbaycan toplumunda pan-iranist göstərəbilmişdir və eyni halda özünü bir İran sever , patriyot pan-iranist tanıtdıra bilmişdir “!!!!

Sordular ay xan Çoban nə demək istəyirsən ?

O dedi : ” pan-fars irqıçı Fars Hejmonisidir və bu gün iranda olan faciyənin gərçək səbəb-karıdı “,

“ Amma : pan-iranistlər iranda yaşayan ayrı millətlərə ayid olan potansiyeldir ki pan-farsın əlində bir maşadır ”.

                 ++++++++++

İnanılmaz bir olay :

İkinci dünya maharibəsində , Ariya Teorisinin qubanı olan Yəhudilərin talıhinə baxmayaraq , bu gün ,

Fars dilli İsrail Radio-sında İranlıları Fars və Ariyai təbliğ edərək onlar Ariya qomuna mənsub bilmişdir .

Elə bu nədəndən dolayi , bu gün İranda bu teoriyə qurban olan Güney Azərbaycanlılar Radio İsrayilin bu əməlini , İnanılmaz bir olay kimi ! tarixdə səbt edmişdirlər .

               ++++++++++

Adı-gözəldən sordular əgər sizin xaricdə , milli hərək için yalnız bir önəri deməyə haqqınız olsa ? o nədir ?

O dedi : təbiddə parlemant yaradmaq !

Sordular o iş hələ çox tez deyildirmi ?

O dedi : ” yox , tam zamanıdır “.

Sordular nədən parlemant ?

O dedi : “ elə hər prablemi və müşkülü orada tartışıb və ona çözüm tapmaq mümkündür “.

Sordular pəki ?

O cavab verdi : “ pəki , həəə ki , nə ki “ ? və getdi .

Eşilbax         اِشیلباخ