Heç bilirsiniz niyə gecə ilə gündüz yarandı ?

ona görə ki gündüz oğurlayanlar , gecələr onları gizlədə-bilsinlər .

               ++++++++++

Bir adam kor deyildi , amma eynək ilə görürdü.      

Biri-də kor deyildi , eynəksiz görürdü .

Biri-də kor deyildi , nə eynək ilə , nədə eynəksiz görürdü .

Həds vürün siz , o adam haralı imiş ?

               ++++++++++

Heç bilirsiniz şərq ölkələrində , Şah ilə Prezidentin yeganə oxşar nöqtəsini ?

Hər ikisidə taxda çıxandan sonra , aşağaya (yerə ) enmək istəməz !

             ++++++++++

Adı-gözəldən , gönü-qalın sözünün nə olduğunu sordular !

O dedi : “ əgər Təbriz , Heris , Həmədan ... Qalı və Gəbələri.... avrupa bazarlarında cəəl olub və fars fərşi kimi satılırsa “ ?

“ Əgər bu cəəliyyat sizi tərpədmirsə ” ?

“ O zamman sizin qönünüz daha çox qalındı ” , deyə , deyə goyub , getdi !

              ++++++++++

Bir tarixi alış verişdə qızıl mıncıq verən zığ mıncıq alan azərbaycanlı tacir ! bu qazancından dolay nəşə olub və çox qurur yaşamış idi !

Elə yüz il sonra bu sefeh tacirin nəvə və nəticələri ,

Bu tarixi mamilənin zərərini , Türk dilin verb , Fars dilin almaq ilə izah edəbilmişdirlər !

             ++++++++++

İranın xarici işlər naziri Cava Zərifdən sordular.

Neyə bu qədər gülürsnız ? axı ağlamalı işə gülməzlər ki ?

O dedi : “ nəticəsiz işlərimə gülürəm”.

Sordular axı sizin işlərinizin heç zaman nəticəsi olmamış idi ?

O dedi :” bir az dözün “.

Sordular : nə qədər dözək ?

Dedi : “ dözün bomba kimi patlayacaq “.

Ahhhhhha patlayacaq !

             ++++++++++

Allah davası :

Bir Yəhudi , Müsəlmana dedi “ ay allahsız , sən özünü öldürərkən mənidə öldürürsən” .

Müsəlman cavab verdi və dedi “ allahsızları öldürmək içün intihar edirəm ” .

Katolik bunlar eşidərkən dedi “ qoy bu allahsızlar bir birini qırsınlar ”.

               +++++++++++

Qocalar evində iki dərdli qoca , dərdləşərkən hər kəs öz dərdindən və prablimindən söhbət edirmiş.

Birincisi o ikincisinə demiş , "mənim prablimim burdadir ki mənim sol ayağım yarım saat mənim özümdən qabax yuxuya gedir " .

İkinci qoca gülərək dedi ” əşiiiiiiii “ !!!

" o nədir ki "

" heç bilirsənmi işin dəhşəti nə yerdədir " ?

" mənim ayaqlarım yarım saat mənim özümdən sonrada , yuxudan ayılmayirlar "!!

               ++++++++++

Cənnətin qapısından sordular kimin üzüə açılmaq istəməzdiniz ?

Dedi : “üç adamın üzünə heç açılmaq isdəməz idim”.

“Bir , Əli-Əkbərinkinə” .

“İki , Haşimininkinə” .

“Üç , Rəfsəncanininkinə “.

               ++++++++++

Tutuşdurma :

Almanıyada bir gündə yeddi idarə işini görüb və yerinə yetirmək çox gözəl mümkündür !

Amma Azərbaycanda bir işə ! rüşvət vermədən , yeddi ay-da bitirmək çox çətindir !

               +++++++++++

Heç bilirsiniz çox danışanla , az danışan arasında olan ağırlıq nə qədərdir ?

Beş ton boş söz .

Elə ona görə-də ! yükü ağır olan şəxs , çox danışmaqla öz yükünü azadmağa çalışmışdır .

               ++++++++++

Eşşək belindəki yükə dedi :

“Ay evi xarab bu qədər ağırlığını salma belim qırıldı“

Yük dedi : “ ay avara , tək mənim ağırlığım deyildi. Ərbab oturub mənim üsdümdə ayağı ilə elə basır ki mənimdə nəfəsim çıxmayır “.

Eşşək ərbab sözünü eşidərkən ,

Gorxusun-dan qulaqlarını dikəldib və tovvv ilə yola düşdü ,

Elə bu heyn-də ,

tələsərkən ayağı daşa dəyib yerə yıxıldı və yük onun belindən yerə aşdı !

Yazıq Eşşək ayağa qalxıb , o yan bu yana göz atıb amma Ərbabı görməyib .

yükə diqqətlə baxıb və hisli deyib “ gərək hər yuxarıda oturanın sözünə inanmayasan ” !!!

               ++++++++++

Bir sağlam toplumdan üç nişan :

Din daxil , bedətləri reform eyləyənToplum .

Qadınla kişi arası farq olmayan bir Toplum.

Zəiflərinin yaşam haqqını qoruyan birToplum.

Birey-səl azadlığı , böyük yazan Toplum.

Siz başda üç nişan demişdiniz ? amma nədən birdən birə dörd oldu ?

Ona görə ki ! birey-səl azadlığının gəlişməsi o üçünün doğru qarantısıdır !

               ++++++++++

Adı-gözəldən şahçıların talehi ilə bağlı nəzər istədilər.

O dedi : “ İran adlanan yerdə şahçılar həmişə ona , buna Nökər və Casus olmaq şərt ilə İrana hakim olmuşdırlar .

Amma bu gündən etbarə iki faktorun varlığından dolayi , onlara nökərçilik-də fayda yetirmeyəcəkdir”

Eşik-də : “ Rus faktoru “.

İçəri-də : “ Güney Azərbaycan faktoru “ .

               ++++++++++

Qarnı zığlıya dedilər şoğlun nədir ?

Dedi : “yoxcu-başı” !

Qarnı yelliyə dedilər özünə şoğl seç ?

Dedi :” topcu-başı”!

Qıtmıra dedilər özünə bir ad qoy !

Dedi :” bəxşəndə” !

Qoturdan sordular hansı ad sənə uyğundur ?

Dedi :” rəxşəndə” !

Paxıla dedilər xoşuna gələn söz ?

Dedi :” qoy olmasın , dirəxşəndə ” !

               ++++++++++

Heç bilirsiniz mülayim bir yel nədən hızlı tufanın önünə keçdi ?

Çün ki arxadan rüşvət alanlar gəlirdirlər !

             ++++++++++