Tapmaca-da , Atmaca

Heç bilirsiniz niyə allah adama təkcə iki göz verdi ?

Buna görə ki !

Özgələrin malına , dörd göz ilə baxmasın .

Adət gözəlliyi !

Avto-busun gecişməsinə riyaksiya !

Almanıyada : beş dəqiqə geciş insanlarda təəcüb yaradır.

Türküyədə : yarım saat geciş deyinməyə səbəb olur .

İranda : on-iki saat geciş normal qarşılanır .

------------------------------------------------------------

Azərbaycan hakimləri və onların müxaliflərinin müştərək nüqtəsi !

Hər ikisi-də deyir , təkcə “ mən”

Elə Azərbaycanda bu əmələ , Opoziçion və Poziçion iş-birliyi demək , daha çox uyğundu !

---------------------------------------------------------------

Üç adama yazıqlar olsun !

O ki : xəbəri yoxdur ölməkdən

O ki : qorxdu uca gülməkdən

O ki : doymadı rüşvət yeməkdən

----------------------------------------------------------------

Bir insan tamam ömrünü yatmış idi , elə yataqdan qalxarkən , dedi “ ay nə yuxusızam ”

Sizcə o insan haralı olabilər ?

-----------------------------------------------------------------

Bakıda bir küçədə polis dilənçinin qabağını kəsdi !

dilənçi yalvararkən dedi “ vallah , billah mən bu günun payını artıqlığıca ödəmişəm ” .

polis listə baxdı və dedi “ qəbul ” “ödəmisən” !

“ amma onun maliyatını ödəməmisiniz ” !

--------------------------------------------------------------------------

Dünyanın təəccüblü işləri !

Azərbaycanlı ol , amma milli mənafeyini düşün !

Prezident seçil , amma şahlıq eylə !

Zəngin ölkədə yaşa , amma acınacaqlı yaşa !

Dilin olsun , amma yazıb oxumaqı bacarma !

-------------------------------------------------------------------

Devdən sordular nədən lüt və çılpaq gəzirsən ?

Dedi : köynək əynimə dar gəlir .

Milçəkdən sordular özünü nə təhər hiss edirsən ?

Dedi : dünya mənə dar gəlir .

Heç bilirsinizmi nə təhər , dəli qoca ilə ağılı qocanı tanımaq mümkündür ?

Ağıllı qoca gənclikdə qocalığa təcrübə qazanar , amma dəli qoca , qocalandan sonra başlar uşaqlanmağa .

Qeyri addi sistimlər ilə idarə olan ölkələr !

Məsləhət sistimi ya xod məsləhəti-nizam sistimi ilə idarə olan ölkə ! bəlkə İran .

Təvəkkül sistimi ilə idarə olan ölkə ! çox bəlkə İran

Osturlab yəni fala-baxmaq və duva yazmaq ilə yönətilən və idarə olan ölkə ! bərk bəlkə İran .

--------------------------------------------------------------------

Haqq-verdidən sordular , ay Haqq-verdi sənə niyə Haqq-verdi deyirlər ?

Cavab : çünkü məni Haqq vermişdi .

Sordular bəs bizi kim vermişdi ?

Cavab : Haxlı vemişdi .

Sordular bəs bunların farqi nə ?

Cavab : yalnız Q ilə X deyə qoyub getdi !

İranda o üç tartışma ki fars zıyalısını çox sevindirdi !

Mən azəriyəm , mən türkəm ! deyilən dava .

Mənim dilim önəmlidir , yox mənim dilim bir o qadərdə önəm daşımayır ! deyilən dava .

Birdə milli dəyərlərin davası yox ! mən , mən davası !

---------------------------------------------------------------

Bir siçan uzu zaman öz doğma ekiz qardaşını         görməmiş idi !

Bir yerdə fil ilə üzbəüzə gəldi ,

Siçan filə dedi “ vay allahsız qardaş ! çox yeməkdən öküzə dönmüsən ?

“ bir az diyet götür , oruc tud , fəqirləri yadına sal ...”

Fil bu təklifi eşidərkən dedi “ kəs səsini mərcimək bəy , heç mənim allahım ilə sənin allahın bir ola bilərmi ? bir de görüm , nə vaqdan biz qardaş olduq” ?

Eşilbax - اِشیلباخ