در طی سالیان دراز رسانه های فارس زبان که در خارج از ایران و برای ملت حاضر در ایران برنامه هایی اعم از خبر و تحلیل و ... پخش می کنند. هر از چند گاهی هم خبر هایی از آذربایجان پخش میکنند، به شرطی که این خبر به نفع تورک های آذربایجان نباشد و یا خبر را طوری وا نمود می کنند که تورک های آذربایجان جنوبی خطاکار نشان می دهند.

برای نمونه می توان سخنرانی اخیر حضرتپور شهردار اورمیه که به زبان مادری خود تورکی سخن گفته بود و یکی از خود بی خبر و مهمان آذربایجان اعتراض کرده بود که خود این مسئله نیاز به تحلیل فراوانی دارد. سراسیمه این خبر را طوری تحلیل کردند و حتی ساعتها در این مورد برنامه پخش کردند که گویا حضرت پور خطا کرده است، این خبر اگر در یکی و یا حتی دو تا از این رسانه ها پخش می شد موردی نبود ولی در تمام کانالهای فارسی زبان پخش شد و باز هم مثل همیشه گناهکار و خطاکار و .... تورکهای آذربایجان میباشند.

وقتی به صفحات این رسانه ها مراجعه می کنید جمله ای بی مفهوم و سرشار از نفهمی و افکار لجن پراکنی دیده می شود : رسانه فارسی زبانهای ایران.

خبرهایی از آتش سوزی در آمازون، آب شدن یخ های گرینلند ،کشته شدن سگ ها و ..... خبرهای از این چنین در این رسانه ها پخش شد، ولی از آتش سوزی قاراداغ ، از خشک شدن اورمو گؤلو، از دزدیده شدن معادن آذربایجان توسط رژیم به اصطلاح دشمن این رسانه ها خبری نیست.

نا خود آگاه افکار فاشیستی این رسانه های به اصلاح حامی و ناجی حقوق بشر و حیوانات در افکار تک تک ملل غیر فارس ها به خصوص تورک های آذربایجان جنوبی نمایان میشود.

اگر بخواهیم برای عملکرد این رسانه ها مثالی بزنیم، اینان بثان کفتارهایی می مانند که منتظرند ما بقی شکار را تکه تکه بکنند. به خاطر همین رفتار نژاد پرست و فاشبستی این کفتار صفتان هرگز در آذربایجان جایگاهی ندارند و نخواهند داشت .

آذوح- تورکیه تمسیلچی سی