شهید محمدرضا نصیریان مهندس، ژورنالیست و محقق آزربایجانی اهل اردبیل و از افراد مؤثر در جریان جنبش قلعۀ بابک در سالهای 1378 تا 1382 در اردبیل بود. شهید مهندس محمدرضا نصیریان مؤلف یک کتاب میدانی دربارۀ بابک خرمدین، قهرمان ملی ملت تورک آزربایجان بود که بر اصلیت تورکی و آزربایجانی بابک و وجهۀ تورکی و آزربایجانی قیام این قهرمان ملی و تاریخی تورکان آزربایجان تأکید می کرد. علاوه بر این کتاب، مقالات متعدد او در زمینۀ بیداری ملی تورکهای آزربایجان و کل ایران در هفته نامه های آوای اردبیل، وراوی، آراز و آذرآبادگان انتشار می یافت.

پرویز ورجاوند، پان ایرانیست فاشیست پانفارس ضد تورک، ضد آزربایجان، ضد غیرفارس، ضد بشر و عضو هیأت رهبری جبهه ملی ایران که در تاریخ 12 مهر 1379/ 3 اکتبر 2000 / 6 رجب 1421 طی نامه ای مشهور به محمد خاتمی، رئیس جمهور وقت ایران، فعالان حق طلب حرکت ملی آزربایجان را که هدفی جز احقاق ابتدایی ترین حقوق بشری برای ملت تورک خودشان ندارند، به تورکیه و جمهوری آزربایجان منتسب کرده و اکیداً و جداً خواستار رصد اطلاعاتی- امنیتی و سرکوب، دستگیری، شکنجه، زندانی کردن و سر به نیست کردن گستردۀ فعالان حرکت ملی آزربایجان که در قورولتای افتخارآمیز 300 تا 500 هزار نفری قلعۀ بابک شرکت می کردند و لغو امتیاز معدود نشریات تورکی - فارسی دانشجویی و غیر دانشجویی در آزربایجان جنوبی و کل ایران و در تنگنای شدید اطلاعاتی- امنیتی- پلیسی قرار دادن کلیه فعالان حرکت ملی آزربایجان از سوی حاکمیت جمهوری اسلامی ایران شده بود، با واکنش منطقی و بحق فعالان حرکت ملی آزربایجان مواجه شد. شهید مهندس محمدرضا نصیریان جزو آن دسته از فعالان شجاع و قهرمان حرکت ملی آزربایجان بود که از همان روز انتشار این نامۀ فاشیستی- راسیستی- پانفارسیستی ضد تورک و ضد آزربایجان و ضد بشر با انتشار مقالات متعدد، جوابیه های مختلف و بیدارساز و کوبنده ای از منظرها و نقطه نظرهای حقوق بشری، تاریخی، زبانی و فرهنگی، اجتماعی و سیاسی به پرویز ورجاوند فاشیست راسیست ضد تورک، ضد آزربایجان و ضد بشر و همفکران فاشیست راسیست پانفارس ضد تورک و ضد آزربایجان پانفارس- مانقورت او داد که همین فعالیتهای بی امان و مستمر ملی گرایانۀ شهید مهندس محمدرضا نصیریان او را در معرض رصد شبانه روزی مأموران ادارۀ اطلاعات و اطلاعات سپاه اردبیل قرار داد.

   شهید محمدرضا نصیریان از فعالان حرکت ملی آزربایجان و دارای فعالیتهای میدانی و قلمی مستمر، مداوم و بی امان بود. او از مؤسسین تشکیلات «گونش» به همراه عقیل آذردخت، فعال حرکت ملی آزربایجان در اردبیل بود. وی در مراسم راهپیمایی و تظاهرات در قلعۀ بابک از سال 1378 تا سال 1382 (سال مرگ مشکوک و نابهنگامش) به صورت جدی شرکت کرده و کتاب خود را (دربارۀ بابک) به صورت مجانی به شرکت کنندگان در این اجتماع حق طلبانۀ ضد فاشیسم راسیست فارس هدیه می کرد.

شهید مهندس نصیریان به صورت ناگهانی و بدون این که سابقۀ بیماری قلبی یا هیچگونه بیماری دیگری داشته باشد در زمستان سال 1382 در جوانی سکتۀ قلبی کرد و درگذشت. فوت او که در دوران جوانی و بدون سابقۀ هیچگونه بیماری به ناگاه درگذشت، با توجه به شواهد امر و مبارزات بی امان شهید محمدرضا نصیریان، بی گمان جنایت ضد بشری مأموران اطلاعاتی- امنیتی و از سری جنایات زنجیره ای تروریستی فاشیسم راسیست ضد تورک و ضد آزربایجان رژیم جمهوری اسلامی ایران علیه فعالان حق طلب حرکت ملی آزربایجان بود و بدون هیچ شک و شبهه ای مأموران وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه رژیم جمهوری اسلامی ایران در به شهادت رساندن این شهید نخبه و ارزندۀ حرکت ملی دست داشته اند. با توجه به تجربه ای که شخصاً داریم یکی از پیغامهای تهدیدآمیزی که به صورت کلیشه ای و قالبی، مأموران جلاد اطلاعات رژیم ضد بشر جمهوری اسلامی ایران به فعالان صادق، باسواد، نخبه، دارای تحصیلات دانشگاهی، کم نظیر و پرکار حرکت ملی از طرف «مخبرها»ی خودشان می فرستند این است که «اگر در راه صاف و راست پایت گیر کند و بیفتی و بمیری بدان که ما (جلادان ضد بشر اطلاعاتی) در آن نقش داشته ایم و ما تو را کشته ایم»!!! بر این اساس بی شک شهادت مهندس محمدرضا نصیریان نیز از سری جنایات برنامه ریزی شده مأموران اطلاعات در اردبیل بوده است.  

همرزمان و دوستان شهید مهندس محمدرضا نصیریان در اردبیل همواره و همیشه از وی به خوبی و خوش اخلاقی و نیکی یاد می کنند. به گفتۀ این فعالان حرکت ملی، مراسم بزرگداشت شهید مهندس نصیریان در شهر اردبیل تبدیل به یک میتینگ سیاسی علیه حاکمیت ضد تورک، ضد آزربایجان، ضد غیرفارس و ضد بشر جمهوری اسلامی ایران شد.

به گفتۀ حسن کریمزاده فعال حرکت ملی آزربایجان از اردبیل که هم اکنون در تورکیه ساکن است و در تلگرام و سایت ca.axar.az مقاله ها و مطالب ارزنده و افشاگرانه ملی می نویسد و منتشر می کند، شهید مهندس محمدرضا نصیریان جزو اولین های حرکت ملی آزربایجان بوده و هست که هم، زمانی که زنده بود و هم از شهادت قهرمانانه اش، متأسفانه هم قربانی ماشین تخریب حاکمیت جمهوری اسلامی ایران و هم «ماشین تخریب در حرکت ملی آزربایجان» شد، طوری که نام تشکیلات «گونش» که خود شهید از مؤسسین آن بود، از اعلامیه های مجلس ترحیمش حذف شد و این اعلامیه ها نیز در مقابل مسجد محل تعزیه اش در شهر اردبیل توسط برخی از مانقورتهای حاکمیت و حتی برخی از فعالان حرکت ملی پاره شد!

حجت الاسلام عبدالعزیز عظیمی قدیم که از فعالان بنام و قدیمی و غیور حرکت ملی آزربایجان بوده و هست، در مراسم اولین پنجشنبۀ شهادت مهندس محمدرضا نصیریان در زمستان 1382، برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی ایران به منبر مسجد رفت و پانفارسهای فاشیست، شوونیستهای و مؤسسین مکتب ایرانشهری از جمله محمود افشارها را شجاعانه و با قدرت و شدت محکوم کرد و از خدمات ملی شهید محمدرضا نصیریان تقدیر و قدردانی کرد.

هرچند یاد نام و خاطرۀ درگذشتگان و شهدای حرکت ملی که مثل شهید محمدرضا نصیریان با مرگهای مشکوک و به صورت زنجیره ای توسط مأموران اطلاعاتی- امنیتی حاکمیت ضد تورک، ضد آزربایجان و ضد بشر جمهوری اسلامی ایران به شهادت رسیده اند، به واسطۀ ضعف رسانه ای حرکت ملی ملت تورک آزربایجان شرایط مطلوب و شایسته ای ندارد، اما در این میان و در حق شهید مهندس محمدرضا نصیریان متأسفانه اجحاف بسیاری شده است. بنابراین در این رابطه احساس تکلیف کرده، این یادداشت را انتشار دادیم. امیدواریم که کوتاهی و قصور فعالان حرکت ملی آزربایجان در این خصوص به زودی بر طرف شود و نسبت یه شهدا و روشنگران به شهادت رسیدۀ حرکت ملی آزربایجان، هر که باشند و منسوب به هر تشکیلاتی که باشند، ادای دین بکنیم. (با تشکر فراوان از جناب آقای حسن کریمزاده فعال حرکت ملی آزربایجان ساکن در تورکیه که این مطالب را در اختیار ما گذاشتند).

آری! شهید مهندس محمدرضا نصیریان قهرمان، اولین و آخرین شهید نخبۀ حرکت مقدس ملی ملت تورک آزربایجان نبوده و نیست پیش از او و پس از او این «قتلهای زنجیره ای فعالان نخبه و برجستۀ حرکت ملی آزربایجان» طبق مدارکی که ما تا کنون در دست داریم، با به شهادت رساندن نجف رنجبر فعال حرکت ملی آزربایجان در سال 1375 شروع شده و با به شهادت رساندن پروفسور محمدتقی زهتابی کیریشچی پدر حرکت ملی ملت تورک آزربایجان و کل ایران در دی ماه سال 1377 ادامه یافته است. در سالهای بعد قتلهای پنهان و آشکار دیگر نخبگان قهرمان ملت تورک آزربایجان که مدارک آنها در دستهای ما موجود هست، به دست حاکمیت ضد تورک، ضد آزربایجان و ضد بشر جمهوری اسلامی ایران اتفاق افتاده است؛ از جمله دکتر روح الله دیندار (از ساراب)، میرکاظم موسوی (از کرج)، نادر موسی زاده (از خوی)، مهدی طالبی (آلپای زنگانلی: از زنگان)، بابک نوری (از کلیبر)، سهند افشاری (در راه اردبیل)، جلیل عابدی (از خیاو)، محمدعلی جنت نیا (از سولدوز)، عسگر قاسمی (از سولدوز)، همت اسم زاده (از سولدوز)، حسین فتحی پور (از سولدوز)، توحید آذریون (از سولدوز)، عیوض سیاحی (از اورمو)، فرزاد اسدپور (از اورمو)، مجید خدایی (از تبریز)، رسول محرمی پارام (از تبریز)، رضا میرآقاپور درویش (از تبریز)، بهزاد صبوحی نژاد (از تبریز)، ستار سلیمی (از تبریز)، وحید داور پناه (از تبریز، کورشده توسط حاکمیت)، سینا طارق (از تبریز)، اکبر نوروزی (از تبریز)، سیاره رشتبری (از تبریز)، فرهاد محسنی نگارستان (از تبریز)، افشین عرفان خسروشاهی (از تبریز)، قادر صدیقی (از تبریز)، مهندس غلامرضا امانی به همراه دو برادرش (از تبریز)، چنگیز بخت آور (از تبریز)، میترا رضایی (از خوی)، مجید امیری (از تبریز که در حال نوشتن کتابی افشاگرانه و بیدارساز علیه حاکمیت ضد انسان جمهوری اسلامی به نام «قاراقوتو qaraqutu» بود)، حمیدرضا عبدی (از تبریز)، داریوش طبّاخی (از سولدوز)، غلامحسین ناصری (از نمین اردبیل)، علاءالدین ملماسی (از تبریز)، ابراهیم جعفرزاده به همراه همسرشان مینا کهربایی و دختر دو ساله شان آیلا (از خوی)، ناصر خانزاده (از تبریز)، دکتر اصغر پیرزاده (از اردبیل)، محمدحسن هرگلی معروف به «حسن دمیرچی» و «حسن آزربایجان» پدر معنوی حرکت ملی آزربایجان (از تبریز) و دهها و بلکه صدها مبارز نخبه، ژرونالیست، شاعر، نویسنده، معلم، متفکر و فعال نامدار و گمنام ارزشمند ملی ملت تورک آزربایجان در طول سه دهۀ اخیر توسط حاکمیت جمهوری اسلامی ایران شهید شده اند. شرحی از بیش از 40 تن از این شهدای راه آزادی آزربایجان توسط سایت آذوح و فعال و مبارز صادق و اندیشمند و بی نظیر جنبش دانشجویی حرکت ملی آزربایجان، جناب آقای امیر مردانی داده شده است که علاقه مندان می توانند به شنیدن آن در سایت آذوح تحت عنوان «رادیو هارای: گفتگو با سخنگوی آذوح – دهها مورد مرگ مشکوک فعالان حرکت ملی آزربایجان» اقدام کنند:

https://youtu.be/hq46wKJIHo8

گزارش قتل و مرگ مشکوک 34 فعال آذربایجانی - امیر مردانی

https://www.youtube.com/watch?v=4y3Xc4Vcxdw

و یا این مقالۀ «نکته های مهم، ارزشمند و تاریخی در سخنرانی آقای امیر مردانی در «رادیو هارای» (شهدای حرکت ملی آزربایجان)» مرا که با الهام از سخنرانی مهم و استراتژیک جناب آقای امیر مردانی نوشته شده است را نیز می توانند بخوانند:

https://www.azoh.net/%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87/3937-%D9%86%DA%A9%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF-%D9%88-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%C2%AB%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%88-%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%C2%BB-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%88%D9%91%D9%84-%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%88%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86.html

         

این شهیدان ارزشمند، فقط اندکی از هزینه های سنگینی هستند که ملت قهرمان و تاریخساز تورک آزربایجان در راه مقدس آزادی و استقلال خود از چنگال اشغال و استعمال فاشیسم راسیست ضد تورک، ضد آزربایجان و ضد بشر فارس ایران پرداخته و هنوز هم می پردازد.

بدین وسیلۀ تشکیلات و سایت آذوح با پرداختن به این امر بسیار مهم حیاتی جمع آوری و انتشار اطلاعات مربوط به شهدای حرکت ملی آزربایجان، از تمامی فعالان ملی آزربایجان در هر کجا که هستند خواهشمند است که در مورد مرگهای مشکوک یا هرگونه شهادت فعالان حرکت ملی دیگر سکوت نکنند و اطلاعات ذیقیمت را از طریق ایمیل و تلفن به سایت آذوح بفرستند و یقین داشته باشند که در انتشار گسترده و انعکاس اطلاعات مربوط به شهدای حرکت ملی مان ذره ای کوتاهی و درنگ نخواهیم کرد.

به امید آزادی ملت تورک آزربایجان و کل ایران از اشغال و استعمار ایران اهریمن زده و فاشیسم راسیست ضد تورک، ضد آزربایجان و ضد بشر پانفارس حاکم بر ایران.

اوجالان ساوالان- پنج شنبه 24 مرداد 1398- 15 اوت 2019- 13 ذوالحجه 1440