Tapmaca-da , Atmaca

Üç dənə ayaq bir birini minmiş idi.                        

Üsdəki ayaq dedi “ nə gözəl altım yumuşaq və istidi ”

Ortadakı ayaq dedi “ üsdümdə ki ağırlığ olmasaydı altım yumuşaq və istidir ”

ən altda ki ayaqdan heç bir səs yox idi , çünkü nəfəsi çıxmayırdı .

--------------------------------------------------------------------

Bir hayvan sevər Mirza : morğdariyə getdi söylədi bu morğdarinin Rəisini görmək istərəm.

Rəis gəldi , dedi : “ xir ola Mirza ! nə əcəb bizi yad etmisən ”

Mirza dedi “ bu kampaninin aylıq protokolunu görmək isteyrəm ”?

Rəis : “ nə üçün”?

Mirza :

“Toyuqların sərbəs dolaşım haqqını görmək isteyrəm ” .

Rəis bu sözdən qorxdu , iztiraba düşdü !

Rəisin maavini bu halı görərkən Mirzadan sordu

“ A AA Mirza bu gün naharda nə yemisiniz ” ?

Miza : “ toyuq plovvvvu ”

Maavin “haaaaaa qarnınızda olanların sərbəst dolaşım haqqını heç bir kontrol eylədinizmi ” ?

Mirza bu sözü eşidərkən !

Dedi : “ mənə telefun gəldi mən getməliyəm. ”

Elə o zamandan hər gün beş toyuq yeyən mirza !!!

Toyuqları müdafe eyləməklə məşğuldur !

-------------------------------------------------------------

Bir çoban-dan fəlakət ilə , ən böyük fəlakətin fərqini sordular.

O dedi “ İngiltərə əli ilə İran tarixinin cəəli bir fəlakətdir “

“O cəəliyata fars ziyalılarının inanması ən böyük fəlakətdir.”

“amma , amma” “ Azərbaycanlıların o olaydan xəbərsizliyi fəlakətin fəlakətidir “

elə çoban bu sözdən sonra bir dəfəlik gözdən itdi .

--------------------------------------------------------------------

Heç bilirsiz niyə fars ziyalıları milçəyi Tərlan və Pişiyi Aslan görürlər ?

çün-kü onlar cəəl eyləməyə adət etmişdirlər !

--------------------------------------------------------------------

Bir İt , Eşşəkdən soruşdu işiniz nədir ?          

Eşşək dedi “ ərbabın yükünü daşımaq və havaya təpik atmaq ”

Eşşək İtdən soruşdu bəs sizin şoğlunız nədir ?

İt söylədi “ ərbabı qorumaq və havaya hürmək ”

Eşşək güldü !

İt soruşdu niyə bəs güldünüz ?

Eşşək cavab verdi və dedi “ bəs vəzifəmiz eynidir

əl ver, yandaş (əl ver həmkar ) ” .

Eşilbax   اِشیلباخ