دقیقا به یاد دارم چند سال پیش در دولت آقای احمدی نژاد زمزمه های کسر صفرهای واحد پولی ایران و تغییر نام آن از ریال ، جزو مباحث داغ آن روزها بود . گویی قرار بود با عملی شدن این دو تصمیم تمامی مشکلات اقتصادی کشور حل و فصل گردیده و ایران به کشور گل و بلبل تبدیل گردد . در آن روزها بیش از هر چیز علمای سیاسی و اقتصادی کشور و صاحب نظران امر در بحث انتخاب نام واحد پولی جدید معطل مانده بودند و چنان بنظر می رسید که انتخاب نام مناسب ، از مباحث کارشناسی حذف صفرها و نتایج حاصل از آن بر پیکره اقتصادی کشور بسیار مهمتر می باشد . آنزمان بحث از حذف سه صفر از واحد پولی بود و طبیعتا واحد پولی مرسوم بین عموم مردم تومان یا تومن بود لذا قوی ترین و محتمل ترین گزینه نیز تومن مطرح می گردید ولی عاقبت وزیر وقت اقتصاد در یک مصاحبه که ابتدا از اخبار ساعت 14 پخش گردید فرمودند جایگزینی کلمه تومن به هیچ وجه امکان پذیر نمی باشد چرا که تومن واژه ای ترکی می باشد ! و چنین بود که بحث کسر صفرهای واحد پولی نیز بدون نتیجه خاص نیمه بایگانی گردید .

حال پس از گذشت چندین سال خبر از حذف چهار صفر از واحد پولی کشور در خروجی خبرگزاری های رسمی ایران قرار گرفته است . تصمیمی که مطمئنا بر اساس تجربه های پیشین در کشور بیش از مباحث کارشناسی ، بر اساس مصلحت اندیشی ها صورت خواهد پذیرفت .

چرا که اگر هدف از اینکار سامان دادن به اقتصاد بی در و پیکر کشور باشد باید ابتدا قبل از هر چیز تلاش و اقدام اساسی در جهت رفع موانع تولید در کشور انجام پذیرد . باید کنترل تورم لجام گسیخته با روشهای علمی توسط اقتصاد دانان زبده عملی گردد . باید برای همیشه نقطه پایانی بر بحث رانت و اقتصاد خودی ها گذارده شود . باید برای همیشه دست دزدان و اختلاس گران حکومتی و آقازاده ها از اقتصاد این کشور قطع گردد . باید ثروت کشور بطور عادلانه و بر اساس نیازها نه مصلحت اندیشی های سیاسی بین شهرها و استانهای کشور تقسیم گردد . باید اقتصاد آزاد جایگزین اقتصاد حکومتی و دولتی گردد . باید فعالیت اشخاص در امور اقتصادی و حمایت از آنان بر اساس توانمندی های آنان باشد نه بر اساس خطوط فکری و وابستگی به حکومت و دولت . باید نگاه امنیتی از روی سرمایه گذاران و فعالین اقتصادی مستقل و غیر وابسته بطور همیشگی برداشته شود . باید دستگاه قضاء فارغ از هر گونه مصلحت اندیشی سیاسی همراه با میم ، سین ، ح ، ب ها و سلطان های سکه و برنج و کاغذ و کاغذ بازیهای ظاهری ، عاملان اصلی و پشت پرده را نیز به پای میز محاکمه کشانده و طبق قانون بدون هیچ اغماضی با آنها رفتار گردد و همچنین اجرایی شدن دیگر «بایدها» .

اما با این وجود باز بعید است اقتصاد ایران در مسیر واقعی توسعه و پیشرفت قرار گیرد چرا که قبل از هر اقدامی لازمه توسعه اقتصادی ، توسعه مدنی و فرهنگی آن جامعه می باشد .

تا زمانیکه در کشور ایران فضای بسته و محدود بر گرفته از اندیشه های فاشیستی و تفکرات شئونیستی جای خود را به فضای باز منطق و اندیشه های کثرت گرا و پلورالیسم نداده است در اقتصاد این کشور تصمیمات بزرگ و تعیین کننده اقتصادی بخاطر نام ترکی واحد پولی (تومن) ، بدون عمل و نتیجه ، بایکوت خواهد گردید !!!