آذوح: کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی با علی عزیزی فعال ملی آذربایجانی در خصوص مراسم سالانه قلعه بابک به مصاحبه پرداخته است.

آقای علی عزیزی فعال ساکن شهرستان اورمیه در قسمتی از مصاحبه می گوید : "

بعد از پایان جنگ ایران و عراق، ترک‌های آذربایجانی، از سیاست‌های جمهوری اسلامی قطع امید کردند و از تحقق خواسته‌های خود ناامید شدند و بر همین اساس جنبش‌های مختلف مانند جنبش دانشجویی شکل گرفت تا خواسته‌های خود را مطالبه کنند.

یکی از مکان‌هایی که فعالان آذربایجانی در آن درخواست‌های خود را مطالبه کردند و مراسماتی را شکل دادند قلعه بابک بود که تقریبا از اوایل دهه ۷۰ آغاز شد و از اواخر این دهه تا اوایل دهه ۸۰ به اوج خود رسید و ...."

علی عزیزی در قسمتی از ادامه مصاحبه گفت:

تحصیل به زبان مادری، رفع تبعیض‌های اقتصادی و سیاسی علیه تُرک‌ها، تاسیس تلویزیون ۲۴ ساعته و حتی اداره کشور به صورت فدرالی از جمله‌های خواسته‌هایی است که فعالان در این مراسم طرح می‌کنند...."

در این مصاحبه دلایل تجمع فعالین آذربایجانی در قلعه بابک ، زمان آغاز مراسم، خواستها و مطالبات فعالین در قلعه بابک ، نحوه برخورد بافعالین و بازداشت ها در سالهای گذشته ، توسط آقای عزیزی توضیح داده شده است.

جهت مشاهده و شنیدن گفتگوی کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی با علی عزیزی میتوانید به آدرس سایت

https://www.kampain.info/archive/34859.htm

مراجعه نمایید.