امروز هم در کارزار دیپلماسی و هم در کارزار جنگ تجاری-اقتصادی شاهد حملات و تهاجمات هدفمندانه جمهوری اسلامی ،به ایده ها و آرمان های ترامپ و دم و دستگاه های پیچیده دیپلماسی آن بودیم.

ظاهرا جمهوری اسلامی و سردمداران دستگاه سیاسی و نظامی آن به خوبی واقف بودند که در شرایط فعلی، ترامپ و سران سیاسی ونظامی امریکا ،توانایی و جسارت لازمه جهت یک رویارویی نظامی گسترده با ایران را ندارند، به همین علت با انجام عملیاتی سنجیده و هماهنگ در دو جبهه حملاتی هدفمند را علیه آمریکا و متحدانش طرح ریزی و اجرا کردند،به همین علت، امروز را می توان روز پیروزی دیپلماتیک و نظامی جمهوری اسلامی در عرصه دیپلماسی - اقتصادی و حتی نظامی دانست.

جمهوری اسلامی بارها تاکید کرده بود،که اگر ایران نتواند نفت صادر کند،به هیچ کشوری هم اجازه نخواهد داد که از تنگه و یا خلیج کشتی های نفتکش خود را به سلامت عبور دهد و در این چند روزه هم برای اثبات این مدعا به کرات این تئوری را از حالت طرح و شعار در آورده و به مرحله عملیاتی ارتقا داد.

به نظر می رسد که این گفته ترامپ:که در صورت حمله ویا تهدید ایران به منافع دولت آمریکا و یا هم پیمانانش،پاسخی مرگبار و نابود کننده دریافت خواهد کرد، چیزی جز یک بلوف بزرگ و توخالی نبود که با انگیزه ترساندن و ایجاد خوف و آشفتگی در دل دیپلماسی حکومت ایران و مراکز تصمیم گیری حکومت طرح شده بود.

در حقیقت ترامپ برخلاف ادبیات حماسی و جنگ طلبانه خود و بر خلاف تصور واندیشه مجموعه و سران تیم شاهین اش ،به دیپلماسی فشار حداکثری و جنگ اقتصادی اعتقاد داشته و از رویارویی نظامی به شدت پرهیز می کند .و اتفاقا موفقیت هایی رو هم که در عرصه نبرد با کشورهای مختلف کم زور و پر زور به دست آورده،همه در رویارویی با نبردهای اقتصادی بوده است.بی تفاوتی او نسبت به حوادث در سودان ،لیبی،کشتارهای ادلب در سوریه توسط رژیم بشار اسد،تهاجمات مکررحوثی ها به مراکز نظامی - اقتصادی عربستان و امارات ودر نهایت به آتش کشیدن نفتکش ها در خلیج ،همه وهمه بیانگر ترس و واهمه ترامپ از یک رویا رویی نظامی ست.

واقف بودن به ترس ترامپ از رویارویی نظامی و حالت انفعالی گرفتن آمریکا و متحدینش نسبت به حملات اخیر به نفتکش ها ،به ایران و هم پیمانان متحدش جرات مضاعف خواهد داد که دایره و شدت حملاتشان را گسترش داده و ضربات شدیدتری را به آمریکا و متحدانش وارد سازند.پس براحتی می توان پیش بینی کرد که این حملات به نفتکش ها هم چنان ادامه خواهد داشت.