یکی از مسائلی که همواره ذهن نگارنده را درگیر کرده است بحث #افتخار کردن به دیگران است.این یک پدیده عمومی در کشور علی الخصوص خطه عزیزمان #آذربایجان است.

بارها و صدها بار در طول یکسال ملاحظه می شود برخی دوستان، رسانه ها #ذره_بینی بدست گرفتند تا به محض اینکه فردی #آذربایجانی در یک برنامه تلویزیونی چند کلمه #ترکی را به زور ادا می کند او را #برجسته نمایند و همه را #دعوت برای #افتخار کردن به آن فرد کنند.

#پرسش اول این است که تا کی قرار است ما #افتخار کنیم؟ آیا وقت آن نرسیده که آنها نیز به #دیار خود افتخار نمایند و از ادای چند کلمه ترکی آنهم با #لهجه فراتر روند و #اثرات موفقیتهایشان را در دیارمان نیز ببینیم؟

تا کی قرار است به اشخاصی #افتخار کنیم که در پس ذهنشان #آذربایجان یک منطقه #جغرافیایی است در شمال غرب کشورمان؟ آیا وقت آن نرسیده به #صاحبان_صنعت در تمامی شاخه ها و حوزه های آن، #شاعران گمنام، #پزشکان ماهر و متخصص، #اساتید طراز اول دانشگاهی، #نخبگان، #عالمان دینی و....افتخار کنیم؟

چرا در لیست کسانی که به آنها افتخار می کنیم، صاحبان #تکدانه ها، #شیرین_عسل ها و... که باید نامشان برای ما تک و شیرین باشد به سختی دیده می شود؟

غیر این است در سایه همان #تعصب این کارآفرینان منطقه است که شاهد وجود انواع برندها در سطح ایران و منطقه ای در آذربایجان و اشتغالزایی هستیم؟

آیا می دانیم چه #شاعران و ادیبان قدری داریم که در همین آذربایجان سالهاست برای اعتلا و غنی کردن ادبیاتمان در خفا و سکوت تلاش می کنند؟ آیا میدانیم #پزشکانی خبره در منطقه داریم که نه تنها سزاوار حضور در مرکز بلکه در بهترین مراکز درمانی در سطح جهانی هستند؟

آیا وقت آن نرسیده قدردان اساتیدی باشیم که از خیلی #موقعیت ها عبور کردند اما از #آذربایجان عبور نکردند؟

آیا وقت آن نرسیده #ذره_بین_ها را بشکنیم و با #چشمان باز نخبگانمان را ببینیم؟

آیا وقت آن نرسیده به #علمای_دینی مان که نقش اساسی در تاریخ این مرز و بوم و تقویت #شیعه در جهان اسلام داشتند ولی ناشناخته ماندند نیز کمی افتخار کنیم؟ آیا هنوز زود است #باکرهای ناشناخته را شناسایی کنیم و به آنها نیز افتخار کنیم؟

آیا وقت آن نرسیده کمی نیز تامل کنیم و #لیست کسانی را که به آنها افتخار کردیم ولی از آنها #پشت_پا خوردیم بیاندیشیم و دنبال افتخارآفرینان واقعی باشیم؟

آیا وقت آن نرسیده #تکیه_دهندگان بر #صندلی_های_سبز مرکز تلاش کنند کمی نیز به آنها #افتخار کنیم؟ ما سالهاست #منتظر آن هستیم به آنها افتخار کنیم. ما منتظر انداختن #شال_افتخار برگردنشان از #رنگ تلاش و کوشش هستیم نه #شال_قرمز_تراکتور! آیا وقت آن نرسیده این بزرگواران میزان اثرگذاری خود را به کارآفرینان منطقه #کمی_فقط_کمی نزدیک نمایند؟