böyük tablo - baş analiz

elə tarix öz təkrarını o keçmişin unudan və onu yaddaş səhifələrində arşivləşdirməyən millətlərə çox bahaya başa gəldiyini diyərək , çox sərt vurğulamışdı ! elənçi toplumlar uzun sürə qara günlərə məruz qalaraq çətin şərtlərə rahatca boyun əymişdir , necə ki iran adlanan yerdə bu son yüz ildə Azərbaycan türklərinin talehi azından dört dəfə iran mərkəzi tərəfindən eyni varıyantda təkrar olmuşdur.

elə bu acı təcrübəyə əsaslanaraq bu mövzunu bir ixdar kimi vurğulamaq , əslində bizim yazının Böyük Tablosu olmuşdur ,

demək ki ırqıçı panfarsın çeşitli qanadları bəhmən inqlabı ərəfəsində və bla-fasilə inqlabdan sonra ərbablarının əmri və onların verdiyi önərilər əsasında həm istrateji və həm taktiklərini dəyşdirəbilmişdirlər , yəni o qatil savakların hakmiyəti yıxılandan sonra ! bu ırqıçı çətələr bir sızma və nifuz eyləmək əyləminə üz gətirmişlər , əlbətdə ki onlar öz ərbablarının əmri və onların göstərdiyi metodlar ilə bu işi gərçəkləşdirməyi bacarmışlar.

çox açıq , aydın demək gərəkən ki heç bir təcrübəyə malik olmayan bəhmən inqlabçıları dini əsas və islam idolojisin bir şərt kimi hər nəyə ölçü , hər şeyə biçim tanıyarkən yalnış qərarlara gəlmişdilər ,

əgər təyin edici yeganə şərt bu tarixi olaya və millət inqlabına yəni məktəbi və ya qeyir məktəbi olmaq önəm daşıyırmişsa ? o zaman bu günkü durum o qədərin haqlı nəticəsidir .

elə həmən ölçü ya həmən söyləm inqlab düşmanlarınada bir böyük avantajı və fürsəti yarada bilmişdir , əgər biz bu günkü aynadan o səkkiz il İran , İraq davasına baxa bilsək , körəcəyik ki o senariya bu gün öz istəyinə yaxınlaşmışdır yəni arman-gəra inqlabçılar hamısı ya cəbhələrdə ölüb ya invalid düşmüş ya xod hükümətdən kanara qoyulmuşdurlar və cəhad-sazəndə dediyin porjənin sərmayası silah karxanalarına axaraq , ölkə bir böyük fəlakətlə qarşı qarşıya qalmışdır , eyn halda casuslar həssas yerlərə və nöqtələrə yerləşdirilmişdir , bu olayla yanaşı panfarsin hər qanadı maddi , mənəvi yardımlarla qıdalanıb və orqanize edilmişdir, onlar hər vasitə ilə hakmiyyətə çatmağı leqitim görərək və hər çirkin işə hazırlaşmıdırlar ! onlar ki hər şivə , metoddan faydalanaraq bu gün iranda dərin dövləti ələ keçirib və ya onu yönətə bilmişdirlər.

onlar o primtiv şahçılar və savaka bağlı səviyyəsiz nökər və çətə dəstələri olmuşdur, onların etgisi o qədər büyük olmuşdır ki əhmədinəjad və ruhani bəzi vaxtlar onların dli və ağzı ilə danışaraq bir gündə bastangəra olmuşdırlar .

demək ki bü günkü nəticə etibari ilə hər nə və hər şey açıq , aydındır , tamam casuslar və inqlabın istəklərinə qarşı olanlar iran hükümətin tamam kamal içərisinə sızmağı bacarmışlar , bir bir paralel dövlət kimi çox məqamları ya ələ alıb ya orada orqanize etməyi haxlamışdırlar! məlum olduğu kimi casusluqla məşğul olan cənablar və onların ərbabları bu gün bir çenc adı altında rejimi köçürtməyə şərait hazırlayabilmişdir.

iranda yaşıyan millətləri aldadmaq üçün bu cənablar və mafiyai dəstlər öz işlərini rahatca gərçəkləşdirmək üçün tamam günahları hətmən bir şəxsin bir mərkəzin boynuna yıxaraq o nöqtəni hədəf qərar vermişdirlər .

elə bu əsnada o şəxsi mənfur edərək o mərkəzi əfkarı umumdə öldürməyə çox sərmaya yatırmışdırlar.

biz Azərbaycanlılara ixdar verici əməl bu ki, irqıçı dəstələrin azadcasına içəri və eşik telefon trafikləri və ələni iş birliyi , və koordinə qruplarının yayğın yayılmasıdır , onlar rəsmi və tanınmış adlar altında bu çenc olayın təblığ edərək , ona kamoy arası (əfkarı umumi də) yer hazırlamaqla məşğuldurlar .

elə doğrudanda onların bu gündəmi hər kəsi şaşırtmışdır , aya bu günkü hökumətin içində bunlara göz yumanlar bəs kimdirlər ?

aya kontrol doğurdanda əldən çıxmışdı ?

aya nifuzilər və casuslar dərə-bəyli hakim edəbilmişdirlər ?

bəs nədən çenc-dən söz aparanlar bu qədər azadcasına fəaliyyət ilə məşğuldurlar ?

o yerdə ki Abbas lisanilər , lətif Həsənilər yalnız təbiyi haqlar üçün uzun həbsilərə məruz qalmışdırlar .

bəs demək ki Azərbaycan milli demoratik hərəkatinin eşik qanadı , bu çirkin olayları bu xəyanətləri görə görə , bir bərabər hüquqla etilafa gedəbilməməsinin səbəbini düşünmək çox çətin olmuşdur , əgər bu görsənən olaylar bir gərçəksə o zaman çox təsüflə tarix bu günü eyni olduğu kimi yaddaş edərək , bir daha təkrarının səbəbi ilə bizi qınayacaqdır .

sattar slami 25.02.2019