نه تنها خامنه ای و روحانی و ظریف بلکه کل جمهوری اسلامی در حال مرگ و شووینیسم فارس با ارمنستان باهمند و خاک قره باغ را مال ارمنستان می دانند نه تنها در گفتار و نظر بلکه در عمل.

اما ما لزومی به تعارفات دیپلماتیک و فریب خود نداریم خامنه ای ضد تورک و ضد آزربایجان کجا گفته است: قره باغ خاک اسلام است؟ هیچ جا ، چنین چیزی نگفته است.

بر فرض محال هم گفته باشد: اسلام خامنه ای ، اسلام شعوبی و شیعۀ فارسی است، اسلام خامنه ای ، اسلام تروریستی پخش شده در شبکۀ سحر آزری و اسلام صادر شده در خاور میانه خونین و جنگ زده است. اسلام اسارت و استعمار است نه اسلام رهایی و استقلال. و در ثانی، برای ما، قره باغ خاک پاک آزربایجان است نه خاک ارمنستان و نه خاک اسلام شعوبی وفارسی.

باز هم حق فریب خود و فعالین تازه وارد را نداریم که دولت روحانی و ظریف برای نخست وزیر ارمنستان ، فرش قرمز پهن کردند نه خیر! این سیاست کل نظام جمهوری اسلامی و تمام دولت هایش است اصلاً این سیاست تاریخ دیرینه دارد از وقتی که پرچم مقدس سه رنگ آزربایجان توسط محمد امین رسول زاده برافراشته شد از آن زمان،شووینیسم فارس نه تنها با کلمۀ مقدس آزربایجان، با کل هستی و هویت آزربایجان چه در جنوبش و چه در شمالش دشمنی صددرصدی داشته و دارد و از زمان استقلال دوبارۀ آزربایجان شمالی، و بخصوص از زمان شروع جنگ قره باغ مظلوم و اشغالی تا به امروز، جمهوری اسلامی و کل شووینیسم چپ و راست فارس در کنار روسیه و فرانسه، یکی از مدافعین جان برکف ارمنستان غاصب وجنایتکار بوده اند.

حالا که سیاست جمهوری اسلامی ایران و موضع همۀ شووینیست های فارس در حمایت همۀ جانبه از ارمنستان برای همۀ ما فعالین حرکت ملی و رهایی بخش آزربایجان جنوبی، مثل روز روشن وآشکار است چرا باز هم خود را فریب می دهیم؟دولت روحانی این کار را کرد؟ یا ظریف و یونسی این کار را کرد؟ نه خیر فعالین عزیز، خامنه ای در این مملکت همه کاره است و هر دولتی هم با اشاره ایشان کار انجام می دهد و از اولین روز جنگ قره باغ، اغلب مردم عادی جنوب آزربایجان از جلفا و پلدشت، از سیه رود و علمدار گرگر تا خاروانا ، از ورزقان تا اهر و کلیبر وخداآفرین و آصلان دوز و غیره شاهد بودند که چطور سپاه پاسداران و کل ادارات و مآموران دولتی بی شرف در موقع جنگ قره باغ، برعلیه جنگ زدگان مظلوم قره باغ آزربایجان تبلیغات وعمل می کردند! نه تنها به مظلومان شیعۀ قره باغ کمکی نکردند بلکه با دادن یک بسته نان، اموال جنگ زدگان را غارت کردند! حتی بی شرفها به جنگ زدگان تجاوز کردند!

باید برای همیشه بدانیم که ظهور و شکل گیری دولت وکشوری بنام آذربایجان تورک هم در زمان محمد امین رسول زاده و هم در زمان فروپاشی شوروی ، برای شووینیسم فارس بدترین نوع اتفاق بود چون بهترین الگو و نمونه برای تورکان جنوب آزربایجان است و از این رو حمایت از مخالفان بالفعل و بالقوه آزربایجان تورک هم چون ارامنه ، تالیش ها و کوردها هم برای دولتهای فارس و حامیان بین المللی شان از روس و چین و فرانسه وغیره همیشه در اولویت بوده است. چرا که آزربایجان جایگاه استراتژیک، ژئو استراتژیک، ژئو اکونومیک در حوزه قفقاز، اورآسیا و آسیای مرکزی و آسیای صغیر دارد و حلقۀ اتصالی- ارتباطی دنیای تورک است.

همه فعالین ملی آزربایجان می دانند که استقلال بخش شمال آزربایجان و جنگ قره باغ، یک نقطۀ عطف در ظهور و بروز ناسیونالیسم رهایی بخش در بخش جنوبی آزربایجان بود. مسألۀ جنگ قره باغ و اشغال آن و حمایت استراتژیک جمهوری اسلامی ایران وکل اپوزیسیون فارسگرایش از ارامنه غاصب و کوردهای تروریست برای ایجاد مانع و سد در راه استقلال کامل آزربایجان و ترس حامیان بین المللی اش از اتصال زمینی توران زمین و ایجاد کریدور شرق – غرب تورکی- اسلامی از چین تا قلب اروپا و بالعکس است.

به طور کلی،رفتار، عمل و نظرات جمهوری اسلامی ایران در مورد مسألۀ قره باغ، حمایت استراتژیک از ارمنستان اشغالی بوده است و در خود ایران هم ارامنه از هر نوع آزادی پوشش، مذهب، تظاهرات، آموزش زبان ارمنی، برداشتن پرچم ارمنستان و غیره کاملاً بهره مند هستند و در مقابل؛ نه تنها جمهوری اسلامی، بلکه لابی پان ایرانیستها در اروپا وآمریکا از ارامنه ایران، ارمنستان، لبنان وسوریه و ... برعلیه جمهوری آزربایجان، حرکت ملی آزربایجان جنوبی و ترکیه استفاده می کنند و از حمایتهای لابی ارمنی در کشورهایی هم چون فرانسه، آمریکا و روسیه برخوردار اند.

حالا تاکتیک ما در برابر این سیاست ها چه چیز است وچه چیز هایی باید باشد؟

بلی برای قره باغ از سالهای 70 تا امروز شعر گفته ایم- شعار داده ایم- پارچه نوشته ایم- قره باغ شیکسته سی خوانده ایم- کتاب نوشته ایم- ویژه نامه چاپ کرده ایم- برای حضور مسئولان ارمنستان اعتراض کرده ایم اما در مقابل همه دولتها در جمهوری اسلامی وکل حکومت از ارامنه وارمنستان حمایت کرده اند و برایش در روز روشن برق و گاز از روی خاک پاک آزربایجان بصورت مفت ومجانی صادر می کنند.

اما ما چی ؟یا نظاره گریم یا در استادیوم ها شعار می دهیم و خودمان را خالی می کنیم اما دریغ از کارهای شاهکار و اثرگذار.

آیا ما دوتا جوان رشید وقهرمان نداریم صرفاً بجای شعار قره باغ بیزیمدی بیزیم اولاجاق ، قره باغ یا اؤلوم؛ لوله های گاز صادراتی از تبریز به ارمنستان را در مسیر های خاروانا و سیه رود منفجر کنند؟

آیا دو نفر نیست برق صادراتی به ارمنستان غاصب را در مسیرهای قره داغ در هریس و اهر و ورزقان و خاروانا؛ قطع کنند؟

امروز حرکت ملی آزربایجان، منبع انسانی غنی دارد اما در کارهای میدانی و تأثیر گذار در همۀ حوزه ها و مناطق، ول و معطل مانده است.

پول، سلاح، تشکیلات، و رسانه در کنار این نیروی انسانی غنی ضامن موفقیت حرکت رهایی بخش و استقلال طلب آزبایجان جنوبی است.

امروز در زمان احتضار جمهوری اسلامی، برای هر فعال ملی آزربایجان وظیفه و تکلیف اصلی این است که با ایجاد شبکه ها وتشکیلات کوچک در محلات و روستاها و ادارات و غیره و با ایجاد صندوق های پولی ومالی و با خرید سلاح از همان کردهای قاچاقچی برای فردای خیلی نزدیک آماده وآماده باشد.