بحثهای تئوریک، بخش اول

نویسنده: ائلهای اؤزگور

این مقاله شامل سرفصلهای زیر می باشد:

مساله ی اصلی آزربایجان: مبارزه با استبداد یا مبارزه با استعمار

ناسیونالیسم آذربایجانی و ناسیونالیسم ایرانی

از فرقه دموکرات آذربایجان تا حرکت ملی آذربایجان

برای مطالعه ی این مقاله می توانید از لینک زیر استفاده نمایید:

https://app.box.com/s/jsaxkl46jic9rdfnkv5fzn0mccexggcj