پایگاه فوتبال در جوامع امروزی و تاثیر آن بر همه و به خصوص جوانان چیز قابل پنهانی نیست. فوتبال در کشور اهمیت و جذابیت خود را مدیون کمبود و یا فقدان مکانهای مناسب برای تفریح و سرگرمی جوانان است. به همین دلیل است که ورزشگاههای کشور محل مناسبی برای شادی و سرگرمی و صدالبته محلی برای تبادل فکر و اندیشه است، همچنین بدلیل عدم تامین دغدغه و حقوق ها در کشور باعث می شود تا مسائل و مشکلات اجتماعی و سیاسی وارد ورزشگاهها شده و فوتبال را از آن چهره ی ورزشی خارج کرده و فضای سیاسی به آن بخشد. حکومت نیز به نوبه ی خود وارد این میدان شده و به دنبال کنترل آن خواهد بود. ورزشگاهی که میدان دغدغه انگیز بسیاری از ملت ماست و علاقمندان زیادی را به خود جذب کرده‌ است. به طوریکه دیروز با تاثیر از همین روحیه آزادی و دغدغه ملی شاهد اتفاق شیرینی از حمایت از حضور خانم ها در ورزشگاه بودیم. آذربایجان مطابق عصر گذشته نقش خود را به عنوان اولین کانون جنبش های فکری به خوبی بازی می کند. زمانیکه آذربایجان در سال 1324 به مدت یکسال خودمختاری بدست آورد، اقدامات و اصلاحات زیادی جهت پیشرفت و توسعه منطقه انجام داد. یکی از اقدامات شایسته آن حق رأی دادن و کاندید شدن خانم ها بود. تیم فوتبال تیراختور به واسطه ورود به لیگ برتر زمینه های مختلفی را برای جوانان و فعالان ملی- مدنی اين سرزمین به وجود آورد تا آنها بتوانند پیشرو همگان در مطالبات به حق جامعه و بخصوص مقابله با ستم ملی بر آذربایجان در کشور باشند. هواداران تیراختور آنچنان آگاهانه و شجاعانه به طرح مسائل و مشکلات جامعه مي پردازند که صدای هر مظلوم و وجدان بیداری هستند. تبعیض جنسیتی یکی از تبعیض ها و ستم هاست که جوانان دلیر آذربایجان برای اولین بار در کشور با الهام گرفتن از آرمان های فرقه دمکرات آذربایجان (25_1324) از تریبون بلند و محکم فوتبال خواستار رفع این تبعیض شدند. بنابراين چگونه می توان اهل فوتبال بود ولی تيراختوری نبود? چگونه می توان تورک بود ولی ميللتچی تيراختوری نبود? چگونه می شود دختر بود ولی این عمل هواداران تيراختور را نستود و تيراختور را دوست نداشت?

قطع به یقین انسان باوجدان و اخلاق مدار در کشور از نخبه و روشنفکر گرفته تا ملت عادی از این عمل تیراختوری ها خرسند می شود. من نیز با قلبی دخترانه و عشقی سرشار از وطن دوستی و انسان دوستی افتخاری بزرگتر از هوادار تيراختور بودن ندارم و تا زمانیکه برادرانم اینگونه در جبهه حق به دنبال حقوق انسانی هستند با افتخار تمام تيراختوری خواهم بود.

کانون آذربایجان شناسی دانشگاه تبریز