آذوح: روز 27 فروردین 1389 به روزی به یادماندنی در تاریخ این سرزمین تبدیل شده است.

در آن روز جمع کثیری از بانوان هوادار تراختورسازی آزربایجان با حضور در تپه های اطراف استادیوم سهند تبریز حماسه ی بزرگی رقم زدند.

در حالی که حضور بانوان در استادیومها از سوی رژیم ایران همواره ممنوع بوده زنان ترک آذربایجان علیرغم تمامی خطرات و تهدیدهای امنیتی در اطراف ورزشگاه حضور یافته و به تشویق تیم محبوب خود پرداختند.

فراخوان حضور در اطراف استادیوم یک هفته پیش از دیدار تراختورسازی آزربایجان و پرسپولیس ایران از سوی فعالین ملی تهیه و به شکل گسترده ای در شهرها انتشار یافت. هدف از این فراخوان از یک سو اعتراض به ممانعت از حضور بانوان در ورزشگاهها و از سوی دیگر نشان دادن قدرت حرکت ملی در میان جامعه ی آذربایجان بود.

در روز موعود، با وجود محاصره شدن تمامی راهها به سمت ورزشگاه و حضور گسترده ی ماموران امنیتی و نیروهای یگان ویژه در اطراف استادیوم سهند تبریز، بانوان شجاع آذربایجان خود را به ورزشگاه رساندند. این حضور پرشور بانوان ترک موجب خلق صحنه هایی به یادماندنی گردید و برگ زرین دیگری به تاریخ آذربایجان اضافه نمود.

در این روز اما داستان یکی از دختران حاضر در ورزشگاه متفاوت از دیگران نوشته شد.

دختر شجاع آذربایجانی که علیرغم تمامی تهدیدها و حضور ماموران یگان ویژه، پرچم سرخ رنگ تراختور را به دست گرفته و به تپه ی مشرف به استادیوم صعود کرده و تصویرش جاودانه گردید. به مناسبت فرارسیدن آن روز به یادماندنی، برای اولین بار پس از 8 سال، با این بانوی ترک مصاحبه ای ترتیب داده شده است.

در این مصاحبه به دلیل رعایت مسایل امنیتی تصویر خانم س.م. پوشانده شده و با نام مستعار مارال حضور یافته اند.

برای مشاهده ی مصاحبه می توانید از لینکهای زیر استفاده نمایید:

https://youtu.be/t2T3FrxF02c

https://www.facebook.com/AZOHqrupu/videos/1566073860113196/

آذوح