آذوح: آخرین قسمتهای برنامه ی "دیالوگ" تهیه و در اختیار علاقمندان قرار گرفت.

"دیالوگ" در 22 قسمت تلاش کرد با دعوت از فعالان ملی آذربایجان و نمایندگان تشکیلاتهای سیاسی بتواند مباحث گوناگونی را به بحث و گفتگو بگذارد.

18 قسمت از این برنامه با مساعدت و کمک مسئولین و کارکنان "اجاق تی وی"، به درخواست تشکل آذوح و اجرای امیر مردانی ضبط گردیده و 4 قسمت پایانی نیز در پی درخواست مسئولین "ساو تی وی" از این تلویزیون منتشر گردید.

به این ترتیب "دیالوگ" پس از نزدیک به یک سال از آغاز فعالیتش به آخرین قسمت خود رسیده و پس از این، فعالیت، همکاری و مشارکتی در این خصوص نخواهد داشت.

برای مشاهده ی قسمتهای 20، 21 و 22  می توانید از لینکهای زیر استفاده نمایید:

دیالوگ – 20 : نگاهی به زندگی حسین فتحی پور، شهید قیام خرداد سولدوز - بخش پایانی (مصاحبه با آقای کریم فتحی پور)

در قسمت بیستم مجموعه ی "دیالوگ" با پرداختن به زندگی شهید قیام خرداد سولدوز، شهید حسین فتحی پور، برخی مشکلات و مسائل روز حرکت ملی نیز با آقای کریم فتحی پور مورد بحث قرار گرفته است.

برای دیدن ویدیوی این برنامه می توانید از لینک زیر (دقیقه 19 به بعد):

https://www.facebook.com/savtv.tv/videos/1398757793580541/

و یا بخش مربوطه در سایت آذوح استفاده فرمایید.

***************

دیالوگ – 21 : حرکت ملی آذربایجان جنوبی، ایدئولوژی و استراتژی ها (مصاحبه با آقای ائلدار قاراداغلی)

در قسمت 21 مجموعه ی "دیالوگ" با پرداختن به حرکت ملی آذربایجان جنوبی، ایدئولوژی و استراتژیها مورد بحث قرار گرفته است.

برای دیدن ویدیوی این برنامه می توانید از لینک زیر:

https://www.facebook.com/savtv.tv/videos/1407426619380325/

و یا بخش مربوطه در سایت آذوح استفاده فرمایید.

****************

دیالوگ – 22 : وضعیت پناهندگان در ترکیه و مسئولیت حرکت ملی در این خصوص (مصاحبه با آقای آرش مکاریدوست)

در قسمت 22 مجموعه ی "دیالوگ" با پرداختن به وضعیت پناهندگان در ترکیه، وظیفه ی حرکت ملی آذربایجان جنوبی در این خصوص مورد بحث قرار گرفته است.

برای دیدن ویدیوی این برنامه می توانید از لینک زیر:

https://www.youtube.com/watch?v=Sk0qfUB8pV8&feature=youtu.be

و یا بخش مربوطه در سایت آذوح استفاده فرمایید.