در روزهای گذشته خبری مبنی بر تیراندازی به سوی سرنشینان یک خودرو در تبریز و جان باختن سرنشینان آن از سوی آذوح منتشر گردید. اکنون جزییات جدیدی از این واقعه به دست آمده است.

در گزارشات اولیه‌ی رسیده‌ از سوی مخاطبین، آشکار شد که در تبریز در اثر تیراندازی به ماشینی که چندین جوان پسر و دختر سرنشین آن بوده‌اند تعدادی از آنها جان باخته‌ است. در آن گزارش اعلام شد که یکی از مجروحین به بیمارستان الغدیر برده شده و درمان اولیه در آنجا صورت گرفته است.

اکنون مشخص گردیده که ۴ روز قبل و هنگام شب در اتوبان تبریز و شهر سهند، ماموران به سرنشینان یک خودرو مشکوک شده و دستور ایست می‌دهند. سرنشینان جوان خودرو در ترس از برخورد با پلیس، به راه خود ادامه می‌دهند که در این حین در اقدامی ناگهانی یکی از ماموران این ماشین را به رگبار می‌بندد.

ماموران دلیل این شلیک مداوم و رگباری را ظن به «حمل اسلحه» و «قاچاق مواد مخدر» عنوان کرده‌اند. این در حالی است که هر دو مورد در جریان بازرسی ماموران از خودرو رد شده و هیچ مورد مشکوکی نه از خودرو و نه از سرنشینان به دست نیامده است.

در جریان این شلیک کور که آثار اصابت حداقل ۲۰ گلوله بر روی ماشین اثبات گردیده، ۴ گلوله به یکی از سرنشینان خودرو (پسر) و ۲ گلوله به دیگری (دختر) برخورد کرده و هر دو جان می‌بازند.

آذوح تایید می‌کند که یکی از جان باختگان پسری ۲۱ ساله با نام فامیلی «قائدی اسکویی» و دیگری یک دختر ۱۷ ساله است.

تشییع جنازه‌ی این دو جان‌باخته تحت تدابیر شدید امنیتی و تنها با حضور بستگان درجه‌ی یک انجام شده است. خانواده‌ی این دو پسر و دختر علیه پلیس به دلیل این قتلها شکایت کرده‌اند و همین امر باعث فشار امنیتی شدید علیه آنها گردیده است.

گفتنی است مشابه چنین اتفاقی پیش از این نیز در تبریز روی داده و در نهایت هم شکایت علیه مسببین این اتفاقات راه به جایی نبرده است.

در یکی از این موارد، اردیبهشت ۱۳۹۷ در پی یک تعقیب و گریز در باغمیشه و در پی شلیک کور پلیس به یک خودرو، دو سرنشین پسر و دختر جوان مورد اصابت قرار گرفته و نهایتا آن دختر جوان جان خود را از دست داد.

شکایت علیه پلیس در آن زمان نتیجه‌ای در پی نداشت.

باید دید آیا این بار و با کمک فشار افکار عمومی، شکایت از این قتل راه به جایی خواهد برد؟