چادری در مرکز شهر گوتنبرگ سوئد در رابطه با حوادث ۲۱-۲۶ آذر و زندانیان ملی توسط مسئولان تشکیلات ها و فعالین ملی آزربایجان برگزار شد.

https://t.me/AZOH_qrupu/22763