مراجعه حمید عوض زاده پدر فعال ملی ابراهیم عوض زاده که ۱۱مین روز بازداشت خود را در بی خبری کامل سپری می کند.

"نه اجازه تماس تلفنی میدهند و نه خبری در مورد او می دهند"

"سید موسوی قاضی پرونده تهدید کرد که اگر دخترت صدای پخش شده در مورد ابراهیم را پاک نکند دخرت را نیز دستگیر خواهیم کرد."

لازم به ذکر است،این فعال آزربایجانی ساعت هفت صبح روز یکشنبه نهم مهرماه سال ۱۴۰۲ در منزل خواهرش توسط نیروهای لباس شخصی بازداشت گردیده است.

خواهر این فعال آزربایجانی در یک فایل صوتی که منتشر گردیده با اشاره به نحوه دستگیری برادرش خواهان توجه فعالان آزربایجانی و لزوم پیگیری وضعیت وی شده است.

درفايل صوتى منتشره، خانم عوض زاده گفته است:

«ساعت ۷ صبح روز یکشنبه در حالی که در خانه باز بود، ۸ تن لباس شخصی بدون رعایت حریم خانه و خانواده  باخشونت تمام وارد منزل شده و بدون اینکه حکم قضایی ارائه دهند،برادرم ابراهیم را در حالی که در خواب بود بازداشت کردند»

همچنین خواهر این فعال مدنی افزوده است:

«تاکنون مراجعه ما به مراجع قضایی و سازمان‌ها و ارگان های ذیربط جهت پیگیری از وضعیت برادرم و محل انتقال وی بی نتیجه بوده و نتوانسته ایم هیچ اطلاعی از او به دست آوریم،لذا از تمام کسانی که حرف بنده را مي شنوند خواهشمندم دست به دست هم دهند تا برادرم را پیدا کنم.»

https://t.me/AZOH_qrupu/21463