به گزارش آزوح به نقل از خانم هاجر ابراهیمی خواهر فعال ملی و استاد رقص آزربایجانی پیمان ابراهیمی که در تاریخ ۴ شهریور توسط مزدوران لباس شخصی دستگیر گردیده بود پس از ۹ روز بازداشت در اداره اطلاعات تبریز روز چهارشنبه هفته پیش وی را به بند قرنطینه زندان مرکزی تبریز انتقال داده اند و به خانواده اش گفته بودند در صورت عدم منتشر شدن خبر از وضعیت وی در رسانه های آزربایجان جنوبی به خصوص آزوح، امروز یک شنبه ۱۹ شهریور به قید وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی آزاد خواهد شد، ساعتی پیش با مراجعه خوانده پیمان ابراهیمی به زندان مرکزی تبریز برای اقدامات آزادی او به آنها گفته اند که هر گونه تماس و ملاقات به دستور قاضی پرونده اش سید موسوی ممنوع می‌باشد و طی چند روز آینده از بند قرنطینه زندان تبریز دوباره به اداره اطلاعات جهت بازجویی بازگردیده خواهد شد.

خانواده پیمان ابراهیمی پس از حدود ۱۵ روز از بازداشت وی هیچ گونه خبری از وضعیت سلامتی او خبری در دست ندارند همچنان منتظر شنیدن صدای او هستند و دختر چهارساله اش لاچین همچنان بی تابی پدرش را میکند.