🔸در حالی که چهارمین ماه انقلاب ۱۴۰۱ در جریان است و اعتراضات به اشکال مختلف ادامه دارد، رژیم به اصطلاح اسلامی همچنان به کشتار ادامه می‌دهد. رژیمی که در بحران های داخلی و خارجی غرق شده و مشروعیت خود را از دست داده است، در سومین سالگرد سرنگونی هواپیمای اوکراینی با دهن‌کجی به دنیا دو معترض دیگر را اعدام کرد؛ که البته پیشتر نیز تعدادی از معترضین را اعدام کرده است و دهها نفر دیگر نیز حکم اعدام گرفته اند. این اعدام‌ها که فاقد تمامی معیارهای اولیه قانونی و صرفاً بر اساس اعترافات تحت شکنجه انجام می‌شود، وجدان تمام جهان آزاد را جریحه‌دار کرده است و تمام دنیا این احکام را قتل حکومتی تلقی می‌کند، نه مجازات عادلانه.

🔸طبیعتاً امکان سکوت شهروندان ایران و جهانیان در قبال این قتل‌ها وجود ندارد و رژیم چه در خیابان و چه در فضای سیاسی با عواقب این قتل‌ها مواجه شده و خواهد شد. بسیار مهم است که جهان آزاد در قبال جنایات جاری در ایران سکوت نکند و پاسخ مناسب و بازدارنده به رژیم ایران دیگر اجتناب ناپذیر شده است.

در حالی که رژیم ایران وارد مسیر بدون بازگشت پرتگاه سقوط شده است، طبیعتاً نیروهای مخالف رژیم بر فعالیت‌های خود افزوده‌اند و تلاش برای ایجاد آلترناتیوی برای رژیم سرعت گرفته است. اما متأسفانه بار دیگر می بینیم که جریان های ارتجاعی و توتالیتر وارد میدان شده و با سوء استفاده از رانت‌هایی که دارند سعی در موج‌سواری و تسلط بر انقلاب دارند. متاسفانه این جریان‌ها با نادیده گرفتن ساختار متکثر کشور و همه تفاوت ها و با درک محدود از واقعیات میدانی و تاریخی، برای بازگشت به دوران فاشیسم رضاخانی تلاش می‌کنند. باید دانست جریان‌های انحصارطلب، فاشیست و تمامیت خواهی که از تجارب تلخ تاریخ عبرت نمی گیرند و در صدد هستند تا انقلاب را به انحراف کشانده و سلطه مجدد دیکتاتوری را مهیا نمایند، از حمایت ملت های تحت ستم و مبارز برخوردار نیستند.

🔸همه براین حقیقت متفق هستند که باید این رژیم فاسد و جانی را سرنگون کرد، اما نادیده گرفتن واقعیت های میدانی حضور ملت ها و ترویج و بکارگیری فرمول های تاریخا شکست خورده که همواره تلاش می کنند تا اقتدار سلطه دولت – ملت تک زبانی را بازگردانند، امر سرنگونی را با مانع مواجه کرده است. در واقع اگر امروز خیابان های احواز و آزربایجان خلوت است، نتیجه اصرار بر همین رویکرد غلط است. اکنون برای همه آشکار شده است که سرنگونی و انقلاب فقط با حضور فعال همه ملت های ایران امکان پذیر است.

ما به عنوان سازمان های امضا کننده این بیانیه به اطلاع افکار عمومی و وجدان جهان آزاد می رسانیم، هر بدیلی که برای سرنگونی رژیم فاشیستی و ارتجاعی ایران ایجاد شود، بدون در نظر گرفتن کثرت ملی، دینی، سیاسی و اجتماعی؛ به ویژه ویژگی واقعیت کثیرالمله بودن ایران، از ابتدا شکست خورده و نوزاد مرده خواهد بود. بدون اذعان بر رفع تمام تبعیض‌ها از جمله تبعیض های ملی، دینی، اقتصادی، سیاسی، جنسی و به رسمیت شناختن حق تعیین سرنوشت ملل تحت ستم هیچ پیشرفتی حاصل نخواهد شد.

🔸اتحاد نیروهای دمکرات ملل تحت ستم با نیروهای میدانی راه غلبه بر استبداد مذهبی و خنثی سازی هرگونه پس رفت به گذشته است.

پیش به سوی سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی ایران

زنده باد مبارزات ملل تحت ستم در ایران

زنده باد آزادی

🔷تشکیلات مقاومت ملی آزربایجان – دیرنیش

🔷جنبش دانشجویی آزربایجان – آزوح

🔷حرکت رهایی ملی آزربایجان جنوبی - میلی قورتولوش

🔷حركة النضال العربي لتحرير الاحواز ASMLA

🔷حزب دمکرات آزربایجان جنوبی - گآدپ

🔷حزب قایی قشقایی

🔷حزب مرکزی آزربایجان

🔷شورای همبستگی تورکمن صحرا

10/01/2023